Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Biologická léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Přítomnost SDF-1 a CXCR4 v synoviu je u pacientů s revmatoidní artritidou léčených golimumabem spojena s aktivitou onemocnění a destrukcí kostí a kloubů

Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Téma: Biologická léčba

Vydáno: 3.10.2016

Přítomnost SDF-1 a CXCR4 v synoviu je u pacientů s revmatoidní artritidou léčených golimumabem spojena s aktivitou onemocnění a destrukcí kostí a kloubů

Cílem níže prezentované studie japonských autorů bylo zjistit, zda hladiny faktoru odvozeného ze stromálních buněk 1 (SDF-1) a jeho chemokinového receptoru 4 (CXCR4) v synoviální tkáni korelují s klinickým stavem a destrukcí kostí a kloubů u pacientů s revmatoidní artritidou (RA), kteří jsou léčeni golimumabem.

SDF-1 patří mezi regulátory kostní resorpce. Kontroluje migraci prekurzorů osteoklastů tím, že tyto buňky atrahuje do míst kostní resorpce, dále zde zajišťuje jejich setrvání a podporuje jejich lokální proliferaci. CXCR4 je ve zvýšené míře exprimován preosteoklasty a jeho exprese se ještě zvyšuje v průběhu maturace těchto buněk.  

Vzorky synoviální tkáně byly získány od 15 pacientů s RA léčených golimumabem. Přítomnost SDF-1 a CXCR4 v těchto vzorcích byla stanovena pomocí nového imunohistologického skórovacího systému (IH skóre). Získané IH skóre bylo následně korelováno s klinickým hodnocením aktivity onemocnění (DAS28 CRP), histopatologickým Rooneyho skóre, radiografickým skóre ARASHI (Assessment of RA by Scoring of Large-Joint Destruction and Healing in Radiographic Imaging) a hladinou tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α), interleukinu 6 (IL-6), CD4, CD20 a CD68.

Přítomnost SDF-1 v synoviální tkáni silně korelovala s výsledkem DAS28 CRP a hladinou sérového IL-6. Hladina CXCR4 pak korelovala s přítomností CD4 v synoviu a se skóre ARASHI. Z výsledků tedy plyne, že hladina synoviálního SDF-1 koreluje s aktivitou RA, zatímco hladina jeho receptoru CXCR4 je spojena s destrukcí kloubů u pacientů s RA léčených golimumabem.

(epa)

Zdroj: Kanbe K., Chiba J., Inoue Y. et al. SDF-1 and CXCR4 in synovium are associated with disease activity and bone and joint destruction in patients with rheumatoid arthritis treated with golimumab. Mod Rheumatol 2016; 26 (1): 46−50, doi: 10.3109/14397595.2015.1054088.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Bezpečnost a účinnost infliximabu v léčbě psoriázy − poregistrační studie

Práce japonských autorů publikovaná v The Journal of Dermatology prokázala bezpečnost a vysokou účinnost infliximabu v terapii refrakterní psoriázy.

Pembrolizumab v léčbě nemalobuněčného bronchogenního karcinomu

Karcinom plic patří celosvětově k nejčastějším příčinám úmrtí na nádorová onemocnění. Dosud jsou za standardní léčbu považovány režimy chemoterapie s cisplatinou, přičemž medián přežití činí přibližně 1 rok. Novou naději na efektivní léčbu představuje pembrolizumab – selektivní protilátka, která aktivuje cytotoxické T-lymfocyty s protinádorovou aktivitou.

Biosimilární léčiva a jejich pozice v léčbě nespecifických střevních zánětů

V mnoha oborech medicíny jsou dnes již běžně používaná tzv. biologická léčiva, což jsou látky, které na různých úrovních ovlivňují regulační mechanismy organismu. Patří mezi ně hormony, enzymy, monoklonální protilátky a další. Jejich výroba začala v 80. letech 20. století, zatím je registrováno 200 biologických léčiv a dalších 400 je ve fázi výzkumu. Poté, co registrovanému originálnímu biologickému léčivu vyprší patentová ochrana, je možné na trh uvést látky biologicky podobné, tzv. biosimilární léčiva.Všechny novinky