Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

SÉROVÉ KONCENTRACE S100P PROTEINU U PACIENTŮ S KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM

Autoři: Morávková P.1, Kohoutová D.1, Drahošová M.2, Bureš J.1

Autoři - působiště: 1II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN Hradec Králové, 2Ústav klinické imunologie a alergologie, LF UK a FN Hradec Králové

Článek: Gastroent Hepatol 2017; 71(4): 293-298
doi: 10.14735/amgh2017293
Kategorie: Klinická a experimentální gastroenterologie: původní práce
Počet zobrazení článku: 30x

Specializace: chirurgie všeobecná gastroenterologie a hepatologie dětská gastroenterologie

Serum concentration of S100P protein in patients with colorectal cancer

Background:
Colorectal cancer (CRC) is the third most frequent cancer worldwide and in the Czech Republic. S100P protein plays a significant role in colorectal carcinogenesis and in tumour metastatic progression. The aim of this prospective study was to assess the association between serum concentration of S100P protein and CRC.

Methods:
The study included 79 subjects – 36 controls and 43 patients with CRC. The CRC group was divided into subgroups according to tumour side (13 patients with right-sided CRC (CRC-R group) and 30 patients with left-sided CRC (CRC-L group)); stage of the disease (9 patients in clinical stage I, 7 in stage II, 13 in stage III and 13 in stage IV); and tumour grading (5 patients with well-differentiated tumour (G1), 24 patients with moderately-differentiated tumour (G2) and 11 patients with poorly-differentiated tumour (G3)). Serum concentrations of S100P protein were measured in peripheral blood samples using ELISA.

Results:
Serum S100P was significantly higher in the CRC group (median: 1251; inter-quartile range (IQR): 731–1749 ng/L) than in the controls (median: 765; IQR: 545–1158 ng/L); p = 0.012. Compared to the control group, serum S100P was significantly higher in patients with left-sided tumours (median: 1426; IQR: 739–1925 ng/L; p = 0.005), in clinical stage IV (median: 1622; IQR: 778–2154 ng/L; p = 0.008) and in patients with moderately-differentiated tumours (median: 1318; IQR: 853–1879 ng/L; p = 0.005). No difference was observed in the CRC-R group when compared with the controls and CRC-L group; p > 0.05.

Conclusion:
The study confirms a relationship between serum concentration of S100P protein and CRC. Significantly higher serum levels were observed in patients in clinical stage IV and patients with left-sided carcinoma.

Key words:
S100P – biomarker – colorectal cancer

The authors declare they have no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study.

The Editorial Board declares that the manuscript met the ICMJE „uniform requirements“ for biomedical papers.

Submitted:
7. 6. 2017

Accepted:
31. 7. 2017


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Úvod:
Kolorektální karcinom (CRC – colorectal cancer) je třetí nejčastější nádorové onemocnění celosvětově a v ČR. S100P protein hraje významnou roli v kancerogenezi CRC a v jeho metastatické progresi. Cílem prospektivní studie bylo posoudit asociaci sérové koncentrace S100P s CRC.

Metodika:
Studie zahrnovala 79 jedinců – 36 kontrol (normální pankoloskopický nález; bez anamnézy kolorektální neoplazie) a 43 pacientů s CRC. Skupina s CRC byla rozdělena do jednotlivých podskupin: 1. dle lokalizace nádoru – 13 subjektů s karcinomem pravého tračníku (CRC-R skupina) a 30 osob s karcinomem levého tračníku (CRC-L skupina); 2. dle klinického stadia onemocnění – 9 pacientů ve stadiu I, 7 ve stadiu II, 13 ve stadiu III a 13 ve stadiu IV; 3. dle gradingu nádoru – 5 nemocných s dobře diferencovaným karcinomem (G1), 24 se středně diferencovaným karcinomem (G2) a 11 s nízce diferencovaným karcinomem (G3). Sérové koncentrace S100P proteinu byly hodnoceny ELISA metodou ze vzorků periferní žilní krve.

Výsledky:
Sérové koncentrace S100P byly signifikantně vyšší v CRC skupině (medián 1 251, interkvartilové rozpětí – IQR 731–1 749 ng/l) ve srovnání s kontrolní skupinou (medián 765, IQR 545–1 158 ng/l); p = 0,012. Ve srovnání s kontrolní skupinou byly sérové koncentrace S100P významně vyšší v CRC-L skupině (medián 1 426, IQR 739–1 925 ng/l); p = 0,005, u pacientů v klinickém stadiu IV (medián 1 622, IQR 778–2 154 ng/l); p = 0,008, a u pacientů se středně diferencovaným karcinomem (medián 1 318, IQR 853–1 879 ng/l); p = 0,005. Nebyl prokázán signifikantní rozdíl u skupiny CRC-R ve srovnání s kontrolami ani ve srovnání s CRC-L skupinou; p > 0,05.

Závěr:
Studie potvrdila asociaci sérové koncentrace S100P proteinu s CRC. Významně vyšší koncentrace S100P byly potvrzeny u pacientů v klinickém stadiu IV a pacientů s levostranným CRC.

Klíčová slova:
S100P protein – biomarker – kolorektální karcinom

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Čtěte dále

Noví členové redakční rady časopisu

Gastroenterologie a hepatologie

Dětská gastroenterologie a hepatologie

Gastroenterologie a hepatologie

SOUTĚŽ O DVĚ NEJLEPŠÍ PŮVODNÍ PRÁCE 2016

Gastroenterologie a hepatologie

Gastrointestinální onkologie

Gastroenterologie a hepatologie

Novinky v roce 2017

Gastroenterologie a hepatologie

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články