Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Benigní hyperplazie prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Míra progresivity BHP v čase na základě dat z Olmsted County Study 1990 až 2002

Specializace: urologie
Téma: Benigní hyperplazie prostaty

Vydáno: 22.7.2015

Míra progresivity BHP v čase na základě dat z Olmsted County Study 1990 až 2002

U mužů ve věku nad 40 let dochází často (až v 67 %) k problémům s močením, které souvisí s benigním zvětšením prostaty (BHP). Klinické problémy jsou zahrnovány pod pojem LUTS (low urinary tract symptomes). Pro lékaře je důležité stanovit, jaké laboratorní výsledky mohou predikovat progresivní vývoj onemocnění.

Při léčbě BHP/LUTS je důležité, jaká je míra zhoršování příznaků v čase. K zodpovězení této otázky bylo třeba získat data z klinických studií. Mezi první (a dosud stále citované) typy studií patřily longitudinální kohortové studie založené na sledování vybraného vzorku populace v čase. K nejrozsáhlejším a nejdéle trvajícím patřila longitudinální studie Olmsted County Study (OCS). Z obyvatel okresu Olmsted (hlavní město Rochester, stát Mississippi, USA) bylo náhodně vybráno 2115 mužů ve věku mezi 40 a 79 roky. Jejich sledování trvalo 12 let (1990–2002).

V této kohortě došlo během doby sledování k důležitým změnám v klinických datech. Příznaky vyvolané BHP se podle dotazníku IPSS zhoršily o 0,18 bodu za rok. Maximální močový proud se zhoršil při uroflowmetrii průměrně o 2 % za rok (Qmax). Velikost (objem) prostaty se zvětšila v průměru o 1,6 % za rok. Akutní močová retence se vyskytovala s frekvencí 2,7 % za 4 roky. Kumulativní incidence potřeby chirurgického zákroku pro BHP se objevila s frekvencí 3 % za 6 let.

Z výsledků této dlouhodobé studie lze vyvodit, že BHP je progresivní onemocnění, jehož symptomy se pomalu zhoršují. Platí, že riziko močové retence je 2 až 7 %, riziko operace BHP představuje 5 až 10 % v průběhu 4 let. Muži se skórem IPSS > 7, maximálním močovým proudem Qmax < 12 ml/s nebo objemem prostaty > 30 ml měli 4× vyšší riziko akutní močové retence, taktéž muži s postmikčním reziduem větším než 50 ml měli 3× vyšší riziko močové retence.

Na základě výsledků studie lze shrnout, že BHP/LUTS je progresivní onemocnění s velkou variabilitou mezi jednotlivými sledovanými jedinci. K rizikovým faktorům patří vyšší věk, závažnější stupeň LUTS, nízký Qmax, větší objem prostaty a větší objem postmikčního rezidua. Pokud by nemoc nebyla adekvátně léčena, postupně by progredovala v čase. Zůstává otázkou, do jaké míry je možné mezi muži s BHP/LUTS spolehlivě identifikovat ty, kteří mají vysoké riziko progrese příznaků.

(tda)

Zdroje: ZÁLESKÝ, Miroslav — ZACHOVAL, Roman. Benigní hyperplazie prostaty a symptomy dolních močových cest u mužů: etiologie, patofyziologie a epidemiologie, Praktický lékař, 2014, roč. 94, č. 5, s. 217–222; Lepor H. Landmark studies impacting the medical management of benign prostatic hyperplasia. Reviews in urology. 2003; 5 Suppl 5 (Suppl 5): S28–35.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Doporučení USPSTF o screeningu rakoviny prostaty pomocí hodnot PSA a jeho dopad v primární péči

Stanovení hladiny bílkoviny PSA v krvi je důležitým markerem při diagnostice benigní hyperplazie prostaty (BHP) a zejména karcinomu prostaty (KP). S jeho použitím nicméně přicházela i negativa v podobě nadbytečné diagnostiky a hlavně tzv. nadléčení u pacientů v časném stadiu KP.

Poměr počtu neutrofilů a lymfocytů je prediktorem progrese benigní hyperplazie prostaty

K tomuto závěru došli turečtí vědci, kteří prokázali pozitivní korelaci mezi poměrem počtu neutrofilů a lymfocytů (NLR) a hodnotou Mezinárodního skóre prostatických symptomů (IPSS) a hladinou prostatického specifického antigenu (PSA) u mužů s benigní hyperplazií prostaty (BHP).

Vývoj příznaků benigní hyperplazie prostaty je ovlivněn řadou modifikovatelných faktorů

Kromě farmakoterapie je progrese symptomů benigní hyperplazie prostaty (BHP) ovlivněna řadou faktorů, které jsou shodné s rizikovými faktory kardiovaskulárních a metabolických onemocnění. Vzhledem k tomu, že jde o faktory modifikovatelné, je třeba jim u pacientů s BHP věnovat pozornost.Všechny novinky