Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

SPALNIČKY V DĚTSKÉM VĚKU – ZKUŠENOST Z EPIDEMIE NA OSTRAVSKU V ROCE 2017

Autoři: Petroušová L.1, Rožnovský L.1, Martinková I.2

Autoři - působiště: 1Klinika infekčního lékařství, Fakultní nemocnice Ostrava, 2Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Článek: Čes-slov Pediat 2018; 73 (1): 41-47.
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 72x

Specializace: neonatologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
uzamčeno uzamčeno

Measles in childhood – experience from the outbreak in Ostrava region in 2017

Introduction:
The aim of the study is to determine the course and epidemiological context at children during measles outbreaks in 2017 in the Ostrava region, the Czech Republic.

Materials and methods:
The measles outbreak occurred during February and June 2017 in the Ostrava region. 38 children were hospitalized at the Clinic of Infectious Medicine at the University Hospital Ostrava. The etiology was confirmed by serological tests at 37 children (97%), the virus was detected directly by polymerase chain reaction at 9 children (24%) in addition. The genotyping confirmed the B3 virus type at The Robert Koch Institute in Berlin.

Results:
The age range of children was from 3 months to 16 years, the highest incidence was at children aged under 2 years (76%). Only 4 children were vaccinated. The children were hospitalized on average 5.4 days (3–11 days), 8 children (21%) were hospitalized in the intensive care unit. Gastroenteritis (13%) and pneumonia (10%) were the most common complications. Pneumonia was serious with the necessity of oxygen therapy. Infusion rehydration was needed in 50% of cases, antibiotics for bacterial superinfection were administered in 33% of cases. Neurological complications were not observed. No child died.

Conclusion:
Despite the possibility of prevention, measles remains a major cause of mortality and morbidity worldwide. Population coverage of vaccination over 95% is required in order to maintain a good epidemiological situation.

Key words:
epidemic, children, measles, vaccination


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl práce:
Stanovit klinický průběh spalniček a epidemiologické souvislosti u dětí během epidemie na Ostravsku v roce 2017.

Materiál a metody:
V období od února do června 2017 proběhla epidemie spalniček na Ostravsku. Na Klinice infekčního lékařství FN Ostrava bylo hospitalizováno celkem 38 dětí. Diagnóza byla potvrzena sérologicky metodou ELISA průkazem protilátek IgM u 37 dětí, 1 dítě mělo přítomno pouze IgG protilátky. Navíc u 9 dětí byla použita polymerázová řetězová reakce k přímé detekci viru, vždy s pozitivním výsledkem. Genotypizace proběhla v Institutu Roberta Kocha v Berlíně, potvrdila typ viru B3.

Výsledky:
Věkové rozpětí 38 dětí bylo od 3 měsíců do 16 let, 76 % tvořily děti do 2 let věku. Naočkovány byly jen 4 děti. Průměrná doba hospitalizace byla 5,4 dnů (3–11 dnů), na jednotce intenzivní péče bylo hospitalizováno 8 dětí (21 %). Nejčastějšími komplikacemi byla gastroenteritida (13 %) a pneumonie (10 %). Pneumonie byly závažné s nutností oxygenoterapie. Infuzní rehydratace byla nutná u 50 % dětí, antibiotika pro bakteriální superinfekci byla podána u 34 % dětí. U žádného dítěte se nerozvinuly neurologické komplikace, žádné dítě nezemřelo.

Závěr:
Spalničky představují i v současnosti závažné onemocnění. Vakcinace představuje nejúčinnější prevenci. K udržení dobré epidemiologické situace je nutná proočkovanost populace přes 95 %.

Klíčová slova:
epidemie, děti, spalničky, očkování

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Akutní zánět středouší

Autor kurzu: MUDr. Dana Jenšovská
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články