Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY Z AKTUÁLNÍHO ČÍSLA
 

Drúzová papila – súčasné diagnostické možnosti

V práci uvádzame nálezy dvoch pacientov s drúzami zrakového nervu a prehľad súčasných vyšetrovacích metód pri diagnostike drúz zrakového nervu zahrňajúce ultrazvukové vyšetrenie, fundusfotografiu...

Celý článek   Česká a slovenská oftalmologie Číslo: 1/2014

Mikroperimetrie u vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace

Cílem práce je představit a zhodnotit metodu mikroperimetrie jako pomocníka v hodnocení účinnosti terapie vlhké formy VPMD pomocí bevacizumabu (Avastinu).Metodika: Do studie bylo zařazeno 21...

Celý článek   Česká a slovenská oftalmologie Číslo: 1/2014

Srovnání optické a ultrazvukové biometrie a zhodnocení užívání obou metod v praxi

Cíl práce: Autoři se v prospektivní studii věnují srovnání přesnosti optické a ultrazvukové biometrie na podkladě výsledků pooperační nejlepší korigované zrakové ostrosti (NKZO) a posuzují míru...

Celý článek   Česká a slovenská oftalmologie Číslo: 1/2014

Detekcia foveálnej hypoplázie optickou koherentnou tomografiou

Cieľ práce: Zhodnotiť prínos optickej koherentnej tomografie (OCT) v diagnostike foveálnej hypoplázie u detí.Materiál a metodika: Deti s foveálnou hypopláziou (FH) boli vyšetrované prístrojom RTVue...

Celý článek   Česká a slovenská oftalmologie Číslo: 1/2014

Operace rhegmatogenního odchlípení sítnice zevním postupem

Rhegmatogenní odchlípení sítnice (amoce) je odloučení senzorické sítnice od pigmentového listu (RPE). Amoce je způsobena trhlinou v periferii sítnice a vitreoretinální (VR) trakcí, které umožní...

Celý článek   Česká a slovenská oftalmologie Číslo: 1/2014

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA (vydání: 1 / 2014)

Objednat toto číslo v tištěné formě

Kazuistika

30
 
Žiak P., Jarabáková K., Koyšová M.
 
Původní práce

36
 
Hejsek L., Dusová J., Stepanov A., Rozsíval P.
 

Kreditovaný kurz

 

Obrazový test diagnostiky papil zrakového nervu

Autor kurzu: MUDr.Petr Výborný, CSc.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články