Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Betablokátory v léčbě hypertenze: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Betaxolol snižuje výskyt fibrilace síní po CABG

Specializace: praktické lékařství pro dospělé
Téma: Betablokátory v léčbě hypertenze

Vydáno: 1.11.2016

Betaxolol snižuje výskyt fibrilace síní po CABG

Autoři níže prezentované studie porovnávali účinnost a bezpečnost betaxololu a metoprololu v prevenci časné pooperační fibrilace síní (FS) u pacientů, kteří podstoupili implantaci aortokoronárního bypassu (CABG). Dále se zabývali tím, zda snížení výskytu FS může zkrátit pobyt v nemocnici a snížit ekonomické náklady.

Fibrilace síní je běžná arytmie po CABG spojená se zvýšenou morbiditou a mortalitou. Přesná incidence FS po CABG není jasná, udávají se hodnoty od 10 do 65 %.

Design studie

Randomizované otevřené multicentrické studie se účastnilo 1352 pacientů, kteří byli náhodně rozděleni do dvou skupin. Ve skupině A (674 pacientů) byl podáván betaxolol (20 mg 1× denně). Skupina B (678 pacientů) dostávala metoprolol (200 mg ve dvou stejných dávkách každý den). Léky pacienti užívali dva dny před operací a nejméně 10 dní po operaci.

Studie měla dva primární složené sledované parametry. První zahrnoval 30denní mortalitu, vznik FS během hospitalizace (bezpečnost), délku hospitalizace a imobilizace, délku pobytu na JIP a spojené náklady a kvalitu života. Ve druhém sledovaném parametru byl navíc zařazen výskyt embolie během hospitalizace, bradykardie, gastrointestinální symptomy, poruchy spánku a studené končetiny.

Výsledky

Betaxolol vykázal superioritu z hlediska obou primárních sledovaných parametrů. Výskyt FS během hospitalizace byl významně nižší u pacientů léčených betaxololem než metoprololem (12,02 vs. 21,39 %; p < 0,001). Rovněž mortalita během hospitalizace byla nižší ve skupině s betaxololem (2,97 %) v porovnání s metoprololem (3,1 %). Délka hospitalizace při léčbě betaxololem dosáhla průměrně 10,5 dne, u metoprololu 14,5 dne. Hospitalizace delší než 15 dní byla nutná u 9,94 % pacientů s betaxololem a 13,27 % pacientů s metoprololem. Délka imobilizace činila u betaxololu průměrně 1,52 dne, u metoprololu 2,5 dne. Výskyt nežádoucích účinků byl v obou skupinách podobný.

Závěr

Betaxolol prokázal superioritu v prevenci časné pooperační FS po CABG v porovnání s metoprololem. Jeho podávání by mělo být považováno za vhodnou strategii v profylaxi srdečních arytmií po této koronární intervenci.

(ave)

Zdroj: Iliuta L., Christodorescu R., Filpescu D. et al. Prevention of perioperative atrial fibrillation with betablockers in coronary surgery: betaxolol versus metoprolol. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2009; 9 (1): 89−93, doi: 10.1510/icvts.2009.202465.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 10x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv beta-blokátorů na funkci endotelu – není čeho se obávat

Křehká rovnováha cévní permeability a vazoaktivních, hemokoagulačních a proliferačních pochodů v cévním endotelu je základem kardiovaskulárního zdraví. Léčiva mohou tuto rovnováhu významně ovlivňovat – k lepšímu i k horšímu. Jak si v tomto ohledu stojí beta-blokátory?

Účinnost selektivních beta1-blokátorů v léčbě primární hypertenze

Beta-blokátory jsou široce používanou lékovou skupinou v terapii hypertenze. Autoři v níže prezentovaném souhrnném článku analyzují data získaná z různých databází. Cílem hodnocení bylo prokázat a kvantifikovat účinek různých beta-blokátorů na snižování systolického a diastolického tlaku v závislosti na dávce a v porovnání s placebem.

Beta-blokátory chrání před vznikem srdečního selhání u rizikových hypertoniků

Dlouhodobá léčba beta-blokátory je spojena s nižším výskytem nově vzniklého symptomatického srdečního selhání se zachovanou ejekční frakcí levé komory (EF LK) u nemocných s hypertenzí, diastolickou dysfunkcí a hypertrofií levé komory. Ukázala to nedávno publikovaná retrospektivní analýza dat téměř 1500 pacientů.Všechny novinky