Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

VELIKOSTNĚ REDUKOVANÉ MIKROČÁSTICE NA BÁZI EUDRAGITU® RS PŘIPRAVENÉ METODOU ODPAŘENÍ ROZPOUŠTĚDLA – SLEDOVÁNÍ VLIVU VYBRANÝCH PROMĚNNÝCH NA TESTOVANÉ PARAMETRY

Autoři: Kalliopi Vasileiou, Jakub Vysloužil, Miroslava Pavelková, Jan Vysloužil, Kateřina Kubová

Článek: Čes. slov. Farm., 2017; 66, 274-280
Kategorie: Original Articles
Počet zobrazení článku: 18x

Specializace: farmakologie farmacie
uzamčeno uzamčeno

Velikostně redukované mikročástice na bázi Eudragitu® RS připravené metodou odpaření rozpouštědla – sledování vlivu vybraných proměnných na testované parametry

Souhrn

Mikročástice se sníženou velikostí částic byly úspěšně připraveny metodou odpařování rozpouštědla. Pro přípravu každého vzorku byly použity různé parametry a byl hodnocen jejich vliv na výsledné mikročástice. Jako modelové léčivo byl pro enkapsulaci do částic na bázi Eudragit® RS vybrán nerozpustný ibuprofen. Získané mikročástice byly zhodnoceny pomocí optické mikroskopie a skenovací elektronové mikroskopie. Byl sledován vliv objemu vodné fáze (600, 400, 200 ml) a koncentrace polyvinyl alkoholu (1% a 0,1%) na vlastnosti mikročástic, jako je enkapsulační účinnost, drug loading, burst effect a morfologie mikročástic. Bylo zjištěno, že vzorek připravený s 600 ml vodné fáze a 1% koncentrací PVA poskytoval nejpříznivější výsledky.

Klíčová slova:
mikročástice • odpaření rozpouštědla • prodloužené uvolňování léčiva • Eudragit RS®


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Summary

Size-reduced microparticles were successfully obtained by solvent evaporation method. Different parameters were applied in each sample and their influence on microparticles was evaluated. As a model drug the insoluble ibuprofen was selected for the encapsulation process with Eudragit® RS. The obtained microparticles were inspected by optical microscopy and scanning electron microscopy. The effect of aqueous phase volume (600, 400, 200 ml) and the concentration of polyvinyl alcohol (PVA; 1.0% and 0.1%) were studied. It was evaluated how those variations and also size can affect microparticle characteristics such as encapsulation efficiency, drug loading, burst effect and microparticle morphology. It was observed that the sample prepared with 600 ml aqueous phase and 1% concentration of polyvinyl alcohol gave the most favorable results.

Key words:
microparticles • solvent evaporation • sustained drug release • Eudragit RS®

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Zhoršená kvalita života pacientů s žilním onemocněním

Autor kurzu: MUDr. Jana Vojtíšková, MUDr. Júlia Černohorská a MUDr. Veronika Slonková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články