Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

MOŽNOSŤ VYNECHANIA ENTEROBIOPTICKÝCH VYŠETRENÍ DETÍ A ADOLESCENTOV S PODOZRENÍM NA CELIAKIU V ZMYSLE ODPORÚČANÍ ESPGHAN

Autoři: Kabátová J.1,2, Husťak R.2,3, Blažíčková S.2, Bošák V.2

Autoři - působiště: 1Gastroenterologická ambulancia, Odborná detská ambulancia, s. r. o., Piešťany, Slovenská republika, 2Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, FZaSPTU v Trnave, Slovenská republika, 31. LF UK v Praze

Článek: Gastroent Hepatol 2017; 71(6): 469-475
doi: 10.14735/amgh2017csgh.info07
Kategorie: Dětská gastroenterologie a hepatologie: původní práce
Počet zobrazení článku: 11x

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie chirurgie všeobecná

Evaluation and applicability of nonbiopsy criteria in children and adolescents according to ESPGHAN for diagnosis of celiac disease

Summary:
The paper focuses on the analysis of anti-tissue transglutaminase 2 (anti-TG2) antibodies and endomysial antibodies (EMA) and HLA-DQ2/HLA-DQ8 haplotypes present in symptomatic children and adolescents with suspected coeliac disease. This refers to applying the new 2012 ESPGHAN criteria allowing to make the diagnosis of coeliac disease without an enterobiopsy. A total of 258 children and adolescents (86 males and 172 females), aged 2–18 years, were retrospectively examined to determine the performance of coeliac disease testing according to national guidelines from 2009. The obtained data were applied according to the revised 2012 ESPGHAN criteria allowing to make the diagnosis of coeliac disease in indicated cases without an anterobiopsy. The nonbiopsy criteria revealed that 33.3% (86) of symptomatic children and adolescents in our cohort with high anti-TG2 titers and positive EMA could have been initially diagnosed without an intestinal biopsy. All patients presented with advanced intestinal atrophy Marsh 2–3. Part of the rationale of the study was to determine the sensitivity and specificity, the positive and negative predictive values of the final laboratory tests, and the diagnostic accuracy of the combined tests using antibodies.

Key words:
coeliac disease – ESPGHAN – anti-TG2 – EMA – HLA-DQ2/HLA-DQ8

The authors declare they have no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study.

The Editorial Board declares that the manuscript met the ICMJE „uniform requirements“ for biomedical papers.

Submitted:
21. 3. 2017

Accepted:
24. 4. 2017


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Súhrn:
Príspevok je zameraný na analýzu protilátok proti transglutamináze 2 (anti-TG2) a endomyziálnych protilátok (EMA – endomysial antibodies), prítomnosť haplotypov HLA-DQ2/HLA-DQ8 u symptomatických detí a adolescentov vyšetrovaných s podozrením na celiakiu v súvislosti s plnením nových kritérií ESPGHAN z roku 2012, ktoré umožňujú stanoviť diagnózu celiakie bez enterobioptického vyšetrenia. Za účelom analýzy sa retrospektívne spracovala štúdia a to u 258 detí a adolescentov vyšetrovaných v súvislosti s celiakiou (86 chlapcov, 172 dievčat) vo veku 2–18 rokov. Pri analýze sa postupovalo podľa štandardných diagnostických a terapeutických postupov daných Metodickým listom z roku 2009. Získané údaje boli aplikované na revidované kritériá ESPGHAN z roku 2012, ktoré umožňujú v indikovaných prípadoch stanoviť diagnózu celiakie bez enterobioptického vyšetrenia. Výsledok štúdie potvrdil odporúčanie možnosti vynechať pri splnení daných podmienok u skupiny 86 symptomatických pacientov enterobioptické vyšetrenie, čo predstavuje 33,3 % celkového súboru, pričom každý z týchto pacientov mal nález na úrovni Marsh 2–3. Súčasťou spracovania štúdie bolo aj stanovenie senzitivity a špecificity, pozitívnej a negatívnej prediktívnej hodnoty výsledných laboratórnych testov a diagnostickej presnosti kombinovaného testovania protilátok.

Kľúčové slová:
celiakia – ESPGHAN – anti-TG2 – EMA – HLA-DQ2/HLA-DQ8

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,3/5, hodnoceno 6x
 
 

Čtěte dále

Noví členové redakční rady časopisu

Gastroenterologie a hepatologie

Dětská gastroenterologie a hepatologie

Gastroenterologie a hepatologie

SOUTĚŽ O DVĚ NEJLEPŠÍ PŮVODNÍ PRÁCE 2016

Gastroenterologie a hepatologie

Gastrointestinální onkologie

Gastroenterologie a hepatologie

Novinky v roce 2017

Gastroenterologie a hepatologie

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články