Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Biologická léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Bezpečnost a účinnost infliximabu v léčbě psoriázy − poregistrační studie

Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Téma: Biologická léčba

Vydáno: 1.8.2016

Bezpečnost a účinnost infliximabu v léčbě psoriázy − poregistrační studie

Práce japonských autorů publikovaná v The Journal of Dermatology prokázala bezpečnost a vysokou účinnost infliximabu v terapii refrakterní psoriázy.

Rozsáhlá prospektivní poregistrační studie byla provedena s cílem vyhodnotit bezpečnost a účinnost infliximabu u japonských pacientů s plakovou psoriázou, psoriatickou artritidou, pustulózní psoriázou a psoriatickou erytrodermií.

Sledovaný soubor a metodika studie

Studie zahrnula všechny nemocné s psoriázou léčené infliximabem po jeho schválení japonskými regulačními úřady. Účastníci studie byli sledováni po dobu 24 týdnů (6 měsíců). Bezpečnost terapie infliximabem byla hodnocena u 764 a její účinnost u 746 pacientů. Léčivo bylo podáváno v dávce 5 mg/kg (v iniciální dávce, následně v týdnech 2 a 6 a poté každých 8 týdnů až do konce studie).

Výsledky

Ze statistického zpracování výsledků vyplynulo, že míra léčebné odpovědi dosáhla 88 % a medián míry zlepšení indexu PASI (Psoriatic Area and Severity Index) činil 85 % u všech pacientů. Za zmínku stojí, že účinnost léčby byla srovnatelná u všech forem psoriázy a v každé lokalitě těla. Infliximab rovněž redukoval příznaky pustulózní psoriázy, postižení kloubů a nehtů. Podávání léku zlepšilo celkovou kvalitu života nemocných.

V průběhu léčby infliximabem se nežádoucí reakce vyskytly u 22,51 % pacientů, vážné nežádoucí reakce u 6,94 %. Infuzní reakce se vyskytly u 6,15 % účastníků, vážné infuzní reakce u 1,31 %. Prezentované výsledky jsou srovnatelné s výsledky poregistračního hlášení, které zahrnulo na 5 tisíc japonských pacientů postižených revmatoidní artritidou a léčených infliximabem. Nejčastějšími komplikacemi byly infekce (5,1 %), jmenovitě pneumonie, dále celulitida a herpes zoster. Tuberkulóza zaznamenána nebyla. Bezpečnostní profil léčby infliximabem byl ekvivalentní bez ohledu na formu psoriázy. Výskyt nových komplikací nebyl pozorován.

Závěr

Léčba infliximabem vedla k signifikantnímu klinickému zlepšení všech forem psoriázy, a to při velmi dobré snášenlivosti.

(raj)

Zdroj: Torii H., Terui T., Matsukawa M. et al.; Japanese Dermatological Association (JDA) PMS committee. Safety profiles and efficacy of infliximab therapy in Japanese patients with plaque psoriasis with or without psoriatic arthritis, pustular psoriasis or psoriatic erythroderma: results from the prospective post-marketing surveillance. J Dermatol 2016 Jul; 43 (7): 767−778; doi: 10.1111/1346-8138.13214

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,6/5, hodnoceno 10x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nutriční aspekty nespecifických střevních zánětů

Vztah mezi nespecifickými střevními záněty (IBD) a výživou je velmi důležitý, ať už se jedná o nutriční status pacientů, nutriční léčbu jako podpůrnou metodu základní léčby, nebo imunomodulaci cíleně navozenou specifickou výživou. Nutriční terapie je u IBD prováděna buď enterální (p. o. / NGS), nebo parenterální cestou.

Abnormální lipidový profil přispívá k aterogenním změnám u dětí s psoriázou

Psoriáza je onemocněním, u něhož je známá asociace se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních chorob. Jak je to s rizikem této komplikace u dětí, ovšem není až tak jasné.

Současné výzvy z hlediska farmakovigilance biosimilars

Sledovatelnost a zpětná dohledatelnost přípravků cílené terapie patří mezi důležité aspekty farmakovigilance, neboť změny ve výrobním procesu mohou vést ke vzniku specifických rizik v souvislosti s jednotlivými výrobky či šaržemi. S očekávanou expanzí biotechnologického trhu navíc panují obavy ohledně schopnosti sledovat jednotlivé produkty v rámci farmakovigilance.Všechny novinky