Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

METODA ONE-STEP NUCLEIC ACID AMPLIFICATION – JAKÁ JE BUDOUCNOST ZPRACOVÁNÍ SENTINELOVÝCH UZLIN?

Autoři: Kosťun J.1, Pešta M.2, Slunečko R.4, Vlasák P.1, Bouda J.1, Berezovskiy D.1, Topolčan O.3, Novotný Z.1, Presl J.1

Autoři - působiště: 1Gynekologicko-porodnická klinika FN a LF UK, Plzeň, přednosta doc. MUDr. Z. Novotný, CSc., 2Ústav biologie LF UK, Plzeň, vedoucí doc. RNDr. M. Pešta, Ph. D., 3Oddělení imunochemické diagnostiky FN a LF UK, Plzeň, primář prof. MUDr. O. Topolčan, CSc., 4Šiklův ústav patologie FN a LF UK, Plzeň, přednosta prof. MUDr. M. Michal

Článek: Čes. Gynek.2018, 83, č. 1 s. 57-61
Počet zobrazení článku: 61x

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
uzamčeno uzamčeno

One-Step Nucleic Acid Amplification method – what is the future of sentinel lymph node management?

Objective:
The article summarizes current possibilities of usage of the One-Step Nucleic Acid Amplification method (OSNA) in the perioperative management of sentinel lymph nodes in oncologic surgery. The principle of this method is the detection of cytokeratin 19 (CK19) in the lymphatic tissue as a marker of the metastatic spread.

Design:
Review article.

Settings:
Department of Obstetrics and Gynaecology, University Hospital Pilsen, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University, Prague; Department of Biology, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University, Prague; Department of Immunochemistry, University Hospital Pilsen, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University, Prague; Sikl´s Department of Pathology, University Hospital Pilsen, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University, Prague.

Methods:
The review of the literature published until the end of April 2017 available on the PubMed database was performed. The official abbreviation OSNA and the full name of the method One-Step Nucleic Acid Amplification was used for search in this database.

Conclusion:
The usage of the OSNA method with the detection of CK 19 in the sentinel lymph nodes as a marker of metastatic spread to the lymphatic tissue currently represents an acceptable form of perioperative sentinel lymph node management in patients with breast and colorectal cancer. Until now published data are pointing towards possible successful application of this method in sentinel lymph node management in patients with some other malignancies, such as thyroid carcinoma, gastric cancer, uterus cancer and head and neck cancer. More data is needed to establish this method also in those neoplasms.

Keywords:
OSNA, CK19, sentinel lymph node


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl studie:
Článek popisuje současné možnosti využití molekulárně biologické metody One-Step Nucleic Acid Amplification (OSNA) v peroperačním zpracování sentinelových lymfatických uzlin v onkologické operativě. Principem vyšetření je stanovení cytokeratinu 19 jako markeru metastatického postižení ve vzorku lymfatické tkáně.

Typ studie:
Přehledový článek.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská fakulta UK v Plzni; Ústav biologie, Lékařská fakulta UK v Plzni; Oddělení imunochemické diagnostiky, Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská fakulta UK v Plzni; Šiklův ústav patologie, Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská fakulta UK v Plzni.

Metodika:
Literární rešerše literatury dostupné na databázi PubMed a publikované do dubna roku 2017. Jako klíčových slov bylo použito oficiálně využívané zkratky OSNA i celého názvu metody One-Step Nucleic Acid Amplification.

Závěr:
Využití metody OSNA s detekcí cytokeratinu 19 v sentinelových uzlinách jako markeru metastatického postižení představuje v současné době akceptovanou formu peroperačního zpracování sentinelových uzlin u karcinomu prsu a kolorektálního karcinomu. Dosud publikovaná data naznačují možnost úspěšného využití tohoto způsobu vyšetření sentinelových uzlin i u ostatních zhoubných novotvarů s lymfogenním šířením. Jedná se například o karcinomy štítné žlázy, žaludku, plic, dělohy, hlavy a krku. K prosazení metody OSNA i u těchto malignit je však zapotřebí většího množství publikovaných dat.

Klíčová slova:
OSNA, CK19, sentinelová uzlina

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2/5, hodnoceno 2x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Zhoršená kvalita života pacientů s žilním onemocněním

Autor kurzu: MUDr. Jana Vojtíšková, MUDr. Júlia Černohorská a MUDr. Veronika Slonková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články