Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Biologická léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Golimumab a obezita v terapii revmatoidní artritidy

Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Téma: Biologická léčba

Vydáno: 17.2.2016

Golimumab a obezita v terapii revmatoidní artritidy

Na konci loňského roku byly publikovány kompletní výsledky studií GO-BEFORE a GO-FORWARD, které hodnotily účinnost a bezpečnost golimumabu při léčbě revmatoidní artritidy (RA). Mimo jiné poskytly i data ke zhodnocení vlivu obezity na RA a její léčbu. Výsledky jsou však poněkud kontroverzní.

V těchto studiích byl srovnáván průběh a výsledek léčby kombinacemi golimumab + placebo, golimumab 50 mg + metotrexát, golimumab 100 mg + metotrexát a placebo + metotrexát. Zejména kombinace golimumab + metotrexát byla velmi úspěšná. Ve skupině již léčené metotrexátem projevilo dobrou či střední odpověď na golimumab 78 % probandů, ve skupině dosud neléčené dokonce 84 %. Celkem 72,7 % probandů zaznamenalo klinicky významné zlepšení fyzických funkcí.

Tyto studie poskytly prostor dalším analýzám, protože obsahují velké množství kompletních a dobře organizovaných dat. Autoři z americké Pensylvánie takto zkoumali vliv body mass indexu (BMI) na progresi radiologického skóre SvH (Sharp/van der Heijde) u RA. Zjistili, že vyšší kategorie BMI byla asociována s nižší pravděpodobností progrese po jednom a dvou letech léčby. Vyšší hodnoty BMI také byly nezávisle asociovány s nižší pravděpodobností progrese erozí hodnotitelných na MRI po dvou letech léčby. Probandi s vyšším BMI měli mírnější kostní edém nezávisle na rozdílech v ostatních parametrech závažnosti choroby, včetně MRI synovitidy v týchž kloubech.

Tato asociace je z obecného hlediska poněkud neobvyklá, protože již bylo u mnoha onemocnění prokázáno, že obezita zvyšuje jejich incidenci nebo zhoršuje průběh. U RA jsou však informace dlouhodobě rozporuplné, jak zdůrazňují autoři přehledového článku publikovaného před rokem. Pozitivní asociace obezity a RA je podle nich věkově dependentní, relevantní především u mladých žen. Po 60. roce již významná není. Jako její zdůvodnění a potvrzení správně nasměrované kauzality autoři uvádějí sekreci prozánětlivých mediátorů tukovou tkání. U mužů však i podle těchto autorů platí negativní asociace, a obezita tedy funguje jako protektivní faktor.

Co se týče závažnosti RA a její léčby, je obezita asociována se zvýšenou mortalitou a zvýšeným rizikem kardiovaskulární komorbidity, nutnosti totální endoprotézy, invalidity, zvýšením bolestivosti a sníženou kvalitou života. Dále se ukazuje, že obézní pacienti mají sníženou pravděpodobnost dosažení remise při léčbě blokátory TNF-α a sníženou odpověď na kombinovanou terapii chorobu modifikujícími léky.

A ještě dodatek k cílené léčbě a BMI: Pokud by měl být golimumabem léčen obézní pacient, je třeba pamatovat na to, že při tělesné hmotnosti nad 100 kg, pokud pacient nedosahuje přiměřené klinické odpovědi po 3 či 4 dávkách, lze zvážit zvýšení dávky na 100 mg. 

(pez)

Zdroje:
1. Baker J. F., Ostergaard M., George M. et al. Greater body mass independently predicts less radiographic progression on X-ray and MRI over 1−2 years. Ann Rheum Dis 2014 Nov; 73 (11): 1923−1928; doi: 10.1136/annrheumdis-2014-205544. 
2. Finckh A., Turesson C. The impact of obesity on the development and progression of rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2014 Nov; 73 (11): 1911−1913; doi: 10.1136/annrheumdis-2014-205741.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kouření zvyšuje prevalenci extraintestinálních manifestací u pacientů s IBD

Kouření zasahuje do průběhu choroby u pacientů s ulcerózní kolitidou i Crohnovou chorobou. Na přelomu roku byla publikována průřezová studie, která se zabývala asociací mezi kouřením a extraintestinální manifestací idiopatických střevních zánětů (IBD).Všechny novinky