Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Benigní hyperplazie prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Při kombinované léčbě benigní hyperplazie prostaty je rizikovější vysadit inhibitor 5α-reduktázy než α-blokátor

Specializace: urologie
Téma: Benigní hyperplazie prostaty

Vydáno: 8.6.2015

Při kombinované léčbě benigní hyperplazie prostaty je rizikovější vysadit inhibitor 5α-reduktázy než α-blokátor

Po dvou letech kombinované léčby dutasteridem a doxazosinem bylo vysazení jednoho z léků spojeno s progresí benigní hyperplazie prostaty (BHP). Obnovení kombinované léčby bylo ovšem častěji nutné ve skupině, ve které byl vysazen inhibitor 5α-reduktázy. V této skupině bylo rovněž zjištěno vyšší riziko transuretrální resekce prostaty (TURP) než při vysazení α-blokátoru.

Do této randomizované multicentrické studie bylo zařazeno 230 mužů s BHP s hodnotou Mezinárodního skóre prostatických symptomů (IPSS) ≥ 8, objemem prostaty > 30 ml a maximální rychlostí proudu moči (Qmax) < 15 ml/s. Tito pacienti byli již po dobu dvou let léčeni dutasteridem (0,5 mg 1× denně) a doxazosinem (4 mg 1× denně). Po zařazení do studie jim byl na 12 měsíců vysazen buď inhibitor 5α-reduktázy (u 117 pacientů), nebo α-blokátor (u 113 pacientů). Vstupní hodnoty objemu prostaty a Qmax byly v obou skupinách srovnatelné. Primárním sledovaným parametrem byla potřeba opětovného zahájení kombinované léčby. Kromě toho byly sledovány změny relevantních parametrů a potřeba TURP.

Kombinovaná léčba byla ve skupině s vysazením inhibitoru 5α-reduktázy znovu zahájena u 51,3 % pacientů, ve skupině s vysazením α-blokátoru u 31,0 % pacientů (p = 0,005). Kromě toho bylo po původním vysazení inhibitoru 5α-reduktázy nutné kombinovanou léčbu nasadit dříve (průměrně po 5,0 měsíce) než po vysazení α-blokátoru (průměrně po 7,8 měsíce, p < 0,05). Ve skupině s vysazením inhibitoru 5α-reduktázy byla častěji zjištěna progrese objemu prostaty (29,1 % vs. 8,0 %, p < 0,001) a častěji byla nutná TURP (14,5 % vs. 7,1 %, p = 0,043). Nutnost opětovného nasazení inhibitoru 5α-reduktázy byla významně častější u pacientů s větším objemem prostaty (45,8 ml vs. 36,3 ml) a prediktorem potřeby znovu nasadit α-blokátor byla nízká Qmax.

Výsledky mohou pomoci lékařům při rozhodování o vysazení jednoho z přípravků při kombinované léčbě benigní hyperplazie prostaty.

(zza)

Zdroj: Lin V. C., Liao C. H., Kuo H. C. Progression of lower urinary tract symptoms after discontinuation of 1 medication from 2-year combined alpha-blocker and 5-alpha-reductase inhibitor therapy for benign prostatic hyperplasia in men--a randomized multicenter study. Urology. 2014 Feb; 83 (2): 416–421.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,7/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Zahájení léčby LUTS s rizikem progrese kombinací alfa-blokátoru s inhibitorem 5alfa-reduktázy

Kombinační léčba dutasteridem a alfa-blokátorem představuje dnes první linii léčby u mužů se středně těžkými a těžkými příznaky dolních močových cest (LUTS) a rizikem progrese: rychle zmírňuje příznaky a současně snižuje riziko progrese, nutnost operace a objem prostaty.

Prognostické parametry progrese benigní hyperplazie prostaty

Nově identifikované rizikové faktory progrese benigní hyperplazie prostaty (BHP) umožní odhadnout individuální riziko pacientů a posoudit poměr potenciálního přínosu léčby a nežádoucích účinků s léčbou souvisejících.

Adherence k farmakologické léčbě benigní hyperplazie prostaty je nízká

Zjištěná nedostatečná adherence k farmakoterapii benigní hyperplazie prostaty (BHP) může ovlivňovat klinické výsledky. Nedávno publikovaná studie ukázala, že dlouhodobá léčba inhibitory 5α-reduktázy (5ARi) a jejich kombinace s α-blokátory snižují riziko hospitalizace a operace z důvodu BHP.Všechny novinky