Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

LÉČBA HYPOFYZÁRNÍCH ADENOMŮ

Autoři: Jana Ježková1, Josef Marek1, Manuela Vaněčková2

Autoři - působiště: 13. Interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze, 2Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Článek: Čas. Lék. čes. 2017; 156: 266-270
Kategorie: Přehledový článek
Počet zobrazení článku: 428x

uzamčeno uzamčeno

Treatment of pituitary adenomas

Pituitary adenomas are the most common tumours of the sellar region. A combination of neurosurgery, radiation and pharmacological approaches are applied for the treatment of pituitary adenomas. In certain cases, patient observation is another option. Neurosurgery is the first-choice treatment for acromegaly, Cushing´s disease and TSH secreting adenomas. Leksell gamma knife irradiation is used in the treatment of tumour residues. Until the effect of the irradiation is evident, pharmacological treatment must be administered. Large and/or growing non-functioning pituitary adenomas are operated. Irradiation is possible if there is sufficient distance between the margin of the adenoma and the optic pathway. The primary therapy for prolactinomas is pharmacological treatment with dopamine agonists. Multidisciplinary collaboration among endocrinologists, neurosurgeons and radiosurgeons is necessary in the treatment of pituitary adenomas.

Keywords:
pituitary adenoma, acromegaly, Cushing´s disease, prolactinoma, gamma knife, hypopituitarism


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Hypofyzární adenomy jsou nejčastější tumory selární oblasti. V jejich terapii se kombinují postupy neurochirurgické, radiační a medikamentózní. Ve vybraných případech je možným přístupem i observace pacienta. U akromegalie, Cushingovy choroby a TSH produkujících adenomů je metodou volby neurochirurgický výkon. V léčbě rezidua adenomu se uplatňuje ozáření Leksellovým gama nožem, do nástupu účinku gama nože je podávána medikamentózní léčba. Velké a progredující afunkční adenomy necháváme operovat; pokud jsou dostatečně vzdálené od optických struktur, je možné jejich ozáření. U prolaktinomů je primární léčbou medikamentózní léčba dopaminergními agonisty. Při léčbě hypofyzárních adenomů je nezbytná mezioborová spolupráce endokrinologa, neurochirurga a radiochirurga.

Klíčová slova:
hypofyzární adenom, akromegalie, Cushingova choroba, prolaktinom, gama nůž, hypopituitarismus

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,5/5, hodnoceno 4x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články