Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Biologická léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Baricitinib inhibuje radiograficky hodnocenou progresi poškození kloubů

Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Téma: Biologická léčba

Vydáno: 5.9.2017

Baricitinib inhibuje radiograficky hodnocenou progresi poškození kloubů

Ve 24 týdnů trvající klinické studii fáze III RA-BUILD baricitinib, inhibitor Janusových kináz JAK1 a JAK2, prokázal účinnost u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na konvenční systémová chorobu modifikující léčiva (csDMARDs). Pacientům byla nabídnuta účast v prodloužení studie.

RA-BEYOND − prodloužení klinické studie RA-BUILD

V původní studii RA-BUILD byli pacienti randomizováni do 3 ramen: placebo (228 nemocných), baricitinib v dávce 2 mg 1× denně (229) a baricitinib v dávce 4 mg 1× denně (227). V prodloužení RA-BEYOND pacienti s aktivní léčbou pokračují s užíváním stávající dávky léčiva. Pacienti dostávající placebo byli převedeni na baricitinib v dávce 4 mg. Jedním z cílů studie RA-BEYOND je zhodnocení radiograficky hodnocené progrese strukturálního poškození kloubů. První analýza dat proběhla po celkem 48 týdnech léčby.

Poškození kloubů bylo měřeno pomocí celkového Sharpova skóre modifikovaného dle van der Heijdeové (mTSS). K analýze dat byly využity metody, jež umožňují zohlednit chybějící data, a to lineární extrapolace a metoda LOCF (last observation carried forward, tj. metoda extrapolace posledních získaných údajů). Při využití metody LOCF byla analyzována také data nemocných, kteří užili záchrannou medikaci. Pacienti byli pro hodnocení rozděleni do skupin dle původní léčby ve studii RA-BUILD.

Výsledky

Pomocí lineární extrapolace bylo zjištěno, že ve 24. a 48. týdnu byly progrese dle mTSS, kostní eroze a zúžení kloubní štěrbiny významně odlišné u skupin s aktivní léčbou ve srovnání s placebem. Pomocí získaných dat / LOCF metody bylo zjištěno, že k signifikantní inhibici radiograficky hodnocené progrese kloubního poškození ve 48. týdnu studie došlo ve srovnání s placebem pouze ve skupině s vyšší dávkou baricitinibu.

Závěr

U pacientů s revmatoidní artritidou s intolerancí csDMARDs či nedostatečnou odpovědí na tato léčiva vedlo téměř rok trvající užívání 4 mg baricitinibu denně k významné inhibici progrese kloubního poškození hodnoceného radiograficky.

(jam)

Zdroj: van der Heijde D., Dougados M., Chen Y.-C. et al. THU0168 Baricitinib inhibits radiographic progression of structural joint damage at 1 year in patients with rheumatoid arthritis (RA) and an inadequate response to csDMARDs. Ann Rheum Dis 2016; 75 (Suppl. 2): 244‒245. Dostupné na: http://ard.bmj.com/content/75/Suppl_2/244.2

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Účinnost ixekizumabu v dlouhodobé léčbě psoriázy

Psoriáza je chronická zánětlivá dermatóza postihující 2–4 % středoevropské populace. Nejedná se o život ohrožující onemocnění, ale má obrovský vliv na fyzickou, sociální a hlavně psychickou stránku života.

Bezpečnost ixekizumabu v léčbě psoriázy

Rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka proti interleukinu 17A – ixekizumab – je indikovaná pro léčbu středně těžké až těžké ložiskové psoriázy. V březnu 2017 byla v Journal of the American Academy of Dermatology publikována souhrnná data o krátkodobé i dlouhodobé bezpečnosti ixekizumabu.

Příznivý vliv baricitinibu na kvalitu života hodnocenou pacientem

Posuzování kvality života vztažené ke zdraví se stalo nutnou součástí hodnocení nových léčiv pro revmatoidní artritidu. Po podávání baricitinibu bylo v klinické studii fáze III u pacientů prokázáno klinické zlepšení a inhibice radiologické progrese kloubního postižení. Výsledky této studie týkající se kvality života přináší článek nedávno publikovaný v časopisu Rheumatic and Musculoskeletal Diseases Open.Všechny novinky