Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Betablokátory v léčbě hypertenze: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Účinnost selektivních beta1-blokátorů v léčbě primární hypertenze

Specializace: praktické lékařství pro dospělé
Téma: Betablokátory v léčbě hypertenze

Vydáno: 3.7.2016

Účinnost selektivních beta1-blokátorů v léčbě primární hypertenze

Beta-blokátory jsou široce používanou lékovou skupinou v terapii hypertenze. Autoři v níže prezentovaném souhrnném článku analyzují data získaná z různých databází. Cílem hodnocení bylo prokázat a kvantifikovat účinek různých beta-blokátorů na snižování systolického a diastolického tlaku v závislosti na dávce a v porovnání s placebem.

Hodnocená data

Autoři získali data z klinických sledování z databází DARE, Cochrane, Central, Medline, Embase, z webu klinických studií (ClinicalTrials.gov) a registru Hypertension Group Specialised Register. Celkově bylo do analýzy zařazeno 56 randomizovaných klinických studií zahrnujících 7812 pacientů. Z toho 26 klinických studií mělo paralelní design a 30 bylo cross-over studiemi. Údaje pocházely z období od roku 1946 až do října 2015. Hodnocená data byla vyhledána na základě klíčových slov bez jazykového omezení. Sledování efektu léčby beta-blokátorem (ve fixní dávce) probíhalo po dobu 3−12 týdnů.

Výsledky analýzy

U pacientů s mírnou či středně těžkou hypertenzí beta-blokátory výrazně snížily systolický a diastolický krevní tlak, v průměru o 10 a 8 mmHg, a srdeční frekvenci o 11 úderů za minutu. Maximální účinek prokázala léčba dvojnásobnou dávkou, než byla dávka podávaná na začátku léčby. Zpomalení srdeční frekvence bylo rovněž závislé na dávce.

Závěr

Beta1-selektivní blokátory snížily krevní tlak u hypertenzních pacientů více než duální beta-blokátory a parciální agonisté beta-blokátorů a stejně jako neselektivní beta-blokátory. Jejich účinek vedl ke snížení diastolického i systolického tlaku krve obdobně (proto se nesnížil pulzní tlak) a v porovnání s diuretiky, sartany a blokátory angiotenzinu více než tyto uvedené léky.

(imt)

Zdroj: Wong G. W., Boyda H. N., Wright J. M. Blood pressure lowering efficacy of beta-1 selective beta blockers for primary hypertension. Cochrane Database Syst Rev 2016 Mar 10; 3: CD007451; doi: 10.1002/14651858.CD007451.pub2.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Beta-blokátory chrání před vznikem srdečního selhání u rizikových hypertoniků

Dlouhodobá léčba beta-blokátory je spojena s nižším výskytem nově vzniklého symptomatického srdečního selhání se zachovanou ejekční frakcí levé komory (EF LK) u nemocných s hypertenzí, diastolickou dysfunkcí a hypertrofií levé komory. Ukázala to nedávno publikovaná retrospektivní analýza dat téměř 1500 pacientů.

Efekt léčby beta-blokátory na odpověď srdeční frekvence u pacientů s hypertenzí a nově diagnostikovaným neléčeným syndromem obstrukční spánkové apnoe

Beta-blokátory (BB) patří mezi zavedené léky u mnoha kardiovaskulárních onemocnění. Podle velkých klinických studií je bez ohledu na komorbidity 47−57 % pacientů s hypertenzí léčeno právě pomocí BB. U nemocných se syndromem obstrukční spánkové apnoe (OSA) je využití BB otázkou, a to pro možné prohloubení reflexních bradykardií indukovaných apnoickými pauzami. Cílem práce polských autorů bylo zhodnotit vliv beta-blokátorů na kolísání srdeční frekvence během apnoe u pacientů s nově diagnostikovanou neléčenou OSA.

Betaxolol zlepšuje oběhové funkce při zátěži

Beta-blokátory patří mezi nezastupitelná léčiva v terapii hypertenze. Betaxolol je selektivní beta1-antagonista, který má zároveň vazodilatační efekt, a lze ho tak s výhodou použít u nemocných s ischemickou chorobou srdeční (ICHS). Efekt betaxololu na fyziologické parametry hypertoniků při zátěži sledovala také jednoduše zaslepená klinická studie japonských autorů uveřejněná v časopisu Biomedicine & Pharmacotherapy.Všechny novinky