Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

VROZENÉ VADY V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2004 U DĚTÍ MATEK UŽÍVAJÍCÍCH V I. TRIMESTRU GRAVIDITY LÉKY

Autoři: Šípek A.1,2, Gregor V.3,4, Horáček J.3,4, Mašátová D.5

Autoři - působiště: 1Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 2Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, Katedra gyn.-por., ředitel MUDr. A. Malina, Ph.D. 3Oddělení lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha, ředitel MUDr. P. Malý 4Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, Katedra lékařské genetiky, ředitel MUDr. A. Malina, Ph.D. 5Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Praha, ředitelka Mgr. V. Mazánková

Článek: Čes. Gynek.2006, 71, č. 4 s. 284-291
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 630x

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína

Birth Defects’ Occurrence in Offspring of Mothers Taking 1st Trimester Medication in the Czech Republic in 1996-2004

Objective:
An analysis of birth defects incidence in offspring of mothers taking 1st trimester medication in the Czech Republic in 1996-2004.

Type of study:
A retrospective demographical – epidemiological analysis of data from a National Register of Congenital Anomalies of the Czech Republic.

Methodology:
Data on birth defects in the Czech Republic from the Institute of Health Information and Statistics - National Register of Congenital Anomalies from the 1996 – 2004 period and a control group data on healthy children born to mothers taking medications from the same time period. Data on medication were analyzed in relation to particular defects and were also used in international databases.

Results:
There were 1,125 children born with a birth defect to mothers taking 1st trimester medication making a total of 1,456 particular birth defects. A control group covered 1,321 exposed women giving birth to a child without any birth defect. Some types of congenital heart defects, cleft lip with cleft palate and limb reduction defects. A significantly higher risk was found also in following 5 types of drugs: anticoagulants, antihypertensives, peripheral vasodilatants, urologics and antiepileptics.

Conclusions:
A significantly higher risk was found for the following defects: anencephaly, spina bifida, congenital hydrocephalus, anophthalmia/microphthalmia and auricular and limb reduction defects. Although the results are not always unambiguous and are probably influenced by both information and recall bias, they complement data on adverse effects of drugs in pregnancy in the Czech Republic. They also stress the need for a high preliminary caution in drug prescription and for a complex and individual risk assessement by a clinical geneticist.

Key words:
birth defect, populational teratology, teratogen, incidence, Czech Republic


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl studie:
Analýza incidencí vrozených vad u dětí narozených matkám užívajícím v prvním trimestru těhotenství léky v období 1996–2004 v České republice.

Typ studie:
Retrospektivní analýza dat z Národního registru vrozených vad v České republice.

Materiál a metodika:
V práci byla použita data z celorepublikové registrace vrozených vad vedené v Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky v období 1996–2004. Zpracování incidencí vybraných typů vrozených vad zjištěných u dětí narozených matkám užívajícím v prvním trimestru těhotenství léky a analýza těchto léků ve vztahu k diagnostikovaným typům vrozených vad. Jako kontrolní vzorek byly použity údaje od zdravých dětí narozených matkám užívajícím v průběhu I. trimestru gravidity léky. Údaje z ČR byly dále použity v mezinárodní databázi.

Výsledky:
Během let 1996–2004 bylo v naší retrospektivní analýze zachyceno celkem 1456 vrozených vad v potomstvu žen užívajících v I. trimestru gravidity medikaci a celkem bylo zachyceno 1125 takto postižených dětí.

Závěr:
Práce předkládá aktualizované výsledky těchto analýz z celorepublikové registrace vrozených vad za devítileté období. Analyzuje typy vrozených vad v potomstvu žen užívajících v I. trimestru gravidity medikaci a druhy léků, které tyto ženy užívaly. V naší práci jsme nalezli v několika případech významně vyšší výskyt vrozených vad v populaci dětí narozených ženám užívajícím v I. trimestru gravidity léky. Ze skupiny rozštěpových vad centrálního nervového systému např. anencefalii a spina bifida, dále vrozený hydrocefalus, anoftalmie/mikroftalmie, anomálie ušního boltce a redukční deformity končetin. Na základě těchto našich výsledků samozřejmě nelze činit významné závěry s klinickým dopadem. Těhotné ženy by se však měly v prvém trimestru vyhnout jakýmkoli léčivům, s výjimkou těch případů, které jsou z medicínského hlediska přísně indikovány a uznány za přiměřeně bezpečné. V případě užívání ostatních léků by mělo být jejich genetické a teratogenní riziko komplexně a individuálně posouzeno odborným klinickým genetikem.

Klíčová slova:
vrozená vada, populační teratologie, teratogen, incidence, Česká republika

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Zhoršená kvalita života pacientů s žilním onemocněním

Autor kurzu: MUDr. Jana Vojtíšková, MUDr. Júlia Černohorská a MUDr. Veronika Slonková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články