Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Betablokátory v léčbě hypertenze: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Beta-blokátory chrání před vznikem srdečního selhání u rizikových hypertoniků

Specializace: praktické lékařství pro dospělé
Téma: Betablokátory v léčbě hypertenze

Vydáno: 2.7.2016

Beta-blokátory chrání před vznikem srdečního selhání u rizikových hypertoniků

Dlouhodobá léčba beta-blokátory je spojena s nižším výskytem nově vzniklého symptomatického srdečního selhání se zachovanou ejekční frakcí levé komory (EF LK) u nemocných s hypertenzí, diastolickou dysfunkcí a hypertrofií levé komory. Ukázala to nedávno publikovaná retrospektivní analýza dat téměř 1500 pacientů.

Sledovaná populace

Hypertenze komplikovaná hypertrofií a diastolickou dysfunkcí levé komory představuje jedno z nejčastějších rizik pro rozvoj srdečního selhání se zachovanou EF LK. Autoři z čínské univerzity Shanghai Jiaotong retrospektivně analyzovali vliv podávání beta-blokátorů na rozvoj tohoto onemocnění. Do analýzy zahrnuli 1498 pacientů s hypertenzí, hypertrofií levé komory (index hmoty levé komory [LVMI] > 125 g/m2 u mužů a > 110 g/m2 u žen) a suspektní diastolickou dysfunkcí levé komory, ovšem bez klinických projevů a příznaků srdečního selhání, kteří byli léčeni ve stejné šanghajské nemocnici v letech 2005–2009. Z těchto pacientů 806 užívalo beta-blokátory a 695 užívalo jinou léčbu.

Výsledky

Po průměrné době sledování 7,2 roku došlo ke vzniku srdečního selhání se zachovanou EF LK u 6 % pacientů léčených beta-blokátory a u 13,2 % bez této léčby (p < 0,001).

Poměr rizik (HR) vzniku symptomatického srdečního selhání se zachovanou EF LK podle Coxova modelu proporcionálních rizik činil při podávání beta-blokátorů 0,327 (95% interval spolehlivosti [CI] 0,121–0,540; p = 0,009), při podávání blokátorů RAS (inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu nebo blokátory receptorů AT1 pro angiotenzin II) bylo HR 0,422 (95% CI 0,210–0,699; p = 0,015).

Závěr

Autoři došli k závěru, že dlouhodobá léčba β-blokátory může být přínosem pro hypertoniky s diastolickou dysfunkcí a hypertrofií levé komory. Jejich podávání snižuje riziko progrese do symptomatického srdečního selhání a zároveň působí příznivě na diastolickou funkci i na hypertrofii levé komory.

(zza)

Zdroj: Gu J., Fan Y. Q., Bian L. et al. Long-term prescription of beta-blocker delays the progression of heart failure with preserved ejection fraction in patients with hypertension: a retrospective observational cohort study. Eur J Prev Cardiol 2016 Feb 25; pii: 2047487316636260 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Efekt léčby beta-blokátory na odpověď srdeční frekvence u pacientů s hypertenzí a nově diagnostikovaným neléčeným syndromem obstrukční spánkové apnoe

Beta-blokátory (BB) patří mezi zavedené léky u mnoha kardiovaskulárních onemocnění. Podle velkých klinických studií je bez ohledu na komorbidity 47−57 % pacientů s hypertenzí léčeno právě pomocí BB. U nemocných se syndromem obstrukční spánkové apnoe (OSA) je využití BB otázkou, a to pro možné prohloubení reflexních bradykardií indukovaných apnoickými pauzami. Cílem práce polských autorů bylo zhodnotit vliv beta-blokátorů na kolísání srdeční frekvence během apnoe u pacientů s nově diagnostikovanou neléčenou OSA.

Betaxolol zlepšuje oběhové funkce při zátěži

Beta-blokátory patří mezi nezastupitelná léčiva v terapii hypertenze. Betaxolol je selektivní beta1-antagonista, který má zároveň vazodilatační efekt, a lze ho tak s výhodou použít u nemocných s ischemickou chorobou srdeční (ICHS). Efekt betaxololu na fyziologické parametry hypertoniků při zátěži sledovala také jednoduše zaslepená klinická studie japonských autorů uveřejněná v časopisu Biomedicine & Pharmacotherapy.

Beta-blokátory v kombinované léčbě hypertenze

Beta-blokátory patří mezi doporučené třídy antihypertenziv, a to v monoterapii i v kombinaci. Pro klinickou praxi je významná znalost vhodných kombinací jednotlivých tříd léků. Přinášíme souhrn doporučených kombinací beta-blokátorů v léčbě hypertenze podle práce kanadských autorů z roku 2014.Všechny novinky