Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

Česká urologie

ILIKOURETERÁLNÍ PÍŠTĚL JAKO PŘÍČINA ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ HEMATURIE

ILIKOURETERÁLNÍ PÍŠTĚL JAKO PŘÍČINA ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ HEMATURIE

Hlavní stanovisko práce: Kazuistika prezentuje případ pacientky s ilikoureterální píštělí. Ilikoureterální píštěl představuje raritní příčinu hematurie a byla zjištěna pomocí...

Celý článek   Česká urologie Číslo: 3/2017

Specializace: urologie nefrologie dětská urologie
HERNIACE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

HERNIACE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

Ve dvou kazuistikách prezentujeme pacienty s inguinální a inguinoskrotální herniací močového měchýře. U prvního pacienta se jednalo o inguinální herniaci měchýře, která vznikla...

Celý článek   Česká urologie Číslo: 3/2017

Specializace: urologie nefrologie dětská urologie
RARITNÍ HISTOLOGICKÝ NÁLEZ INVAZIVNÍHO UROTELIÁLNÍHO KARCINOMU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

RARITNÍ HISTOLOGICKÝ NÁLEZ INVAZIVNÍHO UROTELIÁLNÍHO KARCINOMU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

Autoři prezentují neobvyklý histologický nález u pacienta s invazivním tumorem močového měchýře. Součástí práce je přehled současného patologického dělení nádorů močového...

Celý článek   Česká urologie Číslo: 3/2017

Specializace: dětská urologie nefrologie urologie
LEIOMYOM MOČOVÉHO MĚCHÝŘE JAKO NÁHODNÝ NÁLEZ PŘI ULTRAZVUKOVÉM VYŠETŘENÍ GRAVIDNÍ PACIENTKY

LEIOMYOM MOČOVÉHO MĚCHÝŘE JAKO NÁHODNÝ NÁLEZ PŘI ULTRAZVUKOVÉM VYŠETŘENÍ GRAVIDNÍ PACIENTKY

V této práci prezentujeme náhodný nález leiomyomu močového měchýře u 32leté gravidní pacientky. Po verifikaci benigní povahy nádoru bylo zvoleno řešení tumoru s plánovaným...

Celý článek   Česká urologie Číslo: 3/2017

Specializace: dětská urologie nefrologie urologie
VÝZNAM MRI V DIAGNOSTICE FRAKTURY PENISU NA KAZUISTICE 16LETÉHO CHLAPCE

VÝZNAM MRI V DIAGNOSTICE FRAKTURY PENISU NA KAZUISTICE 16LETÉHO CHLAPCE

Fraktura penisu je definovaná jako traumatická ruptura tunica albuginea jednoho nebo obou kavernózních těles penisu. Diagnózu lze obvykle stanovit již z anamnézy a fyzikálního...

Celý článek   Česká urologie Číslo: 3/2017

Specializace: urologie nefrologie dětská urologie
PŘÍNOS DYNAMICKÉ SCINTIGRAFIE V POOPERAČNÍM SLEDOVÁNÍ PACIENTŮ PO PYELOPLASTICE PRO JEDNOSTRANNOU OBSTRUKCI PYELOURETERÁLNÍHO PŘECHODU

PŘÍNOS DYNAMICKÉ SCINTIGRAFIE V POOPERAČNÍM SLEDOVÁNÍ PACIENTŮ PO PYELOPLASTICE PRO JEDNOSTRANNOU OBSTRUKCI PYELOURETERÁLNÍHO PŘECHODU

Cíl: Zhodnotit klinický přínos dynamické scintigrafie ve sledování dětí po jednostranné pyeloplastice a nutnost jejího rutinního provádění v pooperačním období.Metoda...

Celý článek   Česká urologie Číslo: 3/2017

Specializace: dětská urologie nefrologie urologie
ROLE MULTIPARAMETRICKÉ MAGNETICKÉ REZONANCE V REŽIMU ACTIVE SURVEILLANCE KARCINOMU PROSTATY

ROLE MULTIPARAMETRICKÉ MAGNETICKÉ REZONANCE V REŽIMU ACTIVE SURVEILLANCE KARCINOMU PROSTATY

Cíl: Vyhodnocení výsledků cílené biopsie pomocí MRI u pacientů zařazených v režimu active surveillance a zhodnocení přínosu zavedení MRI do protokolu režimu AS.Materiál a...

Celý článek   Česká urologie Číslo: 3/2017

Specializace: dětská urologie nefrologie urologie
Intravezikální chemoterapie s využitím tepelné energie u pacientů s uroteliálním karcinomem močového měchýře bez invaze svaloviny

Intravezikální chemoterapie s využitím tepelné energie u pacientů s uroteliálním karcinomem močového měchýře bez invaze svaloviny

Hlavní stanovisko práce: Autoři předkládají přehledový článek o intravezikální chemoterapii za použití tepelné energie při léčbě svalovinu neinfiltrujících nádorů močového...

Celý článek   Česká urologie Číslo: 2/2017

Specializace: urologie nefrologie dětská urologie
Dysfunkce mikce u pacientů s posttraumatickou míšní lézí - úloha urologa

Dysfunkce mikce u pacientů s posttraumatickou míšní lézí - úloha urologa

Urologická péče o pacienty s míšní lézí začíná bezprostředně po úrazu. Přístupy k léčbě a k evakuaci močového měchýře jsou odlišné v různých fázích míšního šoku. Je důležité...

Celý článek   Česká urologie Číslo: 2/2017

Specializace: dětská urologie nefrologie urologie
Sledování a léčba pacientů po radikální prostatektomii s pozitivními okraji preparátu

Sledování a léčba pacientů po radikální prostatektomii s pozitivními okraji preparátu

Hlavní stanovisko práce: Nález pozitivních okrajů preparátu získaného při radikální prostatektomii je nepříznivým prognostickým faktorem, který bývá indikací adjuvantní léčby...

Celý článek   Česká urologie Číslo: 2/2017

Specializace: dětská urologie nefrologie urologie

Kreditovaný kurz

 

Nykturie

Autor kurzu: MUDr. Milan Hrubý
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články