Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

MOŽNOSTI PŘÍPRAVY ENDOMETRIA KE KRYOEMBRYOTRANSFERU

Autoři: Vodička J.1, Dvořan M.1, Smékalová K.1, Michnová L.2, Hejtmánek P.1, Lehnertová K.1, Dostál J.1, Pešková M.1, Annenková M.1, Pilka R.1

Autoři - působiště: 1Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. R. Pilka, Ph. D., 2IVF Clinic, Olomouc, vedoucí lékař MUDr. Š. Machač, Ph. D.

Článek: Čes. Gynek.2018, 83, č. 1 s. 24-28
Počet zobrazení článku: 83x

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
uzamčeno uzamčeno

Various approaches of endometrial preparation for frozen-thawed embryo transfer

Objective:
Various approaches of endometrial preparation for frozen-thawed embryo transfer.

Design:
Retrospective analysis.

Setting:
Department of Obstetric and Gyneacology, Faculty of Medicine, Palacky University, University Hospital Olomouc.

Methods:
Effectivity of frozen-thawed embryo transfers was carried out between January and August 2017 in the IVF unit at the University Hospital Olomouc. Results were compared among groups A, B, C with various approaches of endometrial preparation. Group A – natural ovulating cycle, group B – artificial cycle with oral estrogen, vaginal gestagen and group C – artificial cycle with transdermal estrogen and vaginal gestagen. One blastocyst (two blastocyst in five cycles) was transferred on day 6 post ovulation (group A) or after 6 days of using gestagens (group B, C).

Results:
The highest pregnancy rate was observed in group C (56%), similar pregnancy rate was found in group B (52%) and the lowest was seen in group A (22%). All pregnancies in group A continued over 12 weeks, in group B continued 57 percent and in group C continued 56 percent of pregnancies.

Conclusion:
Frozen-thawed embryotransfers in natural cycles are highly time-consuming. Our study has demonstrated the lowest effectivity of frozen-embryotransfer in natural cycles. Artificial cycles managed by oral or transdermal form of estrogen have shown better results.

Keywords:
frozen-thawed embryotransfer, natural cycle, artificial cycle, pregnancy rate


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl studie:
Vyhodnotit možnosti a efektivitu léčby neplodnosti v závislosti na přípravě endometria ke kryoembryotransferu.

Typ studie:
Retrospektivní analýza.

Název a sídlo pracoviště:
Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc.

Metodika:
V centru asistované reprodukce Fakultní nemocnice Olomouc jsme vyhodnotili úspěšnost kryoembryotransferů prováděných v období ledna až srpna 2017. Srovnávali jsme výsledky po přenosu rozmražených embryí v přirozeném ovulačním cyklu žen (skupina A), v substituovaném cyklu – perorální estrogen, vaginální gestagen (skupina B), v substituovaném cyklu – transdermální estrogen, vaginální gestagen (skupina C). Ve všech cyklech jsme transferovali jednu blastocystu (v pěti cyklech dvě blastocysty) šestý den po ovulaci (skupina A) nebo šestý den užívání gestagenů (skupiny B, C).

Výsledky:
Úspěšnost byla nejvyšší ve skupině C (pregnancy rate 56 %), téměř ve shodě se skupinou B (pregnancy rate 52 %), nejnižší ve skupině A (pregnancy rate 22 %). Pokračujících gravidit je nejvíce ve skupině A, 100 %, ve skupinách B a C 57 % respektive 56 %.

Závěr:
Kryoembryotransfer v přirozených cyklech je provázen vyššími nároky na načasování výkonu. V našem souboru byla nejnižší úspěšnost léčby v přirozených cyklech. Substituované cykly v perorální i transdermální formě podání estrogenů přinášejí lepší výsledky.

Klíčová slova:
kryoembryotransfer, přirozený cyklus, substituovaný cyklus, pregnancy rate

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Zhoršená kvalita života pacientů s žilním onemocněním

Autor kurzu: MUDr. Jana Vojtíšková, MUDr. Júlia Černohorská a MUDr. Veronika Slonková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články