Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

Česká urologie

Funkční výsledky pyeloplastiky provedené v kojeneckém věku

Funkční výsledky pyeloplastiky provedené v kojeneckém věku

Hlavní stanovisko práce: Cílem naší prospektivní studie bylo zhodnotit efektivitu časné pyeloplastiky porovnáním předoperačních a pooperačních ultrazvukových a radionuklidových...

Celý článek   Česká urologie Číslo: 2/2017

Specializace: dětská urologie nefrologie urologie
Nefrometrická skóre první a druhé generace pro predikci peri- a pooperačních výsledků resekcí ledvin

Nefrometrická skóre první a druhé generace pro predikci peri- a pooperačních výsledků resekcí ledvin

Úvod: Cílem práce je zhodnocení souvislosti nefrometrických skóre (NS) první a druhé generace s vybranými peri- a pooperačními výsledky resekcí ledvin (RL). Posuzována je...

Celý článek   Česká urologie Číslo: 2/2017

Specializace: dětská urologie nefrologie urologie
 
 
Efektivita a bezpečnost extrakorporální litotrypse 21. století - kontroverze a klinická praxe

Efektivita a bezpečnost extrakorporální litotrypse 21. století - kontroverze a klinická praxe

Cíl: Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti extrakorporální litotrypse v prospektivně sledovaném souboru pacientů léčených tímto přístupem. Stanovení faktorů, které můžou ovlivnit...

Celý článek   Česká urologie Číslo: 2/2017

Specializace: dětská urologie nefrologie urologie
Spontánní ruptura renálního angiomyolipomu

Spontánní ruptura renálního angiomyolipomu

V naší kazuistice popisujeme případ spontánní ruptury angiomyolipomu s krvácením do retroperitonea. U 33leté pacientky se spontánně vzniklým krvácením z tumoru levé ledviny do...

Celý článek   Česká urologie Číslo: 2/2017

Specializace: dětská urologie nefrologie urologie
Trombóza povrchové dorzální žíly penisu (Penilní Mondorova choroba)

Trombóza povrchové dorzální žíly penisu (Penilní Mondorova choroba)

Penilní Mondorovou chorobou nazýváme poměrně vzácnou povrchovou trombózu v. dorsalis penis superficialis. Vyznačuje se hmatným pruhovitým zduřením v podkoží penisu při jeho...

Celý článek   Česká urologie Číslo: 2/2017

Specializace: dětská urologie nefrologie urologie
Intravezikální chemoterapie s využitím tepelné energie u pacientů s uroteliálním karcinomem močového měchýře bez invaze svaloviny

Intravezikální chemoterapie s využitím tepelné energie u pacientů s uroteliálním karcinomem močového měchýře bez invaze svaloviny

Hlavní stanovisko práce: Autoři předkládají přehledový článek o intravezikální chemoterapii za použití tepelné energie při léčbě svalovinu neinfiltrujících nádorů močového...

Celý článek   Česká urologie Číslo: 2/2017

Specializace: urologie nefrologie dětská urologie
Dysfunkce mikce u pacientů s posttraumatickou míšní lézí - úloha urologa

Dysfunkce mikce u pacientů s posttraumatickou míšní lézí - úloha urologa

Urologická péče o pacienty s míšní lézí začíná bezprostředně po úrazu. Přístupy k léčbě a k evakuaci močového měchýře jsou odlišné v různých fázích míšního šoku. Je důležité...

Celý článek   Česká urologie Číslo: 2/2017

Specializace: dětská urologie nefrologie urologie
Sledování a léčba pacientů po radikální prostatektomii s pozitivními okraji preparátu

Sledování a léčba pacientů po radikální prostatektomii s pozitivními okraji preparátu

Hlavní stanovisko práce: Nález pozitivních okrajů preparátu získaného při radikální prostatektomii je nepříznivým prognostickým faktorem, který bývá indikací adjuvantní léčby...

Celý článek   Česká urologie Číslo: 2/2017

Specializace: dětská urologie nefrologie urologie
RETROPERITONEOSKOPICKÁ RESEKCE TUMORU LEDVINY – VIDEO

RETROPERITONEOSKOPICKÁ RESEKCE TUMORU LEDVINY – VIDEO

Úvod: Miniinvazivní laparoskopická resekce (LR) tumoru ledviny je již rutinní součástí spektra chirurgické léčby nádorů ledvin a je jí dávána ve spektru ostatních metod přednost...

Celý článek   Česká urologie Číslo: 1/2017

Specializace: dětská urologie nefrologie urologie
VZÁCNÝ CYSTADENOKARCINOM PROSTATY, KLINICKÉ PROJEVY, DIAGNOSTIKA A LÉČBA

VZÁCNÝ CYSTADENOKARCINOM PROSTATY, KLINICKÉ PROJEVY, DIAGNOSTIKA A LÉČBA

Hlavní stanovisko práce: Jedná se o kazuistiku vzácného cystadenokarcinomu prostaty. Pacient podstoupil úspěšnou robotem asistovanou radikální prostatektomii. Autoři prezentují...

Celý článek   Česká urologie Číslo: 1/2017

Specializace: dětská urologie nefrologie urologie

Kreditovaný kurz

 

Nykturie

Autor kurzu: MUDr. Milan Hrubý
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

diskuze