Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Betablokátory v léčbě hypertenze: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Jednotlivé třídy antihypertenziv jsou srovnatelné z hlediska snižování mortality diabetiků 2. typu

Specializace: praktické lékařství pro dospělé
Téma: Betablokátory v léčbě hypertenze

Vydáno: 1.11.2016

Jednotlivé třídy antihypertenziv jsou srovnatelné z hlediska snižování mortality diabetiků 2. typu

Metaanalýza 27 studií s téměř 50 tisíci účastníky neprokázala větší přínos některé ze tříd antihypertenziv při snižování mortality pacientů s hypertenzí a diabetem 2. typu.

Metodika analýzy

Cílem této nedávno publikované práce bylo porovnat vliv jednotlivých tříd antihypertenziv na kardiovaskulární a celkovou mortalitu diabetiků 2. typu s hypertenzí. Autoři provedli systematický průzkum databází Medline, Embase, Clinical Trials a Cochrane Library a vyhledali randomizované klinické studie, jež porovnávaly thiazidová diuretika, beta-blokátory, blokátory kalciových kanálů (BKK), inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi) a blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB) v monoterapii nebo v kombinaci u pacientů s diabetem 2. typu. Data vyhledaných studií podrobili síťové metaanalýze. Sledovanými parametry byly celková a kardiovaskulární mortalita.

Výsledky

Do analýzy bylo zařazeno 27 studií zahrnujících 49 418 pacientů, 5 647 případů úmrtí z jakýchkoliv příčin a 1 306 úmrtí z kardiovaskulárních příčin. Při porovnání jednotlivých antihypertenziv s placebem nebo vzájemně mezi sebou nebyly zjištěny žádné rozdíly ve vlivu na celkovou ani kardiovaskulární mortalitu. Pokles kardiovaskulární mortality byl pozorován při podávání kombinace ACEi + BKK v porovnání s placebem (HR = 0,16; 95% CI 0,01–0,82), s beta-blokátory (HR = 0,20; 95% CI 0,02–0,98), s BKK (HR = 0,21; 95% CI 0,02–0,97) a s ARB (HR = 0,18; 95% CI 0,02–0,91). U této kombinace bylo také dosaženo nižšího systolického a diastolického tlaku krve na konci studie.

Závěr

Výsledky neprokázaly u žádné ze tříd antihypertenziv významně větší přínos při snižování mortality diabetiků 2. typu s hypertenzí. Snížení kardiovaskulární mortality pozorované u kombinace ACEi + BKK může souviset s větším dosaženým snížením krevního tlaku.

(zza)

Zdroj: Remonti L. R., Dias S., Leitão C. B. et al. Classes of antihypertensive agents and mortality in hypertensive patients with type 2 diabetes-Network meta-analysis of randomized trials. J Diabetes Complications 2016 Aug; 30 (6): 1192−1200.

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv beta-blokátorů na funkci endotelu – není čeho se obávat

Křehká rovnováha cévní permeability a vazoaktivních, hemokoagulačních a proliferačních pochodů v cévním endotelu je základem kardiovaskulárního zdraví. Léčiva mohou tuto rovnováhu významně ovlivňovat – k lepšímu i k horšímu. Jak si v tomto ohledu stojí beta-blokátory?

Účinnost selektivních beta1-blokátorů v léčbě primární hypertenze

Beta-blokátory jsou široce používanou lékovou skupinou v terapii hypertenze. Autoři v níže prezentovaném souhrnném článku analyzují data získaná z různých databází. Cílem hodnocení bylo prokázat a kvantifikovat účinek různých beta-blokátorů na snižování systolického a diastolického tlaku v závislosti na dávce a v porovnání s placebem.

Beta-blokátory chrání před vznikem srdečního selhání u rizikových hypertoniků

Dlouhodobá léčba beta-blokátory je spojena s nižším výskytem nově vzniklého symptomatického srdečního selhání se zachovanou ejekční frakcí levé komory (EF LK) u nemocných s hypertenzí, diastolickou dysfunkcí a hypertrofií levé komory. Ukázala to nedávno publikovaná retrospektivní analýza dat téměř 1500 pacientů.Všechny novinky