Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

DEDIFERENCOVANÝ KARCINOM OVARIA – KAZUISTIKA

Autoři: Němejcová Kristýna1, Rosmusová Jana1, Bártů Michaela1, Matěj Radoslav1,2, Dundr Pavel1

Autoři - působiště: 1Department of Pathology, First Faculty of Medicine Charles University and General Teaching Hospital in Prague, Czech Republic, 2Department of Pathology and Molecular Medicine, Thomayer Hospital, Prague, Czech Republic

Článek: Čes.-slov. Patol., 54, 2018, No. 1, p. 33-36
Kategorie: Original Article
Počet zobrazení článku: 11x

Specializace: patologie soudní lékařství toxikologie

Dediferencovaný karcinom ovaria – kazuistika

Souhrn

Prezentujeme případ 54 leté ženy s dediferencovaným karcinomem ovária. Makroskopicky byla obě ovária prostoupena nádorovými strukturami dosahujícími v největším rozměru 25 mm (pravé ovárium) a 220 mm (levé ovárium). Mikroskopicky se jednalo o nádory tvořené strukturami dobře diferencovaného endometroidního karcinomu. V levém ováriu však byla kromě toho ještě zastižena nediferencovaná solidní komponenta tvořená většími buňkami. Při imunohistochemickém vyšetření byla tato komponenta difúzně pozitivní při průkazu vimentinu a fokálně při průkazu cytokeratinu 18. Ostatní vyšetřované markery včetně PAX8, estrogenních a progesteronových receptorů byly negativní. Dediferencované karcinomy ovária jsou vzácné nádory tvořené komponentou nediferencovaného karcinomu a endometroidního karcinomu grade 1 nebo 2. Klinicky se jedná o agresivní nádory se špatnou prognózou, které se častěji vyskytují spíše v endometriu, v ováriu bylo dosud popsáno pouze 6 případů.

Klíčova slova:
karcinom ovária – dediferencovaný karcinom – nediferencovaný karcinom – low-grade endometroidní karcinom


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Summary

We report the case of a 54-year-old female with dedifferentiated carcinoma of the ovary. Grossly, both ovaries were affected by a tumor of up to 25 mm (right ovary) and 220 mm (left ovary) in diameter. Microscopically, the tumors of both ovaries showed features of well differentiated endometrioid carcinoma with mucinous differentiation. Moreover, in the left ovary there was an undifferentiated solid component consisting of larger cells. Immunohistochemically, the undifferentiated component showed diffuse vimentin positivity and focal expression of cytokeratin 18. Other markers examined including PAX8, estrogen receptors and progesterone receptors were all negative. Dedifferentiated carcinomas consist of an undifferentiated epithelial component and a component of endometrioid carcinoma of FIGO grade 1 or 2. Clinically, they represent aggressive tumors with unfavorable prognosis mostly occurring in the endometrium. To the best of our knowledge, thus far only 6 cases arising in the ovary have been reported in the literature.

Keywords:
ovarian carcinoma – dedifferentiated carcinoma – undifferentiated carcinoma – low-grade endometrioid carcinoma

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Čtěte dále

Specializační kurz v patologii

Česko-slovenská patologie

Jaká je Vaše diagnóza?

Česko-slovenská patologie

Jaká je Vaše diagnóza? Odpověď

Česko-slovenská patologie

Transplantace jater z pohledu hepatologa

Česko-slovenská patologie

Intersticiální plicní procesy

Česko-slovenská patologie

 
 
 
 
 
 

nejčtenější články