Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Biologická léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Přítomnost SDF-1 a CXCR4 v synoviu je u pacientů s revmatoidní artritidou léčených golimumabem spojena s aktivitou onemocnění a destrukcí kostí a kloubů

Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Téma: Biologická léčba

Vydáno: 3.10.2016

Přítomnost SDF-1 a CXCR4 v synoviu je u pacientů s revmatoidní artritidou léčených golimumabem spojena s aktivitou onemocnění a destrukcí kostí a kloubů

Cílem níže prezentované studie japonských autorů bylo zjistit, zda hladiny faktoru odvozeného ze stromálních buněk 1 (SDF-1) a jeho chemokinového receptoru 4 (CXCR4) v synoviální tkáni korelují s klinickým stavem a destrukcí kostí a kloubů u pacientů s revmatoidní artritidou (RA), kteří jsou léčeni golimumabem.

SDF-1 patří mezi regulátory kostní resorpce. Kontroluje migraci prekurzorů osteoklastů tím, že tyto buňky atrahuje do míst kostní resorpce, dále zde zajišťuje jejich setrvání a podporuje jejich lokální proliferaci. CXCR4 je ve zvýšené míře exprimován preosteoklasty a jeho exprese se ještě zvyšuje v průběhu maturace těchto buněk.  

Vzorky synoviální tkáně byly získány od 15 pacientů s RA léčených golimumabem. Přítomnost SDF-1 a CXCR4 v těchto vzorcích byla stanovena pomocí nového imunohistologického skórovacího systému (IH skóre). Získané IH skóre bylo následně korelováno s klinickým hodnocením aktivity onemocnění (DAS28 CRP), histopatologickým Rooneyho skóre, radiografickým skóre ARASHI (Assessment of RA by Scoring of Large-Joint Destruction and Healing in Radiographic Imaging) a hladinou tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α), interleukinu 6 (IL-6), CD4, CD20 a CD68.

Přítomnost SDF-1 v synoviální tkáni silně korelovala s výsledkem DAS28 CRP a hladinou sérového IL-6. Hladina CXCR4 pak korelovala s přítomností CD4 v synoviu a se skóre ARASHI. Z výsledků tedy plyne, že hladina synoviálního SDF-1 koreluje s aktivitou RA, zatímco hladina jeho receptoru CXCR4 je spojena s destrukcí kloubů u pacientů s RA léčených golimumabem.

(epa)

Zdroj: Kanbe K., Chiba J., Inoue Y. et al. SDF-1 and CXCR4 in synovium are associated with disease activity and bone and joint destruction in patients with rheumatoid arthritis treated with golimumab. Mod Rheumatol 2016; 26 (1): 46−50, doi: 10.3109/14397595.2015.1054088.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nutriční aspekty nespecifických střevních zánětů

Vztah mezi nespecifickými střevními záněty (IBD) a výživou je velmi důležitý, ať už se jedná o nutriční status pacientů, nutriční léčbu jako podpůrnou metodu základní léčby, nebo imunomodulaci cíleně navozenou specifickou výživou. Nutriční terapie je u IBD prováděna buď enterální (p. o. / NGS), nebo parenterální cestou.

Abnormální lipidový profil přispívá k aterogenním změnám u dětí s psoriázou

Psoriáza je onemocněním, u něhož je známá asociace se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních chorob. Jak je to s rizikem této komplikace u dětí, ovšem není až tak jasné.

Současné výzvy z hlediska farmakovigilance biosimilars

Sledovatelnost a zpětná dohledatelnost přípravků cílené terapie patří mezi důležité aspekty farmakovigilance, neboť změny ve výrobním procesu mohou vést ke vzniku specifických rizik v souvislosti s jednotlivými výrobky či šaržemi. S očekávanou expanzí biotechnologického trhu navíc panují obavy ohledně schopnosti sledovat jednotlivé produkty v rámci farmakovigilance.Všechny novinky