Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

POROVNÁNÍ NÁKLADOVÉ EFEKTIVITY OKAMŽITĚ ZAHÁJENÉ LÉČBY OPROTI ODLOŽENÉ TERAPII CHRONICKÉ HEPATITIDY C V ČESKÉ REPUBLICE

Autoři: Skoupá J.1, Urbánek P.2

Autoři - působiště: 1Czechta Institute, o.  p.  s., Praha, 2Interní klinika 1. LF UK a ÚVN – VFN Praha

Článek: Gastroent Hepatol 2018; 72(1): 58-65
doi: 10.14735/amgh201858
Kategorie: Hepatologie: původní práce
Počet zobrazení článku: 28x

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie chirurgie všeobecná

A comparison of cost-effectiveness analysis of two strategies – immediate and delayed initiation of treatment of hepatitis C in the Czech Republic

Background:
Direct-acting antiviral agents (DAAs) dramatically improve the prognosis of patients with hepatitis C infection (HCV); however, high costs are limiting their wider usage. The aim of the present analysis was to compare the cost-effectiveness of treating treatment-naive patients with HCV genotype 1 (GT1) when treatment was initiated immediately with that of patients in whom treatment was delayed until the advanced liver fibrosis stage.

Materials and methods:
A health-economic model with a typical structure for HCV infections was adapted to the Czech setting. A cohort of 10,000 patients entered the model and were treated with ledipasvir/sofosbuvir immediately (assessed cohort) or after they had reached the advanced fibrosis stage (comparative cohort). Age and METAVIR distributions reflected those of the Czech Republic. Healthcare costs were considered as the base-case and healthcare and societal costs as the alternative scenario. Efficacy, progression probabilities, and quality of life data were derived from the literature. Outcomes are presented as incremental cost-effectiveness ratios (ICERs) per QALY (Quality adjusted life-years). Sensitivity analyses were performed to limit uncertainty.

Results:
In a life-time horizon, the immediate DAA treatment, regardless of disease stage, was dominant (less costly and more effective) compared to delayed treatment. Dominance was seen if only healthcare costs were considered (ICER/QALY –4,414 CZK) as well as when healthcare and societal costs were taken into account (ICER/QALY –214,948 CZK). Immediate treatment prevented 619 events, mainly hepatocellular carcinoma and premature death. Sensitivity analyses confirmed the robustness of the base case results.

Conclusion:
A cost-utility analysis is provided, which shows that immediate treatment of newly-diagnosed HCV GT1 patients is dominant in comparison with delayed treatment at the advanced fibrosis stage in a Czech setting. Results are consistent if only direct or healthcare and societal costs are applied.

Key words:
cost-effectiveness – hepatitis C virus infection – direct-acting antiviral agents

Submitted:
16. 11. 2017

Accepted:
20. 12. 2017

The Editorial Board declares that the manuscript met the ICMJE „uniform requirements“ for biomedical papers.

The authors declare they have no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study.


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Východiska:
Přímo působící antivirotika (DAA – direct-acting antiviral agents) dramaticky zlepšila prognózu pacientů infikovaných virem hepatitidy C (HCV). Limitací jejich širokého použití jsou vysoké náklady. Cílem předložené analýzy je zhodnotit nákladovou efektivitu u dosud neléčených pacientů infikovaných HCV genotypem 1 (GT1), a to okamžitě bez ohledu na stav jaterní fibrózy nebo až při pokročilé jaterní fibróze.

Materl a metody:
Byl adaptován farmakoekonomický model s typickou strukturou pro HCV infekci. Do modelu vstupuje kohorta 10 000 pacientů, která je léčena kombinací ledipasvir/sofosbuvir buď okamžitě (hodnocená kohorta), anebo až při progresi do pokročilé fibrózy/cirhózy (komparativní kohorta). Věk a METAVIR rozložení odpovídá situaci v České republice. V analýze byly uvažovány náklady zdravotní, alternativně i sociální. Data o účinnosti, pravděpodobnosti progrese a kvalitě života byly převzaty z literatury. Výsledky jsou prezentovány jako inkrementální náklady (ICER) na QALY (Quality adjusted life-years). Pro limitaci nejistoty byly provedeny analýzy senzitivity.

Výsledky:
V celoživotním časovém horizontu byla okamžitá léčba DAA dominantní (méně nákladná a účinnější) při srovnání s odloženou terapií. Dominance byla jak při úvaze zdravotních (ICER/QALY –4 414 Kč), tak i zdravotních a sociálních nákladů (ICER/QALY –214 948 Kč). Okamžitá léčba zabránila 619 příhodám, zejména hepatocelulárního karcinomu a předčasnému úmrtí. Provedené analýzy senzitivity potvrdily robustnost výsledků.

Závěr:
Analýza nákladové efektivity prokázala, že okamžitá léčba nově diagnostikovaných pacientů s HCV GT1 je dominantní v porovnání s odloženou terapií v podmínkách České republiky, a to jak z pohledu zdravotních, tak i zdravotních a sociálních nákladů.

Klíčová slova:
nákladová efektivita – infekce virem hepatitidy C – přímo působící antivirotika

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Čtěte dále

Noví členové redakční rady časopisu

Gastroenterologie a hepatologie

Dětská gastroenterologie a hepatologie

Gastroenterologie a hepatologie

SOUTĚŽ O DVĚ NEJLEPŠÍ PŮVODNÍ PRÁCE 2016

Gastroenterologie a hepatologie

Gastrointestinální onkologie

Gastroenterologie a hepatologie

Novinky v roce 2017

Gastroenterologie a hepatologie

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články