Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Biologická léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Cílená léčba u generalizované pustulární psoriázy u dětí

Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Téma: Biologická léčba

Vydáno: 10.10.2016

Cílená léčba u generalizované pustulární psoriázy u dětí

Generalizovaná pustulární psoriáza (GPP) u dětí je vzácné onemocnění, kde typicky pro pediatrii chybí robustní publikované důkazy a standardizované doporučené postupy systémové léčby. Cílem nedávno publikované nesystematické rešerše bylo nastínit současné poznatky a zkušenosti s využitím cílené léčby v indikaci GPP u dětí.

Generalizovaná pustulární psoriáza

GPP je podtypem dětské psoriázy, postihuje asi 3 % pacientů s lupénkou. Jedná se o chronické onemocnění s projevy difuzních erytematózních lézí. GPP může mít relativně benigní průběh, nicméně pacienti pociťují zhoršenou kvalitu života a v některých případech je GPP i život ohrožující. Základem léčby je podávání methotrexátu, retinoidů či cyklosporinu a dále fototerapie.

Možnosti cílené léčby GPP a dosavadní výsledky

Autoři prezentovaného přehledu provedli rešerši doposud publikovaných prací, které hodnotily bezpečnost a účinnost cílené léčby s využitím etanerceptu, infliximabu nebo adalimumabu u pediatrické GPP. Do analýzy bylo zahrnuto 12 článků, jednalo se vesměs o kazuistiky či série kazuistik.

Etanercept byl stejně jako infliximab vyhodnocen jako klinicky účinný u 5 pacientů. Pacienti na léčbu etanerceptem či infliximabem klinicky velmi úspěšně reagovali buď úplnou rezolucí obtíží, nebo prodloužením remise onemocnění až o 8 měsíců. Průměrná doba odpovědi na léčbu infliximabem činila v 5 popsaných případech méně než 1 týden, nikdo ze sledovaných pacientů nezaznamenal nežádoucí vedlejší účinky. Adalimumab měl příznivou klinickou odezvu u 3 pacientů.

S přihlédnutím k účinnosti cílené léčby u dětských pacientů s GPP a obecným poznatkům o bezpečnosti při jejím využití u dalších dětských chronických onemocnění je možné pro pediatrickou psoriázu včetně GPP v 1. linii doporučit etanercept, a to především díky zkušenostem s tímto lékem v terapii psoriázy u dospělých. Další možností v dětské dermatologii při léčbě GPP jsou pak infliximab a adalimumab.

Závěr

Na základě dostupných publikovaných kazuistik, které prokazatelně dokumentují úspěšné využití cílené terapie, je vhodná léčba zejména refrakterních případů pediatrické GPP pomocí etanerceptu, infliximabu či adalimumabu v režimu off-label. Nezbytností jsou v této indikaci klinická hodnocení pro potvrzení účinnosti a zejména bezpečnostního profilu u dětí.

(thom)

Zdroj: Saikaly S. K., Mattes M. Biologics and pediatric generalized pustular psoriasis: an emerging therapeutic trend. Cureus 2016; 8 (6): e652, doi: 10.7759/cureus.652.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčba psoriatické artritidy − doporučené postupy České revmatologické společnosti ČLS JEP s přihlédnutím k indikaci biologické terapie

Psoriatická artritida (PsA) je onemocnění, které nezahrnuje jen příznaky kloubní a kožní, ale týká se rovněž difuzního zánětu celého prstu a axiálního skeletu, proto se dnes hovoří o psoriatické nemoci. Aktuální doporučení České revmatologické společnosti ČLS JEP (ČRS) pro léčbu psoriatické artritidy shrnují poznatky pracovních skupin GRAPPA a EULAR týkající se klasifikace, monitorování průběhu a léčby onemocnění.

Nutriční aspekty nespecifických střevních zánětů

Vztah mezi nespecifickými střevními záněty (IBD) a výživou je velmi důležitý, ať už se jedná o nutriční status pacientů, nutriční léčbu jako podpůrnou metodu základní léčby, nebo imunomodulaci cíleně navozenou specifickou výživou. Nutriční terapie je u IBD prováděna buď enterální (p. o. / NGS), nebo parenterální cestou.

Abnormální lipidový profil přispívá k aterogenním změnám u dětí s psoriázou

Psoriáza je onemocněním, u něhož je známá asociace se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních chorob. Jak je to s rizikem této komplikace u dětí, ovšem není až tak jasné.Všechny novinky