Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Biologická léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Pembrolizumab v léčbě nemalobuněčného bronchogenního karcinomu

Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Téma: Biologická léčba

Vydáno: 31.7.2016

Pembrolizumab v léčbě nemalobuněčného bronchogenního karcinomu

Karcinom plic patří celosvětově k nejčastějším příčinám úmrtí na nádorová onemocnění. Dosud jsou za standardní léčbu považovány režimy chemoterapie s cisplatinou, přičemž medián přežití činí přibližně 1 rok. Novou naději na efektivní léčbu představuje pembrolizumab – selektivní protilátka, která aktivuje cytotoxické T-lymfocyty s protinádorovou aktivitou.

Úvod

Jedním z typických znaků nádorových buněk je jejich schopnost unikat imunitnímu systému a jím spouštěné protinádorové aktivitě. Protein programované buněčné smrti PD-1 patří mezi inhibiční receptory na povrchu cytotoxických T-lymfocytů. Vazba jednoho z ligandů (PD-L1 či PD-L2) na receptor PD-1 vede k inhibici cytotoxických T-buněk. Tím se tato dráha podílí na regulaci imunitní odpovědi a zabraňuje nadměrné aktivaci T-lymfocytů.

Pembrolizumab je vysoce selektivní monoklonální IgG4 protilátka proti PD-1, která je schopná narušit vazbu PD-1 a jeho ligandu a tím umožnit aktivaci cytotoxických T-lymfocytů a rozpoznání nádorových buněk.

Metodika studie

Cílem mezinárodní klinické studie fáze I bylo prokázat účinnost a bezpečnost inhibice PD-1 pembrolizumabem u pacientů s pokročilým nemalobuněčným bronchogenním karcinomem (NSCLC) a dále objasnit, zda exprese PD-L1 koreluje s klinickým přínosem léčby.

Do studie bylo zařazeno 495 pacientů. Pembrolizumab byl podán v dávce buď 2, nebo 10 mg/kg i. v. každé 3 týdny, eventuálně 10 mg/kg i. v. každé 2 týdny. V rámci biomarkerové studie byli pacienti rozřazeni do skupiny testovací (182 pacientů) a validační (313 pacientů). K posouzení exprese PD-L1 byla použita imunohistochemická analýza a výsledky vyjádřeny jako procento nádorových buněk pozitivních na přítomnost PD-L1 (proporční skóre). Odpověď na léčbu byla kontrolována každých 9 týdnů. Terapie trvala až do potvrzení progrese onemocnění dle kritérií RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors).

Výsledky

Mezi všemi pacienty dosahovala objektivní míra léčebné odpovědi 19,4 % a medián trvání léčebné odpovědi činil 12,5 měsíce. Medián přežití bez známek progrese (PFS) byl 3,7 měsíce, medián celkového přežití (OS) pak 12 měsíců.

Z výsledků imunohistochemické analýzy byla v rámci testovací skupiny stanovena cut-off hodnota proporčního skóre exprese PD-L1 na ≥ 50 % nádorových buněk. U pacientů z validační skupiny, kteří měli hodnoty exprese vyšší než stanovená cut-off hodnota, činila léčebná odpověď 45,2 % a medián PFS 6,3 měsíce.

Nejběžnější nežádoucí účinky při terapii pembrolizumabem bez ohledu na dávku či dávkovací režim byly únava, svědění a snížená chuť k jídlu. Závažné nežádoucí účinky (grade ≥ 3) byly zaznamenány u 47 pacientů (9,5 %). Mezi zánětlivé nebo s imunitní reakcí spojené nežádoucí účinky patřily nejčastěji hypotyreóza (6,9 %) a pneumonitida (3,6 %). Vyskytlo se 15 reakcí (3,0 %) po podání infuze, pouze v jednom případě tato reakce vedla k nutnosti ukončení léčby.

Závěr

Pembrolizumab vykazoval přijatelný bezpečnostní profil a byla potvrzena jeho protinádorová aktivita u pacientů s pokročilým NSCLC. Exprese PD-L1 u alespoň 50 % nádorových buněk byla asociována s lepší klinickou účinností pembrolizumabu.

(rej)

Zdroj: Garon E. B., Rizvi N. A., Hui R. et al.; KEYNOTE-001 Investigators. Pembrolizumab for the treatment of non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2015 May 21; 372: 2018–2028; doi: 10.1056/NEJMoa1501824

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,4/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nutriční aspekty nespecifických střevních zánětů

Vztah mezi nespecifickými střevními záněty (IBD) a výživou je velmi důležitý, ať už se jedná o nutriční status pacientů, nutriční léčbu jako podpůrnou metodu základní léčby, nebo imunomodulaci cíleně navozenou specifickou výživou. Nutriční terapie je u IBD prováděna buď enterální (p. o. / NGS), nebo parenterální cestou.

Abnormální lipidový profil přispívá k aterogenním změnám u dětí s psoriázou

Psoriáza je onemocněním, u něhož je známá asociace se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních chorob. Jak je to s rizikem této komplikace u dětí, ovšem není až tak jasné.

Současné výzvy z hlediska farmakovigilance biosimilars

Sledovatelnost a zpětná dohledatelnost přípravků cílené terapie patří mezi důležité aspekty farmakovigilance, neboť změny ve výrobním procesu mohou vést ke vzniku specifických rizik v souvislosti s jednotlivými výrobky či šaržemi. S očekávanou expanzí biotechnologického trhu navíc panují obavy ohledně schopnosti sledovat jednotlivé produkty v rámci farmakovigilance.Všechny novinky