Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt
 

HONOS (HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU) – ADAPTACE NÁSTROJE NA HODNOCENÍ SYMPTOMŮ A SOCIÁLNÍCH FUNKCÍ U ZÁVAŽNĚ DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH V ČESKÝCH PODMÍNKÁCH A JEHO POUŽITÍ

Autoři: Pěč O.¹, Čechová D.², Pěčová J.², Dragomirecká E.³, Šelepová P.¹, Probstová V.¹, Bubela M.¹

Autoři - působiště: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, Praha, ředitelka Mgr. B. Wenigová ¹ Katedra psychologie FF UK, Praha, vedoucí PhDr. I. Gillernová, CSc. ² Psychiatrické centrum Praha, ředitel prof. MUDr. C. Höschl, DrSc. FRCPsych. ³

Článek: Čes. a slov. Psychiat., 105, 2009, No. 6-8, pp. 245-249.
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 798x

Specializace: adiktologie dětská psychiatrie psychiatrie
uzamčeno uzamčeno

HoNOS (Health of the Nations Outcome Scales) – an Adaptation of the Tool for the Assessment of Symptoms and Social Functions in Serious Mentally Ill in the Czech Conditions and Its Use

The English version of the assessment tool HoNOS (Health of the Nations Outcome Scales) has been translated into the Czech language and adapted to the Czech cultural conditions. The tool is feasible not only for evaluation of health status in patients for a routine practice of psychiatric services, but also as a follow-up outcome measure. The instrument is constructed for an assessment of symptoms as well as social functions. The two versions of the scale were submitted for the adaptation: the version for external evaluators and the version for patients. The reliability and validity of the Czech adaptation has been proven as satisfactory.

Key words:
assessment instruments, social functions, serious mentally illness.


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

HoNOS (Health of the Nations Outcome Scales) – anglická verze hodnotícího nástroje byla přeložena do češtiny a adaptována do českých kulturních podmínek. Nástroj je vhodný jak pro posuzování zdravotního stavu pacientů v rutinní praxi psychiatrických služeb, tak pro sledování výsledků léčby. Je zaměřen na hodnocení symptomů i sociálních funkcí. K převodu na české podmínky byly vybrány dvě verze: verze pro externí hodnotitele a sebeposuzovací verze pro pacienty. Reliabilita a validita české adaptace nástroje byly shledány jako uspokojující.

Klíčová slova:
hodnotící nástroje, sociální funkce, závažně duševně nemocný.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,2/5, hodnoceno 45x
 
 

Čtěte dále

Kreditovaný kurz

 

Závislost na tabáku: princip, diagnostika, farmakoterapie, léčba v ČR

Autor kurzu: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc, MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články