Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Benigní hyperplazie prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Přehled definic, etiologie, patofyziologie a epidemiologie benigní hyperplazie prostaty

Specializace: urologie
Téma: Benigní hyperplazie prostaty

Vydáno: 5.2.2015

Přehled definic, etiologie, patofyziologie a epidemiologie benigní hyperplazie prostaty

V roce 2014 sumarizovali čeští autoři epidemiologické, etiologické a patofyziologické údaje o benigní hyperplazii prostaty (BHP) a příznacích dolních močových cest (LUTS) u mužů z publikované literatury. K průzkumu použili databázi PubMed. Své souhrnné sdělení publikovali v časopise Praktický lékař.

Vzhledem ke stále neobjasněné etiologii a patofyziologii BHP a LUTS je terapeutický pohled na tato onemocnění v současné době spíše symptomatický. Podle doporučení Americké urologické společnosti z roku 2011 rozlišujeme LUTS na podkladě BHP a LUTS nezávislé na BHP. Definice symptomů a dysfunkcí dolních močových cest souvisejících s BHP vychází z definic vydaných Standardizačním podvýborem Mezinárodní společnosti pro kontinenci z roku 2002:

  1. LUTS svědčící pro obstrukci dolních močových cest (mikční symptomy v nepřítomnosti infekce či jiné zjevné patologie),
  2. obstrukce dolních močových cest (zvýšený detruzorový tlak a snížený průtok moči při vyprazdňování),
  3. benigní prostatická obstrukce (příčinou obstrukce dolních močových cest je zvětšení prostaty),
  4. benigní zvětšení prostaty (s histologicky doloženým benigním nálezem),
  5. benigní hyperplazie prostaty (termín pro histologický obraz).

Klinická BHP obvykle zahrnuje všechny uvedené definice.

Přesná etiologie a patofyziologie BHP nejsou známy. Stávající teorie zahrnují dihydrotestosteronovou teorii, nerovnováhu mezi androgeny a estrogeny, teorii poruchy interakce stromálních a epiteliálních buněk, teorii prostatických buněk a teorii redukované apoptózy. Mechanismus vzniku LUTS při BHP začíná zmnožením stromální i epiteliální složky prostaty v tranzitorní zóně, která obklopuje prostatickou uretru. Zvětšení tranzitorní zóny vede k obstrukci močových cest jednak staticky v důsledku zmnožení tkáně a posléze i dynamicky v důsledku zvýšení napětí zmnožené hladké svaloviny. Projevem obstrukce jsou evakuační příznaky. Následná hyperaktivita močového měchýře vede k jímacím příznakům. Poté dochází k dekompenzaci močového měchýře a posledním stadiem je akutní močová retence. BHP je tedy progresivní onemocnění. Doloženými rizikovými faktory progrese jsou vyšší hladina PSA a větší objem prostaty. Význam dalších faktorů, jako jsou vstupní skóre prostatických symptomů, močový proud a postmikční reziduum, je nejednoznačný.

Vzhledem k nejednotné definici BHP a různým kritériím výběru mužů v epidemiologických studiích se publikované údaje o epidemiologii tohoto onemocnění pohybují v širokém rozmezí. Souhrn epidemiologických studií z roku 2002, ve kterých definice nejvíce odpovídala klinické BHP (mezinárodní skóre prostatických příznaků [IPSS] > 7, maximální proud moči [Qmax] < 15 ml/s, objem prostaty > 20 ml), ukázal s věkem stoupající prevalenci bez významných geografických rozdílů (viz obrázek).

Obr.: Prevalence klinické BHP dle souhrnu epidemiologických studií z roku 2002

Klinická BHP: IPSS >7, Qmax < 15 ml/s, objem prostaty > 20 ml

(zza)

Zdroj: Záleský M., Zachoval R. Benigní hyperplazie prostaty a symptomy dolních močových cest u mužů: etiologie, patofyziologie a epidemiologie. Prakt Lek. 2014; 94 (5): 217–222.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Benigní hyperplazie prostaty je progresivní onemocnění

Publikované údaje týkající se důsledků a komplikací benigní hyperplazie prostaty (BHP) ukazují, že jde o progresivní onemocnění. Zvýšené riziko progrese lze určit na základě věku, hladiny prostatického specifického antigenu (PSA) a objemu prostaty. Tyto pacienty je třeba identifikovat a zahájit u nich preventivní léčbu.

Nové léky v terapii benigní hyperplazie prostaty

Rozšiřující se škála farmakoterapeutických prostředků při léčbě benigní hyperplazie prostaty (BHP) umožňuje individualizaci léčby na základě převažujících příznaků a průvodních chorob.

Vliv fyzické aktivity na rozvoj benigní hyperplazie prostaty

Počet mužů s benigní hyperplazií prostaty (BHP) celosvětově narůstá. Mnoho studií se proto snaží odpovědět na otázku, jak oddálit rozvoj nemoci a vyhnout se nutnosti farmakologické léčby a operace. Autoři recentně publikovaného článku se zaměřili na vliv zdravého životního stylu na rozvoj BHP.Všechny novinky