Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

IZOLOVANÁ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA PULMONÁLNÍ CHLOPNĚ: KAZUISTIKA

Autoři: Hrudka Jan1, Grussmannová Monika2, Mandys Václav1

Autoři - působiště: 1Ústav patologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, 21. interní klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

Článek: Čes.-slov. Patol., 53, 2017, No. 3, p. 129-133
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 105x

Specializace: patologie soudní lékařství toxikologie

Isolated infectious endocarditis of the pulmonary valve: a case report

Isolated infectious endocarditis of the pulmonary valve is a rare condition and represents 1,5-2% of all cases of infectious endocarditis. We present a case of a 37year-old woman without any relevant medical history. The woman was hospitalized with hallmarks of severe sepsis and bilateral pneumonia; she died several hours after admission with progressive multiorgan failure and disseminated intravascular coagulopathy. Microbiologic examination approved Staphylococcus aureus as the etiological agent. The autopsy showed isolated endocarditis of the pulmonary valve, without any known predisposing factor. Literary data refer single cases or small groups of patients with isolated pulmonary infectious endocarditis. The clinical suspicion of this rare disease in differential diagnosis of febrile conditions is an essential factor in prognosis of afflicted persons. The crucial diagnostic methods for infectious endocarditis are echocardiography and CT examination.

Keywords:
infectious endocarditis – pulmonary valve – Staphylococcus aureus – sepsis


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Izolovaná infekční endokarditida pulmonální chlopně je vzácná choroba, která představuje 1,5 - 2 % všech infekčních endokarditid. Referujeme případ 37leté ženy bez klinicky známých předchozích chorob, která byla akutně hospitalizována s obrazem těžké sepse a oboustranné pneumonie. Nemocná v krátké době po přijetí zemřela při rozvoji multiorgánového selhání a diseminované intravaskulární koagulopatie. Mikrobiologické vyšetření hemokultur prokázalo jako původce sepse Staphylococcus aureus. Pitva odhalila jako zdroj sepse izolovanou endokarditidu pulmonální chlopně, bez známého predisponujícího faktoru. Literární zdroje uvádějí jednotlivé případy nebo malé soubory nemocných s izolovanou pulmonální infekční endokarditidou. Při dlouhodobě narůstající incidenci infekční endokarditidy je osud nemocných s touto vzácnou chorobou závislý především na klinické suspekci v diferenciální diagnostice horečnatých stavů. Klíčovou metodou v odhalení infekční endokarditidy je echokardiografické vyšetření a nález CT.

Klíčová slova:
infekční endokarditida – pulmonální chlopeň – Staphylococcus aureus – sepse

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Čtěte dále

Specializační kurz v patologii

Česko-slovenská patologie

Jaká je Vaše diagnóza?

Česko-slovenská patologie

Jaká je Vaše diagnóza? Odpověď

Česko-slovenská patologie

Transplantace jater z pohledu hepatologa

Česko-slovenská patologie

Intersticiální plicní procesy

Česko-slovenská patologie

 
 
 
 
 
 

nejčtenější články