Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Biologická léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Přímý vliv infliximabu na střevní sliznici a slizniční hojení

Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Téma: Biologická léčba

Vydáno: 4.6.2016

Přímý vliv infliximabu na střevní sliznici a slizniční hojení

Nespecifické střevní záněty (IBD) jsou charakteristické chronicky probíhajícím zánětem střevní sliznice, který je spojený s abnormální imunitní odpovědí na přijímanou stravu nebo bakteriální antigeny u geneticky predisponovaných jedinců. Zásadní roli v těchto imunitních reakcích hraje tumor nekrotizující faktor alfa (TNF-α), proti kterému jsou namířeny nejmodernější léky užívané v léčbě IBD. Jedním z nich je infliximab.

Účinek infliximabu je u pacientů s IBD komplexní, jedním z uvažovaných mechanismů je i působení přímo ve střevní sliznici. Italští autoři se proto rozhodli prozkoumat přímý vliv infliximabu na střevní sliznici a slizniční hojení.

Metodika studie

Studie probíhala na vzorcích střevní sliznice získaných biopticky od pacientů s aktivní ulcerózní kolitidou a od zdravých dárců, kteří se podrobili screeningu kolorektálního karcinomu. Pacienti s IBD před studijní biopsií užívali pouze mesalazin. Vzorky střevní sliznice byly následně inkubovány v médiu s infliximabem (50 μg/ml) a bez něj. Po 18 hodinách byl z kultury odebrán supernatant pro další analýzy, tkáně byly histologicky vyšetřeny a podrobeny dalším testům. Ve druhé části studie potom autoři na modelu Caco-2 buněk testovali vliv infliximabu na migraci a viabilitu buněk.

Výsledky

Vzorky sliznice, jež byla kultivována v médiu s obsahem infliximabu, měly při histologickém vyšetření lépe zachovanou strukturu žlázového epitelu. Byly v nich méně patrné známky zánětu, naopak zvýšen byl výskyt E-kadherinu, fosforylované ERK kinázy (marker slizničního hojení) a apoptózy imunitních buněk. V modelu buněk Caco-2 byla zjištěna vyšší schopnost migrace a vyšší viabilita buněk po působení infliximabu.

Závěr

Studie prokázala, že infliximab na úrovni střevní sliznice přispívá k hojení tím, že indukuje apoptózu leukocytů a pozitivně působí na migraci a proliferaci epitelových buněk a fibroblastů. 

(epa)

Zdroj: Petito V., Lopetuso L. R., Arena V. et al. Direct effect of infliximab on intestinal mucosa sustains mucosal healing: exploring new mechanisms of action. Dig Liver Dis 2016 Apr; 48 (4): 391−398; doi: 10.1016/j.dld.2015.12.008.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 11x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nutriční aspekty nespecifických střevních zánětů

Vztah mezi nespecifickými střevními záněty (IBD) a výživou je velmi důležitý, ať už se jedná o nutriční status pacientů, nutriční léčbu jako podpůrnou metodu základní léčby, nebo imunomodulaci cíleně navozenou specifickou výživou. Nutriční terapie je u IBD prováděna buď enterální (p. o. / NGS), nebo parenterální cestou.

Abnormální lipidový profil přispívá k aterogenním změnám u dětí s psoriázou

Psoriáza je onemocněním, u něhož je známá asociace se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních chorob. Jak je to s rizikem této komplikace u dětí, ovšem není až tak jasné.

Současné výzvy z hlediska farmakovigilance biosimilars

Sledovatelnost a zpětná dohledatelnost přípravků cílené terapie patří mezi důležité aspekty farmakovigilance, neboť změny ve výrobním procesu mohou vést ke vzniku specifických rizik v souvislosti s jednotlivými výrobky či šaržemi. S očekávanou expanzí biotechnologického trhu navíc panují obavy ohledně schopnosti sledovat jednotlivé produkty v rámci farmakovigilance.Všechny novinky