Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Chronické rány: Novinky
Odborný event
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Využití autologní plazmy v terapii kožních onemocnění souvisejících s diabetem

Specializace: angiologie diabetologie geriatrie a gerontologie
Téma: Chronické rány

Vydáno: 24.8.2015

Využití autologní plazmy v terapii kožních onemocnění souvisejících s diabetem

In situ injekční aplikace autologní plazmy bohaté na krevní destičky (A-PRP) umožňuje rychlejší, intenzivnější a lépe kontrolovaný proces hojení kožních onemocnění diabetického původu. Účinnost nového terapeutického přístupu byla ověřena i na malém souboru pacientů v klinické praxi.

Princip metody

Injekce se aplikuje 30G jehlou do rány a jejího blízkého okolí. Po aplikaci A-PRP dochází k nastartování procesu hojení především díky krevním destičkám. Ty díky velkému množství růstových faktorů, které obsahují (PDGF, TGF-ß, IGF, EGF a VEGF), inicializují zánětlivé a hojivé procesy. Ošetření A-PRP tak využívá léčebný potenciál pacientovy vlastní krve. Růstové faktory z destiček aktivují fibroblasty, revaskularizaci tkáně, zvyšují tvorbu mezibuněčné hmoty a brání její degradaci, ale také stimulují chemotaxi. Migrující monocyty a makrofágy plní v místě poškození obrannou funkci a působí při množení mezenchymálních buněk. Aktivované fibroblasty poté začnou produkovat vlákna kolagenů I a III, retikulin, elastin a kyselinu hyaluronovou, tedy látky nezbytné pro zacelení rány. Pátý den po aplikaci se rána začne díky produkci hladkých svalových vláken myofibroblasty zacelovat. Následně dochází k remodelaci tkáně a na závěr k reepitelizaci, v níž hrají důležitou roli keratinocyty.

Využití v terapii diabetických kožních defektů

Nehojící se kožní poranění vznikají u diabetiků v důsledku diabetické neuropatie a ischemické choroby dolních končetin v místech s nedostatečným krevním zásobením. Využití A-PRP pro léčbu takových poranění se tudíž zdá být zcela opodstatněné. Benefity aplikované A-PRP potvrzují i dva klinické případy, v obou případech se jednalo o ženy trpící nekrotickými vředy na dolních končetinách. Pacientkám byla na začátku léčby 1× aplikována injekce A-PRP a dále byly rány ošetřovány pomocí vlhkých okluzivních obvazů. Revize rány a výměna obvazů probíhala jednou za 3 dny. V prvním případě se jednalo o diabetičku závislou na inzulinu (82 let), která podstoupila amputaci prstů na dolních končetinách. Po operaci byla upoutána na lůžko, přičemž došlo k rozvoji nehojícího se dekubitu na patě, který byl následně neúspěšné ošetřován po dobu 8 měsíců. Léčba injekcí A-PRP v kombinaci s vlhkým okluzivním obvazem navrátila pacientce přibližně po týdnu mobilitu, po dvou týdnech umožnila návrat pacientky domů a po 21 dnech došlo k úplnému zahojení. Ve druhém případě se taktéž jednalo o diabetičku závislou na aplikaci inzulinu (86 let), která trpěla nekrotickým vředem na kotníku. Po vzniku nekrózy měla pacientka taktéž problémy s chůzí, avšak za necelý týden po léčbě injekcí A-PRP v kombinaci s vlhkým okluzivním obvazem došlo k návratu mobility. K úplnému zacelení rány došlo za 3 měsíce.

Závěr

Injekční aplikace A-PRP umožňuje jednoduchou a velmi rychlou léčbu invalidizujících chronických lézí. Aplikace A-PRP urychluje návrat mobility, snižuje morbiditu a v neposlední řadě také zcela zásadně mění prognózu nekrotických lézí. Z ekonomického hlediska navíc eliminuje nemalé náklady vynaložené na dlouhodobou péči.

(holi)

Zdroj: Bilouac B. Autologní plazma (PRP) a kožní onemocnění související s diabetem. Freudenstadt, Německo.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,4/5, hodnoceno 22x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 Všechny novinky