Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

ILIKOURETERÁLNÍ PÍŠTĚL JAKO PŘÍČINA ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ HEMATURIE

Autoři: Libor Luňáček1,2, Jan Krajča3, David Míka1,2, Jan Krhut1,2

Autoři - působiště: 1Oddělení urologické, Fakultní nemocnice Ostrava, 2Katedra chirurgických oborů Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Ostrava, 3Radiodiagnostický ústav, Fakultní nemocnice Ostrava

Článek: Ces Urol 2017; 21(3): 231-235
Kategorie: Kazuistika
Počet zobrazení článku: 114x

Specializace: urologie nefrologie dětská urologie
uzamčeno uzamčeno

ILICOURETERAL FISTULA AS A CAUSE OF LIFE-THREATENING HAEMATURIA

Major statement:
This case report presents a patient with a ilicoureteral fistula. Ilicoureteral fistula is a rare cause of hematuria and it was detected by an aortic angiography. In this present case the fistula was resolved by implanting an endovascular stent.

This case report presents a case of a 74 year old woman who was monitored in our department with a bilateral hydronephrosis. Her hydronephrosis was caused by a stricture of both ureters after radiotherapy. Due to age, comorbidities, conditions after previous abdominal surgery and radiotherapy, the urinary drainage was dealt with using ureteral stents and nephrostomy. In August 2016, this woman was hospitalized for a urinary tract infection and macroscopic haematuria. After spontaneous regression of haematuria the nephrostomy was exchanged, however it was followed by repeated haematuria. Ilicoureteral fistula was detected by an aortic angiography. Ilicoureteral fistula is a rare cause of haematuria. The main solution for these conditions is endovascular treatment by using endovascular stent grafts.

KEY WORDS:
Angiography, fistula, haematuria, ilicoureteral, stent.


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Hlavní stanovisko práce:
Kazuistika prezentuje případ pacientky s ilikoureterální píštělí. Ilikoureterální píštěl představuje raritní příčinu hematurie a byla zjištěna pomocí angiografie aorty. V prezentovaném případě byla píštěl řešena implantací endovaskulárního stentu.

V kazuistice představujeme případ 74leté pacientky, která byla na našem pracovišti sledována pro bilaterální hydronefrózu. Hydronefróza vznikla na podkladě poradiační striktury obou močovodů. Vzhledem k věku, komorbiditám, stavům po předchozích břišních operacích a radioterapii byla drenáž močových cest řešena ureterálními stenty a nefrostomií. V srpnu 2016 byla pacientka hospitalizována pro infekci močových cest (IMC) a makroskopickou hematurii. Po spontánním ústupu hematurie byla u pacientky provedena výměna nefrostomie, při které se hematurie opět objevila. Při angiografii aorty byla zjištěna ilikoureterální píštěl. Ilikoureterální píštěl představuje vzácnou příčinu hematurie. Hlavní roli při řešení těchto stavů hraje endovaskulární ošetření s využitím endovaskulárních stent graftů.

KLÍČOVÁ SLOVA:
Angiografie, hematurie, ilikoureterální, píštěl, stent.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 3x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Protinádorová imunoterapie

Autor kurzu: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články