Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

VÝSLEDKY PÉČE O EXTRÉMNĚ NEZRALÉ NOVOROZENCE V ČESKÉ NEONATOLOGICKÉ SÍTI

Autoři: Smíšek J.1, Plavka R.1*

Autoři - působiště: 1Neonatologické oddělení s JIRP, Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Článek: Čes-slov Pediat 2018; 73 (1): 5-9.
Kategorie: Sympozium: neonatologie
Počet zobrazení článku: 78x

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost pediatrie neonatologie
uzamčeno uzamčeno

Neonatal outcomes of extremely preterm newborns in Czech Neonatal Network

Introduction and aim of study:
The Czech perinatal care centers created in 2015 the Czech Neonatal Network within the international neonatal network eNewborn. This network is based on the database system into which data on a group of high-risk newborns are entered. The aim of this work was to determine survival and neonatal morbidity in extremely premature neonates born between 22 and 27 gestational weeks in the Czech Republic.

Methods:
Evaluation of individual data from the eNewborn database on mortality and morbidity in newborns with gestational age ≤27+6 from years 2015 and 2016.

Results:
During study period, 728 live births were evaluated in the 22 to 27 gestational weeks. Study group mortality was 23%, ranging from 77% in the 22 gestational week to 4% in the 27 gestational week. At discharge from hospital, 20% of surviving children had a moderate or severe BPD and 8% had a severe retinopathy of prematurity. The combined outcome of a moderate or severe BPD and death rate was 43% across the group, but severity of individual morbidities increased significantly with declining gestational age.

Conclusion:
The nationwide outcomes of a group of extremely preterm newborns point to the heterogeneity of this group where the risk of both death and serious complications is most strongly associated with the decreasing gestational age.

Key words:
extreme prematurity, mortality, morbidity, neonatal outcomes, neonatal network


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

*Česká neonatologická síť

Souhrn

Úvod a cíl:
Česká perinatologická centra intenzivní péče v roce 2015 vytvořila Českou neonatologickou síť v rámci mezinárodní neonatologické sítě eNewborn. Základním kamenem této sítě je databázový systém, do kterého se zadávají data o skupině vysoce rizikových novorozenců. Cílem práce bylo s použitím těchto dat stanovit přežití a neonatální morbiditu u extrémně nedonošených novorozenců narozených mezi 22. a 27. gestačním týdnem v České republice.

Metodika:
Hodnocení individuálních dat z databáze eNewborn o mortalitě i morbiditě u novorozenců s gestačním stářím ≤27 + 6 z let 2015 a 2016.

Výsledky:
Ve sledovaném období bylo hodnoceno 728 živě narozených dětí ve 22. až 27. gestačním týdnu. Jejich úmrtnost v celé skupině byla 23 %, v rozmezí od 77 % ve 22. gestačním týdnu do 4 % v 27. gestačním týdnu. Při propuštění z nemocnice mělo 20 % přeživších dětí diagnostikován střední nebo těžký stupeň bronchopulmonální dysplazie (BPD) a 8 % mělo závažný stupeň retinopatie nedonošených. Kombinovaný outcome složený ze závažného stupně BPD a smrti činil v celé skupině 43 %, ale jeho výše i zastoupení jednotlivých morbidit významně stoupaly s klesajícím gestačním stářím.

Závěr:
Celostátní výsledky péče o skupinu extrémně nezralých novorozenců poukazují na heterogenitu této skupiny, kde je riziko úmrtí i závažných komplikací nejsilněji spojeno s klesajícím gestačním týdnem.

Klíčová slova:
extrémní nezralost, mortalita, morbidita, výsledky neonatologické péče, neonatologická síť

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Akutní zánět středouší

Autor kurzu: MUDr. Dana Jenšovská
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články