Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY Z AKTUÁLNÍHO ČÍSLA
 

Prediktivní diagnostika u karcinomu prsu – co je nového pro rok 2018?

Prediktivní diagnostika karcinomu prsu přináší řadu novinek, největší změny se - přinejmenším v podmínkách České republiky - týkají detekce HER2 - tedy diagnostiky overexprese onkoproteinu HER-2...

Celý článek   Česko-slovenská patologie Číslo: 1/2018

Prediktivní diagnostika adenokarcinomu žaludku – stav v roce 2018

Prediktivní diagnostika adenokarcinomu žaludku – stav v roce 2018

V současné klinické praxi cílenou terapii žaludečního adenokarcinomu představuje použití anti-HER2 monoklonální protilátky trastuzumabu u nádorů s imunohistochemickým skóre 3+ a zároveň s...

Celý článek   Česko-slovenská patologie Číslo: 1/2018

Dediferencovaný karcinom ovaria – kazuistika

Dediferencovaný karcinom ovaria – kazuistika

Prezentujeme případ 54 leté ženy s dediferencovaným karcinomem ovária. Makroskopicky byla obě ovária prostoupena nádorovými strukturami dosahujícími v největším rozměru 25 mm (pravé ovárium) a 220...

Celý článek   Česko-slovenská patologie Číslo: 1/2018

Hodnocení zánětlivé infiltrace (tumor infiltrujících lymfocytů – TIL) u maligního melanomu

Hodnocení zánětlivé infiltrace (tumor infiltrujících lymfocytů – TIL) u maligního melanomu

Hodnocení zánětlivé celulizace (tumor infiltrujících lymfocytů – TIL) by u maligního melanomu mělo být standardní součástí bioptického vyšetření. Nejčastěji používaný způsob hodnocení podle...

Celý článek   Česko-slovenská patologie Číslo: 1/2018

Update terapeuticko-indikační patologie (2. díl)

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé, také v roce 2018, do kterého Vám celá naše redakce přeje vše nejlepší v pracovním i osobním životě, připravujeme pro naše čtenáře řadu...

Celý článek   Česko-slovenská patologie Číslo: 1/2018

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA (vydání: 1 / 2018)


MONITOR aneb nemělo by vám uniknout, že...

5
 
Přehledový článek

13
 
Ryška Aleš
 
17
 
Fabian Pavel, Němeček Radim
 
23
 
Daum Ondřej, Dubová Magdaléna, Skálová Alena, Rozkoš Tomáš, Laco Jan
 
27
 
Dundr Pavel, Němejcová Kristýna, Bártů Michaela, Tichá Ivana, Jakša Radek
 
Původní práce

33
 
Němejcová Kristýna, Rosmusová Jana, Bártů Michaela, Matěj Radoslav, Dundr Pavel
 
37
 
Bartoňová Lucie, Campr Vít, Chmelová Renata, Taudy Miloš, Kodet Roman
 
Zpráva z kongresu

43
 
Adamicová Katarína, Fetisovová Želmíra
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články