Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

SLOŽENÍ MASTNÝCH KYSELIN U IRIS SIBIRICA

Autoři: Olga Mykhailenko, Vladimir Kovalyov, Sergey Kovalyov, Erika Toryanik, Tatyana Osolodchenko, Yurii Buidin

Článek: Čes. slov. Farm., 2017; 66, 220-226
Kategorie: Original Articles
Počet zobrazení článku: 14x

Specializace: farmakologie farmacie
uzamčeno uzamčeno

Složení mastných kyselin u Iris sibirica

Souhrn

Různé druhy kosatců (Iris) jsou bohatým zdrojem sekundárních metabolitů a hojně se využívají pro své léčivé vlastnosti, tj. antibakteriální, cytotoxické, hepatoprotektivní, antiplasmodiální a imunomodulační účinky. Identifikace obsažených mastných kyselin je nutná nejen pro vytvoření komplexních fytopreparátů, ale také pro pochopení adaptačních schopností rostliny. V této studii byla provedena analýza složení mastných kyselin celkových lipidů v listech a oddencích Iris sibirica pomocí plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií. Lyonsovou metodou byly stanoveny stupeň nasycení nenasycených mastných kyselin a aktivita acyl-lipidových desaturáz. V listech I. sibirica bylo identifikováno 14 mastných kyselin, jejichž obsah byl 6,1 mg/g a v oddencích bylo identifikováno 18 mastných kyselin, jejichž obsah byl 6,9 mg/g. Mezi nasycenými mastnými kyselinami dominuje kyselina palmitová (C16:0) a mezi nenasycenými mastnými kyselinami kyselina linolová (C18:2ω6) a α-linolenová (C18:3ω3). Ve srovnání s oddenky, kde je obsah nenasycených mastných kyselin 40 %, je obsah nenasycených mastných kyselin v listech vyšší (45 %), a to vzhledem k vyššímu obsahu polynenasycených mastných kyselin a rovněž sníženému podílu nasycených a mononenasycených kyselin. To vede ke zvýšení hodnoty indexu dvojných vazeb (1.10) a koeficientu nenasycení (0.81) v listech a je důkazem vyšší odolnosti rostlin proti chladu. Naopak koncentrace nasycených mastných se v oddencích zvyšuje a koncentrace nenasycených mastných kyselin se snižuje. Identifikace mastných kyselin v listech a oddencích Iris sibirica nebyla dosud v literatuře popsána.

Klíčová slova:
Iris sibirica • mastné kyseliny • acyl-lipidové desaturázy • plynová chromatografie-hmotnostní spektrometrie


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Summary

Different Iris species are a rich source of secondary metabolites and they are widely used due to their medicinal properties, i.e. such as antibacterial, cytotoxic, hepatoprotective, antiplasmodial, and immunomodulatory effects. Determination of the fatty acid composition is necessary to create complex phytopreparations on their basis, and also, it is important for understanding of the adaptive capabilities of the plant. In our study, a comparative analysis of fatty acids composition of total lipids of the leaves and rhizomes of Iris sibirica was carried out by the gas chromatography-mass spectrometry method. The degree of unsaturated fatty acids and the activity of acyl-lipid desaturases were determined by the Lyons method. 14 fatty acids were identified in the leaves of I. sibirica, their content being 6.1 mg/g; 18 acids were found in the rhizomes, their content being 6.9 mg/g. Among the saturated fatty acids palmitic acid dominates (C16:0), and among the unsaturated ones, it is linoleic (C18:2ω6) and α-linolenic (C18:3ω3) acids. The content of the unsaturated fatty acids in the leaves is higher (45%) due to a high content of the polyunsaturated fatty acids, as well as the reduced share of the saturated and the monounsaturated acids, compared to the rhizomes (the content of the unsaturated fatty acids is 40%), which causes a higher value of the double bonds index (1.10), and the coefficient of unsaturation (0.81), which indicate the relative cold resistance of the plants. By contrast, in the rhizomes the concentration of the saturated fatty acids increases and the level of the unsaturated fatty acids reduces. The fatty acids composition of the leaves and rhizomes of Iris sibirica was established for the first time.

Key words:
Iris sibirica • fatty acids • acyl-lipid desaturases • gas chromatography-mass spectrometry

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Zhoršená kvalita života pacientů s žilním onemocněním

Autor kurzu: MUDr. Jana Vojtíšková, MUDr. Júlia Černohorská a MUDr. Veronika Slonková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články