Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

ULTRAZVUKOVÝ STAGING ČASNÝCH STADIÍ KARCINOMU ENDOMETRIA, ANALÝZA VLASTNÍHO SOUBORU ZA OBDOBÍ LET 2012–2016

Autoři: Míka O., Kožnarová J., Sak P.

Autoři - působiště: Gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice, České Budějovice, primář MUDr. P. Sák, Ph. D.

Článek: Čes. Gynek.2017, 82, č. 3 s. 218-226
Počet zobrazení článku: 112x

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
uzamčeno uzamčeno

Ultrasound staging of stage I-II endometrial cancer, analysis of own file in the years 2012–2016

Objective:
The aim of the presented study was to evaluate the accuracy of ultrasound staging of early stage endometrial cancer depending on grading, evaluation of ultrasound examination accuracy growing overtime with gained experience of examiners and comparison of subjective versus objective modalities of deep myometrial invasion assessment in the file of patients who were referred in The Oncogyneacologic Center, Department of Gyneacology and Obstetrics in České Budějovice.

Design:
Retrospective study.

Settings:
Department of Gyneacology and Obstetrics, Hospital České Budějovice a.s.

Methods and the file:
In this arcticle we retrospectively evaluate the file of 136 patients with early stage endometrial cancer. The patients underwent diagnostic and therapeutic procedures during the years 2012-2016 in our department. All these patients were able to be compared in different aproaches to deep myometrial invasion assessment using ultrasound examination.

Results:
Comparing the used methods of deep myometrial invasion assessment with ultrasound examination of early stage endometrial cancer patients the examiner's subjective evaluation seems to be the best approach. After the first year of doing these assessments sensitivity performed 80%, specificity 79% and infiltration of cervix sensitivity 70% and specificity 99%. In case the patients were divided into groups according to the grading, low grade assessed worst sensitivity 64% (high grade l00%), but the best specificity 75% (high grade 56%). The evaluation of objective approaches of ultrasound assement with used cut offs performed the best sensitivity 81% tumour free minimal margin (specificity 67%). On the contrary the best specificity 90% performed the ratio AP (anteroposterior) diameter tumour/AP diameter uterine (senzitivity 54%).

Conclusion:
Generally in oncological therapy the most important things to put stress on the very accurate staging of oncological disease. In oncogyneacology ultrasound becomes more and more required examination. In our file we proved the significance of ultrasound examination in diagnostics and staging of endometrial cancer and we also proved that the accuracy level in early stage depends on the examiner´s experience. After one year practice our results reach the level of the results presented globally, no matter which of the methods – ultrasound MRI or frozen section – was used.

Keywords:
endometrial cancer, early stages, ultrasound examination, staging


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl studie:
Analýza úspěšnosti ultrazvukového stagingu časných stadií karcinomu endometria v závislosti na gradingu (histologickém typu), vyhodnocení přesnosti vyšetření s přibývajícími zkušenostmi sonografistů a komparace subjektivního versus objektivního hodnocení hluboké invaze do myometria v souboru pacientek, které byly referované do Onkogynekologického centra Gynekologicko-porodnického oddělení v Českých Budějovicích.

Typ studie:
Retrospektivní studie.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice České Budějovice a.s.

Metodika a soubor:
V tomto článku retrospektivně hodnotíme soubor 136 pacientek s časným stadiem karcinomu endometria, které podstoupily diagnostiku a léčbu na našem pracovišti v období let 2012–2016 a u kterých bylo možno porovnat různé modality hodnocení hluboké invaze tumoru do myometria pomocí ultrazvukového vyšetření.

Výsledky:
Při srovnání jednotlivých použitých metod hodnocení hluboké myometriální invaze pomocí ultrazvukového vyšetření u pacientek s časným stadiem karcinomu endometria je patrné, že nejvyšší míry přesnosti dosahuje subjektivní hodnocení expertem, kdy po prvním roce hodnocení senzitivita dosahovala 80 %, specificita 79 %, u postižení stromatu hrdla 70 % a 99 %. V případě rozdělení do podskupin podle gradingu je patrný se zvyšujícím se gradingem nárůst senzitivity z 64 % na 100 %, při poklesu specificity ze 75 % na 56 %. Při vyhodnocování způsobů objektivního hodnocení při zvolených cut off nejvyšší senzitivitu, 81 %, vykazovalo měření vzdálenosti tumor/seróza (specificita 67 %). Naopak nejlepších hodnot specificity 90 % dosahovalo hodnocení poměru AP (anterioposteriorní) rozměr tumoru/AP rozměr dělohy (senzitivita 54 %).

Závěr:
Všeobecně je v onkologické léčbě kladen důraz na co nejpřesnější staging nádorových onemocnění. V rámci onkogynekologie se čím dál tím více prosazuje v tomto ohledu ultrazvukové vyšetření. Náš soubor prokázal význam ultrazvuku v diagnostice a stagingu karcinomu endometria a míru jeho přesnosti u časných stadií v závislosti na zkušenostech sonografisty, které po roce již dosahují celosvětově prezentovaných výsledků, ať pomocí ultrazvukového vyšetření, MRI či při využití frozen section.

Klíčová slova:
karcinom endometria, časná stadia, ultrazvukové vyšetření, staging

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 5x
 
 

Kreditovaný kurz

 

HPV infekce a lidský papilomavirus

Autor kurzu: MUDr.Jiří Dvořák
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

diskuze