Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

POSTAVENÍ CT KOLOGRAFIE V ALGORITMU VYŠETŘENÍ TLUSTÉHO STŘEVA

Autoři: Straková H.1, Straka Ľ.2

Autoři - působiště: 1Radiodiagnostické oddělení, Uherskohradišťská nemocnice a.  s., Uherské Hradiště, 2Gastroenterologická ambulance, Uherskohradišťská nemocnice a.  s., Uherské Hradiště

Článek: Gastroent Hepatol 2018; 72(1): 66-72
doi: 10.14735/amgh201866
Kategorie: Digestivní endoskopie: původní práce
Počet zobrazení článku: 34x

Specializace: chirurgie všeobecná gastroenterologie a hepatologie dětská gastroenterologie

The role of CT colonography in large bowel investigation

CT colonography (CTC, virtual colonoscopy) is a non-invasive colonic imaging method that uses computed tomography (CT) with advanced graphic software to create two-and three-dimensional images of the colon. CTC is indicated mainly for the diagnosis of colorectal neoplasia in cases where conventional colonoscopy is incomplete or contraindicated, as well as in cases where the patient finds conventional colonoscopy intolerable or refuses conventional colonoscopy. Compared to a barium enema, CTC has higher sensitivity for the detection of colorectal neoplasia and has similar or lower levels of radiation exposure. Sensitivity for the detection of polyps ≥ 6 mm is similar to that of conventional colonoscopy. Intravenous injection of iodine contrast media is usually not required; therefore, CTC is safe in patients with iodine allergy or chronic renal failure. Both adequate bowel cleansing and distension are essential to ensure optimal examinations, which are then assessed by radiologists and reported using the standardized C-RADS classification system (CT colonography reporting and data system). CTC does not cover all conventional colonoscopy indications; for instance, CTC is not recommended for the diagnosis of colon inflammatory conditions (including inflammatory bowel disease) or familial polyposis syndromes, and it has low diagnostic value for anal pathologies. CTC is not the official primary method for colorectal cancer screening in the Czech Republic. The aim of this paper is to discuss CTC specifics and indications.

Key words:
CT colonography – virtual colonoscopy – polyp – colorectal cancer – screening – colonoscopy

Submitted:
24. 5. 2017

Accepted:
26. 9. 2017

The authors declare they have no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study.

The Editorial Board declares that the manuscript met the ICMJE „uniform requirements“ for biomedical papers.


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

CT kolografie (CTC, virtuální koloskopie) je neinvazivní vyšetření tlustého střeva výpočetní tomografií (CT), kdy se pomocí speciálního softwaru vytváří dvoj-a trojrozměrný virtuální obraz lumen tračníku. Vyšetření slouží především k diagnostice neoplastických lézí tračníku v případě, že je optická koloskopie neúplná, kontraindikovaná, pacientem netolerovaná či odmítaná. Ve srovnání s dříve prováděnou dvojkontrastní irigografií jde o vyšetření s vyšší senzitivitou pro detekci neoplazií, se stejnou nebo menší radiační zátěží. Senzitivita pro detekci polypů ≥ 6 mm je srovnatelná s optickou koloskopií. Obvykle není nutné parenterální podání jodové kontrastní látky, což činí vyšetření bezpečným i u pacientů s alergií na jód a s renální insuficiencí. Kvalita vyšetření výrazně závisí na dobré přípravě a dostatečné distenzi tračníku. Vyšetření hodnotí lékař radiolog a pro standardizaci radiologického nálezu bylo vytvořeno klasifikační schéma C-RADS (CT colonography reporting and data system). Je potřeba zmínit, že CTC nenahrazuje optickou koloskopii ve všech indikacích – není vhodná k hodnocení zánětlivých onemocnění tračníku, vč. idiopatických střevních zánětů, při podezření na familiární polypózní syndromy, nemá přínos při onemocněních anu. V České republice zatím není CTC schválena jako primární metoda v rámci screeningu kolorektálního karcinomu. Cílem tohoto sdělení je upřesnit postavení CTC v algoritmu vyšetření tlustého střeva.

Klíčová slova:
CT kolografie – virtuální koloskopie – polyp – kolorektální karcinom – screening – koloskopie

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Čtěte dále

Noví členové redakční rady časopisu

Gastroenterologie a hepatologie

Dětská gastroenterologie a hepatologie

Gastroenterologie a hepatologie

SOUTĚŽ O DVĚ NEJLEPŠÍ PŮVODNÍ PRÁCE 2016

Gastroenterologie a hepatologie

Gastrointestinální onkologie

Gastroenterologie a hepatologie

Novinky v roce 2017

Gastroenterologie a hepatologie

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články