Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Etický kodex
Etické prohlášení
Redakce
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt

DOPORUČENÍ ČESKÉ REVMATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI PRO LÉČBU SYSTÉMOVÉ SKLERODERMIE

Autoři: Bečvář R.1, Soukup T.2, Tomčík M.1, Jansa P.3

Autoři - působiště: 1Revmatologický ústav, Revmatologická klinika 1. LF UK, 2II. interní gastroenterologická klinika, Fakultní nemocnice LF UK, Hradec Králové, 3II. interní klinika kardiologie a angiologie a Všeobecná fakultní nemocnice, 1. LF UK, Praha

Článek: Čes. Revmatol., 25, 2017, No. 2, p. 68-84.
Kategorie: Doporučení
Počet zobrazení článku: 152x

Specializace: revmatologie dětská revmatologie dermatologie

Recommendations of the Czech Society for Rheumatology for the treatment of systemic sclerosis.

Systemic sclerosis (SSc) involves skin, blood vessels and different visceral organs and leads to sclerotisation and fibrosis which results in development of irreversible functional and structural changes. EUSTAR/EULAR group which addresses basic and clinical research of SSc has formulated recommendations for the treatment of SSc based on data that can be used in clinical practice. Management of SSc should be complex including early diagnostics of visceral organ involvement, selection of patients with high risk of progression and also non-pharmacological methods. In 2009 14 recommendations for therapy of different SSc organ manifestations were published and later in 2016 these recommendations were updated to 16 items. In 2016 more comprehensive recommendations of British Society for Rheumatology together with British Health Professionals In Rheumatology were published, which have in total 39 items. The main purpose of this article is to offer to clinical rheumatologists practical recommendations for treatment of SSc patients in current conditions of Czech Republic.

Keywords:
Systemic sclerosis, organ manifestations, recommendation, treatment, clinical trial.


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Systémová sklerodermie (SSc) postihuje kůži, cévy a řadu vnitřních orgánů a vede k fibrotizaci a sklerotizaci s následným rozvojem nevratných funkčních a morfologických změn. Skupina EUSTAR/EULAR zabývající se základním a klinickým výzkumem SSc vytvořila doporučení pro léčbu SSc založená na důkazech, která by bylo možné použít v klinické praxi. Léčba SSc musí být komplexní a zahrnuje otázky časné diagnózy postižení vnitřních orgánů, určení pacientů s rizikem progrese nemoci a také nefarmakologickou léčbu. V roce 2009 bylo vypracováno 14 doporučení pro léčbu různých orgánových manifestací SSc a v 2016 byla tato doporučení upravena na 16 bodů. V roce 2016 byla také publikována obsažnější doporučení Britské revmatologické společnosti spolu s Britskou asociací nelékařských pracovníků v revmatologii, která zahrnují celkem 39 bodů. Hlavním cílem těchto předkládaných doporučení je poskytnout praktický návod revmatologům, jak přistupovat k léčbě nemocných se SSc v současných podmínkách České republiky.

Klíčová slova:
Systémová sklerodermie, orgánové manifestace, doporučení, léčba, klinické hodnocení

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 3x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Crohnova choroba a psoriáza

Autor kurzu: MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články