Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Biologická léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Účinnost cílené léčby u revmatoidní artritidy refrakterní vůči methotrexátu

Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Téma: Biologická léčba

Vydáno: 27.7.2016

Účinnost cílené léčby u revmatoidní artritidy refrakterní vůči methotrexátu

V terapii revmatoidní artritidy (RA) nereagující na methotrexát se vedle tradiční chorobu modifikující léčby (DMARDs) používají cílené protizánětlivé preparáty. Biologika jsou sice klinicky účinná, avšak není jasná dlouhodobá bezpečnost léčby a samozřejmě hraje roli i jejich vysoká cena. Srovnání obou léčebných přístupů u RA refrakterní k methotrexátu umožňuje volbu optimálního terapeutického postupu.

Metodika analýzy

Cílem nedávno publikované korejské studie bylo porovnat kombinovanou léčbu čtyřmi DMARDs (hydroxychlorochin, sulfasalazin, methotrexát a leflunomid) a pěti inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (adalimumab, etanercept, golimumab, infliximab a certolizumab). Autoři provedli systematickou rešerši napříč publikovanou literaturou až do července 2013 a vybrali randomizovaná klinická hodnocení u dospělých s RA refrakterní vůči methotrexátu, která srovnávala účinnost dvou či více výše predefinovaných léčiv.

Z celkového počtu 7938 klinických hodnocení bylo dvěma nezávislými autory nalezeno 16 relevantních head-to-head studií, které přímo srovnávaly léčbu RA nereagující na methotrexát. Jednotlivé studie byly následně analyzovány z hlediska metodologické kvality a rizik biasu. Komparativní účinnost se stanovila pomocí bayesovské analýzy kombinované léčby.

Výsledky

Celkově byly zahrnuty tyto počty studií pro jednotlivé měřené výstupy: 9 studií pro Health Assessment Questionnaire (HAQ), 4 studie pro skóre aktivity choroby (DAS 28-ESR < 2,6 odpovídá remisi) a 11 studií pro 70% odpověď na léčbu podle kritérií American College of Rheumatology (ACR70). Z výsledků vyplývá, že největší účinnost z hlediska HAQ má certolizumab spolu s methotrexátem, následovaný kombinací golimumab plus methotrexát. Golimumab a methotrexát také představují optimální kombinaci pro dosažení DAS 28-ESR < 2,6 a z hlediska kritérií odpovědi na léčbu ACR70 je nejvýhodnější certolizumab spolu s methotrexátem. Zde byl patrný efekt velikosti vzorku.

Závěr

Na základě bayesovské analýzy kombinované léčby autoři jako optimální terapii RA refrakterní vůči methotrexátu vyhodnotili léčbu kombinací cílených preparátů certolizumabu nebo golimumabu přidaných k methotrexátu. Účinnost této kombinace byla prokázána pomocí tří nástrojů hodnocení (HAQ, DAS28-ESR < 2,6 a ACR70).

(thom)

Zdroj: Choi M., Hyun M. K., Choi S. et al. Comparative efficacy of biological agents in methotrexate-refractory rheumatoid arthritis patients: a Bayesian mixed treatment comparison. Korean J Intern Med 2016 Jun 2; doi: 10.3904/kjim.2015.135 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Přímý vliv infliximabu na střevní sliznici a slizniční hojení

Nespecifické střevní záněty (IBD) jsou charakteristické chronicky probíhajícím zánětem střevní sliznice, který je spojený s abnormální imunitní odpovědí na přijímanou stravu nebo bakteriální antigeny u geneticky predisponovaných jedinců. Zásadní roli v těchto imunitních reakcích hraje tumor nekrotizující faktor alfa (TNF-α), proti kterému jsou namířeny nejmodernější léky užívané v léčbě IBD. Jedním z nich je infliximab.

Biologická léčba psoriázy nehtů

Biologická léčba představuje pro těžší formy psoriázy nehtů velmi výhodný přístup. Jednak proto, že terapeutické možnosti jsou zde velmi omezené, jednak proto, že se málokdy jedná o izolované postižení nehtů. Systémová léčba umožňuje zvládat více projevů choroby najednou s minimalizací doplňkové terapie.

Golimumab v terapii refrakterní ulcerózní kolitidy

Od chvíle, kdy byly do praxe zavedeny přípravky antagonizující účinek tumor nekrotizujícího faktoru (TNF), se přístup k ulcerózní kolitidě (UC) značně změnil. Na začátku byly využívány jako léčba poslední záchrany před kolektomií, následně pak byly postupně zaváděny u různých skupin pacientů, až se staly jedním ze standardů při indukční a udržovací léčbě.Všechny novinky