Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Biologická léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Účinnost cílené léčby u revmatoidní artritidy refrakterní vůči methotrexátu

Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Téma: Biologická léčba

Vydáno: 27.7.2016

Účinnost cílené léčby u revmatoidní artritidy refrakterní vůči methotrexátu

V terapii revmatoidní artritidy (RA) nereagující na methotrexát se vedle tradiční chorobu modifikující léčby (DMARDs) používají cílené protizánětlivé preparáty. Biologika jsou sice klinicky účinná, avšak není jasná dlouhodobá bezpečnost léčby a samozřejmě hraje roli i jejich vysoká cena. Srovnání obou léčebných přístupů u RA refrakterní k methotrexátu umožňuje volbu optimálního terapeutického postupu.

Metodika analýzy

Cílem nedávno publikované korejské studie bylo porovnat kombinovanou léčbu čtyřmi DMARDs (hydroxychlorochin, sulfasalazin, methotrexát a leflunomid) a pěti inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (adalimumab, etanercept, golimumab, infliximab a certolizumab). Autoři provedli systematickou rešerši napříč publikovanou literaturou až do července 2013 a vybrali randomizovaná klinická hodnocení u dospělých s RA refrakterní vůči methotrexátu, která srovnávala účinnost dvou či více výše predefinovaných léčiv.

Z celkového počtu 7938 klinických hodnocení bylo dvěma nezávislými autory nalezeno 16 relevantních head-to-head studií, které přímo srovnávaly léčbu RA nereagující na methotrexát. Jednotlivé studie byly následně analyzovány z hlediska metodologické kvality a rizik biasu. Komparativní účinnost se stanovila pomocí bayesovské analýzy kombinované léčby.

Výsledky

Celkově byly zahrnuty tyto počty studií pro jednotlivé měřené výstupy: 9 studií pro Health Assessment Questionnaire (HAQ), 4 studie pro skóre aktivity choroby (DAS 28-ESR < 2,6 odpovídá remisi) a 11 studií pro 70% odpověď na léčbu podle kritérií American College of Rheumatology (ACR70). Z výsledků vyplývá, že největší účinnost z hlediska HAQ má certolizumab spolu s methotrexátem, následovaný kombinací golimumab plus methotrexát. Golimumab a methotrexát také představují optimální kombinaci pro dosažení DAS 28-ESR < 2,6 a z hlediska kritérií odpovědi na léčbu ACR70 je nejvýhodnější certolizumab spolu s methotrexátem. Zde byl patrný efekt velikosti vzorku.

Závěr

Na základě bayesovské analýzy kombinované léčby autoři jako optimální terapii RA refrakterní vůči methotrexátu vyhodnotili léčbu kombinací cílených preparátů certolizumabu nebo golimumabu přidaných k methotrexátu. Účinnost této kombinace byla prokázána pomocí tří nástrojů hodnocení (HAQ, DAS28-ESR < 2,6 a ACR70).

(thom)

Zdroj: Choi M., Hyun M. K., Choi S. et al. Comparative efficacy of biological agents in methotrexate-refractory rheumatoid arthritis patients: a Bayesian mixed treatment comparison. Korean J Intern Med 2016 Jun 2; doi: 10.3904/kjim.2015.135 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nutriční aspekty nespecifických střevních zánětů

Vztah mezi nespecifickými střevními záněty (IBD) a výživou je velmi důležitý, ať už se jedná o nutriční status pacientů, nutriční léčbu jako podpůrnou metodu základní léčby, nebo imunomodulaci cíleně navozenou specifickou výživou. Nutriční terapie je u IBD prováděna buď enterální (p. o. / NGS), nebo parenterální cestou.

Abnormální lipidový profil přispívá k aterogenním změnám u dětí s psoriázou

Psoriáza je onemocněním, u něhož je známá asociace se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních chorob. Jak je to s rizikem této komplikace u dětí, ovšem není až tak jasné.

Současné výzvy z hlediska farmakovigilance biosimilars

Sledovatelnost a zpětná dohledatelnost přípravků cílené terapie patří mezi důležité aspekty farmakovigilance, neboť změny ve výrobním procesu mohou vést ke vzniku specifických rizik v souvislosti s jednotlivými výrobky či šaržemi. S očekávanou expanzí biotechnologického trhu navíc panují obavy ohledně schopnosti sledovat jednotlivé produkty v rámci farmakovigilance.Všechny novinky