Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

PŘÍNOS INFLAČNÍHO MANÉVRU KE ZLEPŠENÍ POPORODNÍ STABILIZACE EXTRÉMNĚ NEZRALÝCH NOVOROZENCŮ POROZENÝCH V ŠEDÉ ZÓNĚ

Autoři: Lamberská T., Plavka R.

Autoři - působiště: Neonatologické oddělení s JIRP, Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Článek: Čes-slov Pediat 2018; 73 (1): 10-15.
Kategorie: Sympozium: neonatologie
Počet zobrazení článku: 41x

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost pediatrie neonatologie
uzamčeno uzamčeno

Benefit of a sustained inflation manoeuvre in postnatal stabilization of extremely preterm infants born on the threshold of viability

Background and objective:
The need for intubation in the delivery room is high and negatively dependent on gestational age in extremely preterm infants. Sustained inflation manoeuvre (SIM) is a physiological concept that can reduce the need for intubation in the delivery room and thus positively influence long-term outcome of extremely premature infants.

Method:
Retrospective analysis of prospectively collected data of premature infants stabilised after delivery in a unique research resuscitation bed, which allows two simultaneous video recordings. Data has been collected since 2010. Infants born at <30 weeks of gestation were resuscitated according to the internal guideline based on the ILCOR recommendation. In 2013, SIM with a pressure of 25 cm H2O for 15–20 seconds was implemented to the resuscitation procedure. The primary outcome was the need for intubation in the delivery room before and after the introduction of the SIM. The incidence of death before discharge and severe neonatal morbidity were also compared.

Results:
After the introduction of the SIM, the need for intubation in the delivery room was reduced. For a subgroup of infants born at <25 weeks of gestation age was a statistically significant reduction (18/25, 72% versus 8/24, 33%, p<0.007). There was a significant reduction in the need for artificial ventilation in the first 72 hours of life (9/24, 37% versus 16/25, 64%, p=0.064) and severe intraventricular hemorrhage (3/24, 12% vs. 9/25, 36%, p=0.055). In contrast, the incidence of patent ductus arteriosus significantly increased (10/24, 41% vs. 4/25, 16%, p<0.05).

Conclusion:
The introduction of SIM to the clinical practice has reduced the need for intubation in the delivery room, especially in extremely preterm infants born on the threshold of the viability, which could have a positive effect on reducing the incidence of cranial morbidity. Promising results should be confirmed in randomised trials focusing on this unique, fragile population.

Key words:
sustained inflation manoeuvre, delivery room stabilisation, extremely preterm infants


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Pozadí a cíl studie:
Potřeba intubace na porodním sále je u extrémně nezralých novorozenců vysoká a negativně závislá na gestačním stáří. Inflační manévr je fyziologický koncept, který může snížit potřebu intubací na porodním sále i u nejnezralejších novorozenců, a tak pozitivně ovlivnit jejich vývoj.

Metoda:
Retrospektivní analýza prospektivně sbíraných dat nezralých novorozenců stabilizovaných po porodu na výzkumném resuscitačním lůžku, které umožňuje pořizování dvou simultánních videozáznamů. Data byla získávána od roku 2010. Nezralí novorozenci narození před 30. týdnem těhotenství byli stabilizováni podle standardu neonatologického oddělení vytvořeného na základě ILCOR doporučení z roku 2010. V roce 2013 byl do protokolu zahrnut inflační manévr prováděný tlakem 25 cm H2O po dobu 15–20 sekund. Primárním výstupem byla potřeba intubace na porodním sále v období před a po zavedení inflačního manévru. Sledována byla rovněž mortalita a závažná novorozenecká morbidita v obou skupinách.

Výsledky:
Po zavedení inflačního manévru se snížila potřeba akutní intubace na porodním sále. U skupiny extrémně nezralých novorozenců narozených před 25. týdnem těhotenství bylo snížení statisticky významné (18/25, 72 % vs. 8/24, 33 %; p <0,007). Hraničně významně se snížila i potřeba umělé plicní ventilace v prvních 72 hodinách života (9/24, 37 % vs. 16/25, 64 %; p = 0,064) a výskyt závažného intraventrikulárního krvácení (3/24, 12 % vs. 9/25, 36 %; p = 0,055). Naopak významně se zvýšil výskyt otevřené tepenné dučeje indikované k léčbě (10/24, 41 % vs. 4/25, 16 %; p <0,05).

Závěr:
Zavedení inflačního manévru do klinické praxe snížilo potřebu intubací na porodním sále zvláště u nezralých novorozenců porozených na hranici viability, což se mohlo příznivě promítnout i do snížení výskytu jejich kraniální morbidity. Povzbudivé výsledky by měly být potvrzeny v randomizovaných studiích zaměřených na tuto populaci.

Klíčová slova:
inflační manévr, stabilizace a resuscitace novorozenců na porodním sále, extrémně nezralý novorozenec

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Akutní zánět středouší

Autor kurzu: MUDr. Dana Jenšovská
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články