Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

Informace o časopisu

Česká urologie je oficiální časopis České urologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČUS  ČLS JEP). Vychází od roku 1997 s periodicitou čtyřikrát ročně. Je zaměřena na původní vědecké práce z urologie či z oborů úzce spolupracujících.

Cílem časopisu je seznamovat českou urologickou a  jinou odbornou veřejnost s vědeckou prací českých urologických pracovišť. Česká urologie se také snaží učit mladé vědecké pracovníky z urologické obce systematické vědecké práci dle zásad medicíny založené na důkazech (EBM - evidence based medicine) a dle zásad lékařské etiky.

Každodenní chod časopisu zajišťuje širší vedení - šéfredaktor a čtyřčlenná výkonná redakční rada. Ta spolupracuje s redakční radou a se svým vydavatelem, Českou urologickou společností respektive s jejím výborem.

Kreditovaný kurz

 

Protinádorová imunoterapie

Autor kurzu: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články