Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

Gastroenterologie a hepatologie

Odporúčania Pracovnej skupiny pre IBD Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti pre liečbu ulceróznej kolitídy

Odporúčania Pracovnej skupiny pre IBD Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti pre liečbu ulceróznej kolitídy

Úvod Nešpecifické črevné zápalové ochorenia (IBD – inflammatory bowel disease) sú chronické zápalové ochorenia tráviaceho traktu, ktoré zahŕňajú Crohnovu chorobu (CD – Crohn...

Celý článek   Gastroenterologie a hepatologie Číslo: 3/2017

Specializace: chirurgie všeobecná gastroenterologie a hepatologie dětská gastroenterologie
Kolonické dekomprese v běžné praxi

Kolonické dekomprese v běžné praxi

Úvod: Mezi méně obvyklé indikace akutní koloskopie patří řešení některých případů střevní obstrukce, případně pseudoobstrukce. Cílem práce bylo zhodnotit četnost, indikace a...

Celý článek   Gastroenterologie a hepatologie Číslo: 3/2017

Specializace: gastroenterologie a hepatologie dětská gastroenterologie chirurgie všeobecná
 
 
Transanální minimálně invazivní resekce rekta s totální mezorektální excizí po endoskopické mukózní resekci

Transanální minimálně invazivní resekce rekta s totální mezorektální excizí po endoskopické mukózní resekci

Karcinom rekta představuje závažný onkologický problém, jehož řešení vyžaduje multidisciplinární tým. V současné době tvoří karcinom rekta v ČR více než 1/4 ze všech nově...

Celý článek   Gastroenterologie a hepatologie Číslo: 3/2017

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie chirurgie všeobecná
Spánková endoskopie – cílená endoskopická diagnostika u pacientů s obstrukční spánkovou apnoí

Spánková endoskopie – cílená endoskopická diagnostika u pacientů s obstrukční spánkovou apnoí

Cíl: Obstrukční spánková apnoe (OSA) se vyznačuje opakovanými epizodami částečného nebo úplného uzávěru horních cest dýchacích (HCD) během spánku. Protože všechna vyšetření...

Celý článek   Gastroenterologie a hepatologie Číslo: 3/2017

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie chirurgie všeobecná
Endoskopická drenáž pankreatických tekutinových kolekcií – 6-ročná skúsenosť v terciárnom gastroenterologickom centre v období rokov 2006–2012

Endoskopická drenáž pankreatických tekutinových kolekcií – 6-ročná skúsenosť v terciárnom gastroenterologickom centre v období rokov 2006–2012

Úvod: Medzi ohraničené pankreatické tekutinové kolekcie patria pseudocysty a ohraničené pankreatické nekrózy (WOPN – walled-off pancreatic necrosis). Vznikajú ako komplikácie...

Celý článek   Gastroenterologie a hepatologie Číslo: 3/2017

Specializace: chirurgie všeobecná gastroenterologie a hepatologie dětská gastroenterologie
Prvé skúsenosti s katétrovou konfokálnou laserovou endomikroskopiou (pCLE) v biliodigestívnej endoskopii

Prvé skúsenosti s katétrovou konfokálnou laserovou endomikroskopiou (pCLE) v biliodigestívnej endoskopii

V bežných klinických situáciách je odlíšenie benígnej od malígnej biliárnej lézie nesmierne zložité. Tak ako endoskopické techniky (endoskopická retrográdna...

Celý článek   Gastroenterologie a hepatologie Číslo: 3/2017

Specializace: chirurgie všeobecná gastroenterologie a hepatologie dětská gastroenterologie
Granulárnobunkový tumor pažeráka – kazuistika a prehľad

Granulárnobunkový tumor pažeráka – kazuistika a prehľad

Granulárnobunkové tumory (GCT – granular cell tumour) sú v pažeráku veľmi zriedkavým nálezom. Jedná sa o prevažne benígne tumory, no približne 2–4 % GCT je malígnych. Zväčša...

Celý článek   Gastroenterologie a hepatologie Číslo: 3/2017

Specializace: chirurgie všeobecná gastroenterologie a hepatologie dětská gastroenterologie
Dysfágia po prednej krčnej diskektómii a intersomatickej fúzii

Dysfágia po prednej krčnej diskektómii a intersomatickej fúzii

Úvod: Dysfágia je častým nálezom po prednej krčnej diskektómii. Incidencia a závažnosť porúch prehĺtania po operačnom výkone sú variabilné a závisia od mnohých faktorov.Pacienti...

Celý článek   Gastroenterologie a hepatologie Číslo: 2/2017

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie chirurgie všeobecná
První případ elektrické stimulační terapie dolního jícnového svěrače indikovaný v České republice k implantaci

První případ elektrické stimulační terapie dolního jícnového svěrače indikovaný v České republice k implantaci

V našem sdělení popisujeme případ mladého 26letého muže trpícího refluxní symptomatologií a nespecifickou dysmotilitou jícnu indikovaného k implantaci elektrické stimulační...

Celý článek   Gastroenterologie a hepatologie Číslo: 2/2017

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie chirurgie všeobecná
Přímo působící antivirotika v léčbě  HCV asociovaných maligních lymfomů

Přímo působící antivirotika v léčbě HCV asociovaných maligních lymfomů

HCV asociované lymfoproliferace, jejichž nečastější formou je smíšená kryoglobulinemie 2. typu s projevy vaskulitidy, nebo HCV asociované B buněčné non-Hodgkinské maligní...

Celý článek   Gastroenterologie a hepatologie Číslo: 2/2017

Specializace: chirurgie všeobecná gastroenterologie a hepatologie dětská gastroenterologie

Kreditovaný kurz

 

Pohled chirurga na interdisciplinární spolupráci u karcinomu prsu

Autor kurzu: MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

diskuze