Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

PREDIKCE PŘÍTOMNOSTI INTERDENTÁLNÍ PAPILY V OBLASTI HORNÍCH STŘEDNÍCH ŘEZÁKŮ V ZÁVISLOSTI NA VZDÁLENOSTI BODU KONTAKTU OD KOSTNÍHO SEPTA A MEZIZUBNÍ VZDÁLENOSTI
(PŮVODNÍ PRÁCE – KLINICKÁ STUDIE)

Autoři: Belák Š.1, Starosta M.1, Zapletalová J.2

Autoři - působiště: 1Klinika zubního lékařství, oddělení parodonologie LF UP a FN, Olomouc, 2Ústav lékařské biofyziky LF UP, Olomouc

Článek: ČESKÁ STOMATOLOGIE, ročník 117, 2017, 3, s. 68-73
Kategorie: Původní práce – klinická studie
Počet zobrazení článku: 134x

Specializace: stomatologie ortodoncie chirurgie maxilofaciální
uzamčeno uzamčeno

Prediction of the Interdental Papilla Presence between the Upper Central Incisors Based on the Distance from the Contact Point to the Crest of Bone and Interdental Distance
(Original Article – Clinical Study)

Background:
The appearance of interdental papillae plays an important role in the final aesthetic outcome, especially in exposed region as is interdental papilla between central upper incisors. The aim of this study, is to determine factors associated with bone morphology, which can influence the appearance of this papilla.

Materials and methods:
50 subjects in the range of 20–30 years of age with healthy periodontal tissues were examined. Presence of interdental papilla between central maxillary incisors was determined using classification proposed by Nordland and Tarnow. Intraoral radiographs were utilized to measure distance from contact point to the crest of bone and interdental distance at the level of cementoenamel junction using a computer programme.

Results:
Statistically significant correlation between papilla presence and distance from the contact point to the crest of bone (p < 0,0001) was found. Also significant relationship between papilla presence and interdental distance (p < 0,0001) was found. The value of prediction of papilla presence for both factors was inferred from data analysis.

Conclusion:
Presence of interdental papilla is influenced by various factors, including distance from contact point to the crest of bone and interdental distance. Modification of these distances can influence the final aesthetic outcome.

Keywords:
interdental papilla – aesthetic – black triangle


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
 

Souhrn

Úvod a cíl práce:
Přítomnost mezizubní papily hraje významnou roli v celkovém estetickém výsledku ošetření, a to hlavně ve viditelných oblastech, jako je papila mezi horními středními řezáky. Cílem této studie bylo sledování faktorů daných kostním podkladem, které mohou ovlivnit vzhled této papily.

Metodika:
Byla vyšetřena skupina 50 probandů ve věku 20–30 let, se zdravým parodontem. Stav interdentální papily mezi horními centrálními řezáky byl vyhodnocen podle klasifikace navržené Nordlandem and Tarnowem. Z intraorálního snímku byly pomocí počítačového programu změřeny vzdálenosti mezi kostním septem a bodem kontaktu a mezizubní vzdálenost v oblasti cemento-sklovinné hranice.

Výsledky:
Po analýze dat z měření byla prokázána statisticky signifikantní závislost mezi přítomností mezizubní papily a vzdáleností bodu kontaktu od kostního septa (p < 0,0001). Prokázána byla i závislost přítomnosti papily a mezizubní vzdálenosti (p < 0,0001). Z daných výsledků byla určena hodnota predikce přítomnosti papily pro oba faktory.

Závěr:
Přítomnost mezizubní papily je ovlivněna různými faktory, ke kterým patří i vzdálenost bodu kontaktu a kostního septa a mezizubní vzdálenost. Změna těchto vzdáleností může ovlivnit celkový estetický výsledek ošetření.

Klíčová slova:
interdentální papila – estetika – black triangle

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 6x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články