Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Biologická léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Přímý vliv infliximabu na střevní sliznici a slizniční hojení

Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Téma: Biologická léčba

Vydáno: 4.6.2016

Přímý vliv infliximabu na střevní sliznici a slizniční hojení

Nespecifické střevní záněty (IBD) jsou charakteristické chronicky probíhajícím zánětem střevní sliznice, který je spojený s abnormální imunitní odpovědí na přijímanou stravu nebo bakteriální antigeny u geneticky predisponovaných jedinců. Zásadní roli v těchto imunitních reakcích hraje tumor nekrotizující faktor alfa (TNF-α), proti kterému jsou namířeny nejmodernější léky užívané v léčbě IBD. Jedním z nich je infliximab.

Účinek infliximabu je u pacientů s IBD komplexní, jedním z uvažovaných mechanismů je i působení přímo ve střevní sliznici. Italští autoři se proto rozhodli prozkoumat přímý vliv infliximabu na střevní sliznici a slizniční hojení.

Metodika studie

Studie probíhala na vzorcích střevní sliznice získaných biopticky od pacientů s aktivní ulcerózní kolitidou a od zdravých dárců, kteří se podrobili screeningu kolorektálního karcinomu. Pacienti s IBD před studijní biopsií užívali pouze mesalazin. Vzorky střevní sliznice byly následně inkubovány v médiu s infliximabem (50 μg/ml) a bez něj. Po 18 hodinách byl z kultury odebrán supernatant pro další analýzy, tkáně byly histologicky vyšetřeny a podrobeny dalším testům. Ve druhé části studie potom autoři na modelu Caco-2 buněk testovali vliv infliximabu na migraci a viabilitu buněk.

Výsledky

Vzorky sliznice, jež byla kultivována v médiu s obsahem infliximabu, měly při histologickém vyšetření lépe zachovanou strukturu žlázového epitelu. Byly v nich méně patrné známky zánětu, naopak zvýšen byl výskyt E-kadherinu, fosforylované ERK kinázy (marker slizničního hojení) a apoptózy imunitních buněk. V modelu buněk Caco-2 byla zjištěna vyšší schopnost migrace a vyšší viabilita buněk po působení infliximabu.

Závěr

Studie prokázala, že infliximab na úrovni střevní sliznice přispívá k hojení tím, že indukuje apoptózu leukocytů a pozitivně působí na migraci a proliferaci epitelových buněk a fibroblastů. 

(epa)

Zdroj: Petito V., Lopetuso L. R., Arena V. et al. Direct effect of infliximab on intestinal mucosa sustains mucosal healing: exploring new mechanisms of action. Dig Liver Dis 2016 Apr; 48 (4): 391−398; doi: 10.1016/j.dld.2015.12.008.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 11x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Biologická léčba psoriázy nehtů

Biologická léčba představuje pro těžší formy psoriázy nehtů velmi výhodný přístup. Jednak proto, že terapeutické možnosti jsou zde velmi omezené, jednak proto, že se málokdy jedná o izolované postižení nehtů. Systémová léčba umožňuje zvládat více projevů choroby najednou s minimalizací doplňkové terapie.

Golimumab v terapii refrakterní ulcerózní kolitidy

Od chvíle, kdy byly do praxe zavedeny přípravky antagonizující účinek tumor nekrotizujícího faktoru (TNF), se přístup k ulcerózní kolitidě (UC) značně změnil. Na začátku byly využívány jako léčba poslední záchrany před kolektomií, následně pak byly postupně zaváděny u různých skupin pacientů, až se staly jedním ze standardů při indukční a udržovací léčbě.

Nutriční aspekty nespecifických střevních zánětů

Vztah mezi nespecifickými střevními záněty (IBD) a výživou je velmi důležitý, ať už se jedná o nutriční status pacientů, nutriční léčbu jako podpůrnou metodu základní léčby, nebo imunomodulaci cíleně navozenou specifickou výživou. Nutriční terapie je u IBD prováděna buď enterální (p. o. / NGS), nebo parenterální cestou.Všechny novinky