Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Betablokátory v léčbě hypertenze: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Betablokátory v léčbě hypertenze

Antihypertenzní medikace u pacientů po transplantaci ledviny

Antihypertenzní medikace u pacientů po transplantaci ledviny

Studie srbských autorů publikovaná v červnu 2016 hodnotila prevalenci hypertenze a užívání antihypertenzní medikace u pacientů před transplantací ledviny a po ní.   celý článek
Specializace: praktické lékařství pro dospělé
Jednotlivé třídy antihypertenziv jsou srovnatelné z hlediska snižování mortality diabetiků 2. typu

Jednotlivé třídy antihypertenziv jsou srovnatelné z hlediska snižování mortality diabetiků 2. typu

Metaanalýza 27 studií s téměř 50 tisíci účastníky neprokázala větší přínos některé ze tříd antihypertenziv při snižování mortality pacientů s hypertenzí a diabetem 2. typu.   celý článek
Specializace: praktické lékařství pro dospělé
Betaxolol snižuje výskyt fibrilace síní po CABG

Betaxolol snižuje výskyt fibrilace síní po CABG

Autoři níže prezentované studie porovnávali účinnost a bezpečnost betaxololu a metoprololu v prevenci časné pooperační fibrilace síní (FS) u pacientů, kteří podstoupili implantaci aortokoronárního bypassu (CABG). Dále se zabývali tím, zda snížení výskytu FS může zkrátit pobyt v nemocnici a snížit ekonomické náklady.   celý článek
Specializace: praktické lékařství pro dospělé
Betaxolol v terapii arteriální hypertenze

Betaxolol v terapii arteriální hypertenze

Antagonisté beta-adrenergních receptorů se v současnosti široce využívají jako účinná antihypertenziva. Řada předchozích studií potvrdila jejich kardioprotektivní efekt. Betaxolol patří mezi vysoce selektivní blokátory beta1-adrenergních receptorů a jeho předností jsou příznivé farmakologické vlastnosti i klinické účinky potvrzené studiemi.   celý článek
Specializace: praktické lékařství pro dospělé
Vliv beta-blokátorů na funkci endotelu – není čeho se obávat

Vliv beta-blokátorů na funkci endotelu – není čeho se obávat

Křehká rovnováha cévní permeability a vazoaktivních, hemokoagulačních a proliferačních pochodů v cévním endotelu je základem kardiovaskulárního zdraví. Léčiva mohou tuto rovnováhu významně ovlivňovat – k lepšímu i k horšímu. Jak si v tomto ohledu stojí beta-blokátory?   celý článek
Specializace: praktické lékařství pro dospělé
Účinnost selektivních beta1-blokátorů v léčbě primární hypertenze

Účinnost selektivních beta1-blokátorů v léčbě primární hypertenze

Beta-blokátory jsou široce používanou lékovou skupinou v terapii hypertenze. Autoři v níže prezentovaném souhrnném článku analyzují data získaná z různých databází. Cílem hodnocení bylo prokázat a kvantifikovat účinek různých beta-blokátorů na snižování systolického a diastolického tlaku v závislosti na dávce a v porovnání s placebem.   celý článek
Specializace: praktické lékařství pro dospělé