Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Etický kodex
Etické prohlášení
Redakce
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt

SPONDYLOARTRITIDY: JEJICH GENETICKÁ ZÁTĚŽ A DĚDIČNOST

Autoři: Grobelná K.

Autoři - působiště: Revmatologický ústav, Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha

Článek: Čes. Revmatol., 25, 2017, No. 2, p. 85-90.
Kategorie: Přehledový článek
Počet zobrazení článku: 141x

Specializace: dermatologie dětská revmatologie revmatologie

Spondyloarthritis: genetic burden and heritability

Spondyloarthropathies (spondyloarthritides, SpA) belong to inflammatory rheumatologic diseases affecting the axial skeleton and peripheral joints. However, they can also manifest with extra-articular symptoms. According to prevailing disability we currently divide them into an axial and peripheral form. The longest known gene association of axial spondyloarthritis is the presence of HLA-B27 antigen. However, this antigen occurs in 6–8 % of the general population and only 2 % of the carriers of this antigen develop SpA during their lifespan. The prevalence of HLA-B27 antigen and the associated prevalence of ankylosing spondylitis (AS) differ not only geographically but also across ethnic groups. Other antigens of the MHC complex (DPA1 or DRB1) as well as gene variants of intracellular proteins (ERAP1, ERAP2, LNPEP, NPEPPS and others) have been found in genetic analyses, the presence of which increases the risk for developing the disease. In spite of great effort, however, only a small part of the heritability of axial spondyloarthritis has been elucidated to date. In peripheral forms, especially in psoriatic arthritis, frequent association with HLA-B27 antigen is also known, as well as an association with HLA-Cw6 antigens and other MHC complex antigens (HLA-B39 and HLA-DQw3). Other studies have shown novel gene variants of proteins that affect TNFα secretion or IL-17 immune response activation (IL-12B, IL-23R, TNIP1, TRAF3IP2, or NFKBIA) that could affect the development of the disease.

Key words:
Spondyloarthritis, heritability, ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Spondyloartritidy patří mezi zánětlivá revmatologická onemocnění postihující axiální skelet, periferní klouby, ale mohou se manifestovat i mimokloubními příznaky. Dle převažujícího postižení je dnes dělíme na formu axiální a periferní. Nejdéle známou genovou asociací axiálních spondyloartritid je přítomnost antigenu HLA-B27, nicméně tento antigen se vyskytuje u 6–8 % populace a pouze 2 % nosičů v průběhu života SpA onemocní. Prevalence antigenu HLA-B27 a s ní spojená prevalence onemocnění AS se nicméně liší nejen geograficky, ale i napříč etnickými skupinami. V rámci genetických analýz byly nalezeny i jiné antigeny MHC komplexu (DPA1 nebo DRB1) ale i genové varianty intracelulárních proteinů (ERAP1, ERAP2, LNPEP, NPEPPS a další), jejichž přítomnost zvyšuje riziko vývoje onemocnění. I přes velkou snahu je však stále objasněna pouze malá část dědičnosti axiálních spondyloartritid. U periferních forem, a to zejména u psoriatické artritidy, je rovněž popisována častá asociace s HLA-B27 antigenem, dobře známá je i asociace s antigeny HLA-Cw6 a dalšími antigeny MHC komplexu (HLA-B39 a HLA-DQw3). Další studie ukázaly nové genové varianty proteinů ovlivňující zejména sekreci TNFα nebo aktivaci IL-17 imunitní odpovědi (IL-12B, IL- 23R, TNIP1, TRAF3IP2, nebo NFKBIA), které by mohly mít vliv na vnik onemocnění.

Klíčová slova:
Spondyloartritidy, dědičnost, ankylozující spondylitida, psoriatická artritida

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 3x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Crohnova choroba a psoriáza

Autor kurzu: MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články