Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Benigní hyperplazie prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Vysokotučná strava podporuje rozvoj hyperplazie a neoplazie bazálních buněk prostaty

Specializace: urologie
Téma: Benigní hyperplazie prostaty

Vydáno: 27.5.2016

Vysokotučná strava podporuje rozvoj hyperplazie a neoplazie bazálních buněk prostaty

Američtí autoři ve své nedávné experimentální studii prokázali, že vysokotučná strava vede ke sterilnímu zánětu prostatické tkáně a následné proliferaci a diferenciaci bazálních buněk prostaty.

Bazální a luminální buňky prostaty tvoří za fyziologického stavu dvě nezávislé linie, jak ukazují studie provedené u dospělých myších samců. Při bakteriální prostatitidě dochází k diferenciaci bazálních buněk a jejich přeměně na buňky luminální. Bakteriální zánět prostaty je u člověka velmi vzácný stav, a proto se autoři zaměřili na otázku, zda může podobnou proliferaci vyvolat i zánět neinfekční etiologie.

Jako model použili myši K14-CreER a reportérovou linii myší exprimujících fluorescenční marker pro specifické označení bazálních buněk prostaty zeleným fluorescenčním proteinem. Myši byly krmené vysokotučnou stravou. Ukázalo se, že vysokotučná strava vede k infiltraci prostatické tkáně buňkami imunitního systému a k diferenciaci bazálních buněk na buňky luminální, což je provázeno zvýšenou proliferací těchto buněk. To svědčí také o společné regulaci proliferace a diferenciace těchto buněk.

Tyto výsledky dokazují, že diferenciaci bazálních buněk prostaty může vyvolat zánět prostatické tkáně různé etiologie. Vysokotučná strava také podporuje rozvoj a progresi intraepitelové neoplazie prostaty, jež vzniká z bazálních buněk se ztrátou tumor-supresorového genu PTEN. Vzhledem k tomu, že karcinomy prostaty vycházející z bazálních buněk bývají často agresivní, mohou tyto výsledky vysvětlovat rovněž souvislost mezi obezitou a agresivitou karcinomu prostaty.

(zza)

Zdroj: Kwon O. J., Zhang B., Zhang L. et al. High fat diet promotes prostatic basal-to-luminal differentiation and accelerates initiation of prostate epithelialhyperplasia originated from basal cells. Stem Cell Res 2016 Apr 13; 16 (3): 682–691.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Možné biomarkery pro stratifikaci rizik progrese benigní hyperplazie prostaty

Je známým faktem, že prevalence benigní hyperplazie prostaty (BHP) u stárnoucí populace roste, což je spojeno rovněž s nárůstem nákladů na léčbu. Pravděpodobně také existují rozdílné formy BHP, jež zahrnují jak indolentní pomalu rostoucí formy, tak i formy agresivní s rychlou progresí.

Farmakoterapie symptomů spojených s poruchou dolních cest močových u mužů

LUTS (lower urinary tract symptoms) je syndrom spojený s poruchou dolních cest močových. U dospělých mužů jde o časté multifaktoriální onemocnění, jež výrazně zhoršuje kvalitu života. Prevalence narůstá přímo úměrně s věkem. Jednou z příčin LUTS je benigní hyperplazie prostaty (BHP), která může být komplikována akutní retencí moči a nutností operace.

Dutasterid a volný sérový testosteron

Japonští vědci se pokusili odpovědět na otázku, jaký je efekt dutasteridu na hladiny testosteronu v období léčby benigní hyperplazie prostaty a zda mají změny hladin testosteronu klinický korelát.Všechny novinky