Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Biologická léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Golimumab v terapii refrakterní ulcerózní kolitidy

Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Téma: Biologická léčba

Vydáno: 1.6.2016

Golimumab v terapii refrakterní ulcerózní kolitidy

Od chvíle, kdy byly do praxe zavedeny přípravky antagonizující účinek tumor nekrotizujícího faktoru (TNF), se přístup k ulcerózní kolitidě (UC) značně změnil. Na začátku byly využívány jako léčba poslední záchrany před kolektomií, následně pak byly postupně zaváděny u různých skupin pacientů, až se staly jedním ze standardů při indukční a udržovací léčbě.

Asi 25 % pacientů, kteří netolerují dostupnou léčbu, musí podstoupit kolektomii kvůli refrakterní UC. Terapeutické možnosti u refrakterních pacientů byly nedávno rozšířeny o golimumab, nejnověji schválené anti-TNF léčivo. Golimumab je plně humanizovaná monoklonální protilátka podávaná podkožní injekcí každé 4 týdny. Léčba touto látkou prokázala svoji účinnost u obtížně léčitelných pacientů s UC, včetně případů refrakterních k thiopurinům nebo kortikoidům. 

Standardní léčebný postup a aktuální guidelines

Standardní léčba pacientů s UC zahrnuje titraci dávky léčiva podle aktivity nemoci a jejího rozsahu. Při každém kroku je přidávána silnější, a tedy účinnější, ale potenciálně též rizikovější léčba. Pacienti mohou být kategorizováni jako refrakterní na kterémkoli stupni této terapeutické pyramidy, ačkoli často bývá příčinou užívání suboptimálních dávek léčiv. Biologická léčiva se nacházejí na vrcholku pyramidy a obvykle jsou doporučována v případě selhání nebo intolerance všech předchozích léčiv.

Ačkoli aktuální guidelines doporučují thiopuriny jako imunosupresivní léčbu 1. linie, pouze málo je doloženo o jejich skutečném účinku na ulcerózní kolitidu, většina dat pochází ze studií s malým počtem subjektů, krátkým časem sledování a navíc provedených před řadou let. Od jejich použití jako monoterapie v indukční léčbě odrazuje i pomalý nástup jejich účinku, který obvykle trvá 3−4 měsíce. Proto by mělo být zváženo dřívější zavedení biologik do léčby středně těžké a těžké ulcerózní kolitidy, aby bylo možné se vyhnout nebo snížit užívání kortikoidů.

Rozhodnutí a důvody k použití biologik

V dnešní situaci může být rozhodnutí lékaře o použití biologické léčby založeno pouze na jeho osobní zkušenosti, pacientových preferencích, nákladech léčby a bezpečnosti. Volba konkrétního anti-TNF léčiva nemůže být založena na jeho účinnosti, protože srovnávací (tzv. head-to-head) studie u ulcerózní kolitidy dosud chybí.

K dispozici jsou však data z metaanalýz. V jedné z nich se ukázalo, že žádné z dostupných anti-TNF léčiv není účinnější než ostatní, ať už v krátkém, nebo dlouhém časovém horizontu. Tato metaanalýza však nebrala v úvahu rozdíly v designu jednotlivých zdrojových studií. Jiná analýza byla provedena na základě matematického modelu se zohledněním odlišností designu studií a došla k závěru, že golimumab je srovnatelně účinný jako infliximab a zároveň účinnější než adalimumab.

Vzhledem k charakteru těchto závěrů by však bylo velmi odvážné zavést je do klinické praxe, a tak jsou nadále všechna tři biologika považována za rovnocenná.

(pez)

Zdroj: Pugliese D., Felice C., Landi R. et al. Benefit-risk assessment of golimumab in the treatment of refractory ulcerative colitis. Drug Healthc Patient Saf 2016 Feb 3; 8: 1−7; doi: 10.2147/DHPS.S62649.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nutriční aspekty nespecifických střevních zánětů

Vztah mezi nespecifickými střevními záněty (IBD) a výživou je velmi důležitý, ať už se jedná o nutriční status pacientů, nutriční léčbu jako podpůrnou metodu základní léčby, nebo imunomodulaci cíleně navozenou specifickou výživou. Nutriční terapie je u IBD prováděna buď enterální (p. o. / NGS), nebo parenterální cestou.

Abnormální lipidový profil přispívá k aterogenním změnám u dětí s psoriázou

Psoriáza je onemocněním, u něhož je známá asociace se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních chorob. Jak je to s rizikem této komplikace u dětí, ovšem není až tak jasné.

Současné výzvy z hlediska farmakovigilance biosimilars

Sledovatelnost a zpětná dohledatelnost přípravků cílené terapie patří mezi důležité aspekty farmakovigilance, neboť změny ve výrobním procesu mohou vést ke vzniku specifických rizik v souvislosti s jednotlivými výrobky či šaržemi. S očekávanou expanzí biotechnologického trhu navíc panují obavy ohledně schopnosti sledovat jednotlivé produkty v rámci farmakovigilance.Všechny novinky