Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

DOPAD CÍSAŘSKÉHO ŘEZU NA SOUKROMOU ZDRAVOTNÍ SLUŽBU V BRAZÍLII: INDIKACE A MÍRA MORBIDITY A ÚMRTNOSTI NOVOROZENCŮ

Autoři: Almeida M. A.3, Araujo Júnior E.3, Camano L.3, Peixoto A. B.1,3, Martins W. P.2, Mattar R.3

Autoři - působiště: 1Mário Palmério University Hospital, University of Uberaba (UNIUBE), Uberaba-MG, 2Department of Obstetrics and Gynecology, Ribeirão Preto School of Medicine-São Paulo University, (FMRP-USP), Ribeirão Preto-SP, 3Department of Obstetrics, Paulista School of Medicine-Federal University of São Paulo (EPM-UNIFESP), São Paulo-SP, Brazil

Článek: Čes. Gynek.2018, 83, č. 1 s. 4-10
Počet zobrazení článku: 81x

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
uzamčeno uzamčeno

Dopad císařského řezu na soukromou zdravotní službu v Brazílii: indikace a míra morbidity a úmrtnosti novorozenců

Souhrn

Cíl:
Zhodnotit incidenci, indikace a míru morbidity a mortality u matek a novorozenců při císařských řezech v soukromém zdravotnickém zařízení v Brazílii.

Typ studie:
Retrospektivní a observační studie.

Místo:
Soukromé zdravotnické zařízení ve Vitórii, Espírito Santo, Brazílie.

Metody:
Pacientky byly dotazovány pomocí strukturovaného dotazníku zaměřeného na věk matky, gestační věk v době porodu, počet a typy předchozích porodů, trvání porodu, indikaci k císařském řezu, fázi porodu, ve které byl císařský řez proveden, lékaře zodpovědného za porod, morbiditu matky, morbiditu plodu a mortalitu plodu. Data byla vyhodnocena metodou deskriptivní analýzy. Studentův t-test byl použit pro porovnání kvantitativních proměnných a Fisherův exaktní test pro kategorické proměnné.

Výsledky:
Celkem bylo hodnoceno 584 pacientek. V 91,8 % případů (536/584) byla gravidita ukončena císařskym řezem, zatímco pouze 8,2 % (48/584) pacientek rodilo vaginálně. U žádného z vaginálních porodů nebyl použit forceps. U 87,49 % porodů bylo gestační stáří více než 37 týdnů. Celkem 48,5 % císařských řezů bylo provedeno z indikace ze strany matky, 30,41 % z indikace ze strany strany plodu a 17,17 % císařských řezů bylo elektivních. Opětovná hospitalizace matky z důvodu puerperálních komplikací byla nutná u 10,42 % vaginálních porodů a 0,93 % císařských řezů (p < 0,001). Novorozenecké komplikace byly pozorovány u 18,75 % novorozenců porozených vaginálně a u 17,16 % novorozenců porozených císařským řezem. Novorozenců s komplikací při porodu muselo být na neonatální jednotku intenzivní péče přijato 40,59 % (41/101). Nebyly zaznamenány žádné případy mateřského úmrtí. Zaznamenali jsme však sedm případů úmrtí plodu/novorozence.

Závěr:
Bylo zjištěno, že převážná většina porodů v soukromém sektoru se provádí císařským řezem, ne vaginálně a provádí jej samotný porodník pacientky. V souvislosti s císařským řezem jsme nepozorovali žádné závažnější mateřské komplikace ani vyšší míru novorozenecké morbidity.

Klíčová slova:
Brazílie, císařský řez, mateřské komplikace, neonatální morbidita


 
 
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Summary

Objective:
To evaluate the incidence of, indications of, and maternal and neonatal morbidity and mortality rates in cesarean sections in a private health service in Brazil.

Design:
Retrospective and observational study.

Setting:
Private health service in Vitória, Espírito Santo, Brazil.

Methods:
The patients were interviewed using a structured questionnaire to determine maternal age, gestational age at the time of delivery, number of previous deliveries, type of delivery performed, duration of labor, indications for cesarean delivery, point at which cesarean section was performed, physician responsible for delivery, and maternal morbidity, fetal morbidity, and fetal mortality rates. A descriptive analysis of the data was conducted. Student‘s t-test was performed to compare quantitative variables, and Fisher‘s exact test was performed for categorical variables.

Results:
A total of 584 patients were evaluated. Of these, 91.8% (536/584) had cesarean sections, while only 8.2% (48/584) had vaginal deliveries. There were no reports of forceps-assisted vaginal deliveries. In 87.49% of the deliveries, the number of gestational weeks was more than 37. In terms of indications for performing cesarean section, 48.5% were for maternal causes, 30.41% were for fetal causes, and 17.17% were elective. Maternal re-hospitalization due to puerperal complications was necessary in 10.42% of the vaginal deliveries and in 0.93% of the cesarean deliveries (p<0.001). Complications were observed in 18.75% of the vaginally delivered newborns and in 17.16% of those delivered by cesarean section. Of the newborns with complications at birth, 40.59% (41/101) had to be admitted to the neonatal intensive care unit. There were no cases of maternal death. There were seven cases of fetal/neonatal death.

Conclusion:
We observed that the vast majority of deliveries in the private sector are performed by cesarean section, without labor, and by the patient‘s obstetrician. We found no serious maternal complications or increased neonatal morbidity rates associated with cesarean section.

Keywords:
Brazil, cesarean section, maternal complications, neonatal morbidity

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Zhoršená kvalita života pacientů s žilním onemocněním

Autor kurzu: MUDr. Jana Vojtíšková, MUDr. Júlia Černohorská a MUDr. Veronika Slonková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články