Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Biologická léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Bezpečnost a účinnost infliximabu v léčbě psoriázy − poregistrační studie

Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Téma: Biologická léčba

Vydáno: 1.8.2016

Bezpečnost a účinnost infliximabu v léčbě psoriázy − poregistrační studie

Práce japonských autorů publikovaná v The Journal of Dermatology prokázala bezpečnost a vysokou účinnost infliximabu v terapii refrakterní psoriázy.

Rozsáhlá prospektivní poregistrační studie byla provedena s cílem vyhodnotit bezpečnost a účinnost infliximabu u japonských pacientů s plakovou psoriázou, psoriatickou artritidou, pustulózní psoriázou a psoriatickou erytrodermií.

Sledovaný soubor a metodika studie

Studie zahrnula všechny nemocné s psoriázou léčené infliximabem po jeho schválení japonskými regulačními úřady. Účastníci studie byli sledováni po dobu 24 týdnů (6 měsíců). Bezpečnost terapie infliximabem byla hodnocena u 764 a její účinnost u 746 pacientů. Léčivo bylo podáváno v dávce 5 mg/kg (v iniciální dávce, následně v týdnech 2 a 6 a poté každých 8 týdnů až do konce studie).

Výsledky

Ze statistického zpracování výsledků vyplynulo, že míra léčebné odpovědi dosáhla 88 % a medián míry zlepšení indexu PASI (Psoriatic Area and Severity Index) činil 85 % u všech pacientů. Za zmínku stojí, že účinnost léčby byla srovnatelná u všech forem psoriázy a v každé lokalitě těla. Infliximab rovněž redukoval příznaky pustulózní psoriázy, postižení kloubů a nehtů. Podávání léku zlepšilo celkovou kvalitu života nemocných.

V průběhu léčby infliximabem se nežádoucí reakce vyskytly u 22,51 % pacientů, vážné nežádoucí reakce u 6,94 %. Infuzní reakce se vyskytly u 6,15 % účastníků, vážné infuzní reakce u 1,31 %. Prezentované výsledky jsou srovnatelné s výsledky poregistračního hlášení, které zahrnulo na 5 tisíc japonských pacientů postižených revmatoidní artritidou a léčených infliximabem. Nejčastějšími komplikacemi byly infekce (5,1 %), jmenovitě pneumonie, dále celulitida a herpes zoster. Tuberkulóza zaznamenána nebyla. Bezpečnostní profil léčby infliximabem byl ekvivalentní bez ohledu na formu psoriázy. Výskyt nových komplikací nebyl pozorován.

Závěr

Léčba infliximabem vedla k signifikantnímu klinickému zlepšení všech forem psoriázy, a to při velmi dobré snášenlivosti.

(raj)

Zdroj: Torii H., Terui T., Matsukawa M. et al.; Japanese Dermatological Association (JDA) PMS committee. Safety profiles and efficacy of infliximab therapy in Japanese patients with plaque psoriasis with or without psoriatic arthritis, pustular psoriasis or psoriatic erythroderma: results from the prospective post-marketing surveillance. J Dermatol 2016 Jul; 43 (7): 767−778; doi: 10.1111/1346-8138.13214

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,6/5, hodnoceno 10x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pembrolizumab v léčbě nemalobuněčného bronchogenního karcinomu

Karcinom plic patří celosvětově k nejčastějším příčinám úmrtí na nádorová onemocnění. Dosud jsou za standardní léčbu považovány režimy chemoterapie s cisplatinou, přičemž medián přežití činí přibližně 1 rok. Novou naději na efektivní léčbu představuje pembrolizumab – selektivní protilátka, která aktivuje cytotoxické T-lymfocyty s protinádorovou aktivitou.

Biosimilární léčiva a jejich pozice v léčbě nespecifických střevních zánětů

V mnoha oborech medicíny jsou dnes již běžně používaná tzv. biologická léčiva, což jsou látky, které na různých úrovních ovlivňují regulační mechanismy organismu. Patří mezi ně hormony, enzymy, monoklonální protilátky a další. Jejich výroba začala v 80. letech 20. století, zatím je registrováno 200 biologických léčiv a dalších 400 je ve fázi výzkumu. Poté, co registrovanému originálnímu biologickému léčivu vyprší patentová ochrana, je možné na trh uvést látky biologicky podobné, tzv. biosimilární léčiva.

Účinnost cílené léčby u revmatoidní artritidy refrakterní vůči methotrexátu

V terapii revmatoidní artritidy (RA) nereagující na methotrexát se vedle tradiční chorobu modifikující léčby (DMARDs) používají cílené protizánětlivé preparáty. Biologika jsou sice klinicky účinná, avšak není jasná dlouhodobá bezpečnost léčby a samozřejmě hraje roli i jejich vysoká cena. Srovnání obou léčebných přístupů u RA refrakterní k methotrexátu umožňuje volbu optimálního terapeutického postupu.Všechny novinky