Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

HERNIACE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

Autoři: Tomáš Hradec, Michael Pešl, Petr Macek, Libor Zámečník, Tomáš Hanuš

Autoři - působiště: Urologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze

Článek: Ces Urol 2017; 21(3): 236-240
Kategorie: Kazuistika
Počet zobrazení článku: 92x

Specializace: urologie nefrologie dětská urologie
uzamčeno uzamčeno

HERNIATION OF THE URINARY BLADDER

In two case studies we present patients with inguinal and inguino-scrotal herniation of the urinary bladder. The first patient had inguinal bladder herniation caused by lower urinary tract obstruction due to benign prostate hyperplasia and presented with urinary frequency, urgency and nocturia. The second patient had a rare extensive inguino-scrotal bladder herniation caused by urethral stricture after robot-assisted radical prostatectomy. As presented in the case studies, ultrasound and computed tomography (CT) play an important role in diagnostics of inguinal bladder hernias. Surgical repositioning of the bladder wall and hernia repair is the standard method of treatment. It might be hard to differentiate between lower urinary tract symptoms (LUTS) caused by bladder herniation, by obstruction of lower urinary tract or both. Further examination of the lower urinary tract after hernioplasty is therefore essential to identify possible persisting obstruction which might lead to recurrence of the hernia. Obstruction of the urinary tract might be treated by surgery or conservatively by pharmacotherapy.

KEY WORDS:
Urinary bladder herniation, inguinal hernia, inguino- scrotal hernia, hernia repair, scrotal cystocele.


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Ve dvou kazuistikách prezentujeme pacienty s inguinální a inguinoskrotální herniací močového měchýře. U prvního pacienta se jednalo o inguinální herniaci měchýře, která vznikla na podkladě obstrukce dolních močových cest při benigní hyperplazii prostaty a prezentovala se frekventní mikcí, urgencemi a nykturií. U druhého pacienta šlo o vzácnější objemnou inguinoskrotální hernii při striktuře uretry po roboticky asistované radikální prostatektomii. Jak je prezentováno v kazuistikách, v diagnostice inguinální hernie měchýře hraje důležitou roli ultrasonografie a počítačová tomografie (CT). Metodou léčby je chirurgická repozice prolabující stěny měchýře a plastika tříselného kanálu. V rámci diferenciální diagnostiky bývá těžké stanovit, zda jsou příznaky dolních močových cest (LUTS) způsobené herniací měchýře, obstrukcí dolních močových cest, nebo obojím. Dovyšetření dolních močových cest po hernioplastice je nevyhnutelné k identifikaci případné přetrvávající obstrukce, která by mohla vést k rekurenci hernie. Případnou obstrukci močových cest je následně potřeba léčit medikamentózně nebo chirurgicky.

KLÍČOVÁ SLOVA:
Herniace močového měchýře, inguinální hernie, inguinoskrotální hernie hernioplastika, skrotální cystokéla.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 3x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Protinádorová imunoterapie

Autor kurzu: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články