Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Benigní hyperplazie prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Kombinace dutasteridu a tamsulosinu v terapii benigní hyperplazie prostaty

Specializace: urologie
Téma: Benigní hyperplazie prostaty

Vydáno: 28.1.2016

Kombinace dutasteridu a tamsulosinu v terapii benigní hyperplazie prostaty

Alfa-blokátory a inhibitory 5α-reduktázy patří podle současných guidelines mezi terapeutické modality u pacientů se středně závažnými až závažnými symptomy benigní hyperplazie prostaty. Studie CombAT se soustředila na účinnost kombinované terapie v závislosti na výchozí hodnotě mezinárodního skóre prostatických symptomů (IPSS) a jiných parametrů.

Úvod

Podle současných guidelines je pro kombinační terapii benigní hyperplazie prostaty (BHP) doporučena kombinace α-blokátorů a inhibitorů 5α-reduktázy. Tato léčiva představují účinnou terapii středně těžkých a těžkých jímacích a dalších mikčních symptomů. Studie CombAT hodnotila vliv výchozí hodnoty Mezinárodního skóre prostatických symptomů (IPSS), maximální rychlosti průtoku moči (Qmax) a kvality života hodnocené pomocí IPSS na účinnost kombinované terapie tamsulosinem a dutasteridem u jedinců se středně závažnými až závažnými symptomy dolního močového traktu (LUTS) v důsledku onemocnění BHP.

Metodika studie

Studie CombAT byla koncipována jako randomizovaná multicentrická dvojitě zaslepená studie s paralelními skupinami a trvala po dobu 4 let. Zúčastnilo se jí 4844 mužů starších 50 let s klinickou diagnózou BHP stanovenou podle anamnestických dat, fyzikálního vyšetření a dalších pomocných metod. Kritériem přijetí do studie bylo IPSS skóre ≥ 12, objem prostaty ≥ 30 ml, hladina celkového PSA v séru ≥1,5 ng/ml, hodnota Qmax > 5 ml/s a současně ≤ 15 ml/s a minimální mikční objem ≥ 125 ml. Pacienti podstoupili monoterapii tamsulosinem v dávce 0,4 mg 1× denně nebo dutasteridem v dávce 0,5 mg 1× denně nebo kombinovanou terapii oběma léčivy. Během statistické analýzy bylo vytvořeno několik podskupin v závislosti na věku, hodnotě BMI (body mass index) a výše zmíněných parametrech.

Výsledky studie

Kombinační terapie dutasteridem a tamsulosinem vedla k signifikantnímu zlepšení v IPSS skóre po 48 měsících terapie napříč všemi podskupinami oproti monoterapii tamsulosinem. Benefit kombinační terapie oproti monoterapii dutasteridem byl také prokázán v podskupině charakterizované prostatickým objemem < 60 ml a hladinou celkového PSA v séru < 4 ng/ml. V podskupině s prostatickým objemem > 60 ml a hladinou celkového PSA v séru > 4 ng/ml byl prokázán podobný účinek kombinované terapie a monoterapie dutasteridem. Kombinovaná terapie také měla za následek významné zlepšení Qmax v porovnání s monoterapií tamsulosinem.

Z výsledků studie vyplývá, že pozitivní efekt kombinované terapie na hodnotu Qmax vzrůstá s hodnotou prostatického objemu a PSA v séru. Podíl osob s kvalitou života dle skóre IPSS ≤ 2 po 48 měsících terapie byl signifikantně vyšší v případě kombinované terapie oproti monoterapii dutasteridem u osob s prostatickým objemem 40−60 ml a hladinou celkového PSA v séru < 4 ng/ml a také oproti monoterapii tamsulosinem u jedinců s prostatickým objemem ≥ 40 ml a jakoukoliv hodnotou celkového PSA v séru.

Závěr

Data získaná analýzou studie CombAT podporují nasazení kombinované terapie u jedinců s vysokým rizikem progrese BHP, která je charakterizována prostatickým objemem ≥ 30 ml a hladinou celkového PSA v séru ≥ 1,5 ng/ml.

(holi)

Zdroj: Roehrborn C. G., Barkin J. et al. Influence of baseline variables on changes in International Prostate Symptom Score after combined therapy with dutasteride plus tamsulosin or either monotherapy in patients with benign prostatic hyperplasia and lower urinary tract symptoms: 4-year results of the CombAT study. BJU Int 2014 Apr; 113 (4): 623−635; doi: 10.1111/bju.12500.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nonadherence jako rizikový faktor progrese benigní hyperplazie prostaty

Farmakologická léčba benigní hyperplazie prostaty (BHP) závisí na adherenci pacientů a vyžaduje jejich spolupráci. Neužívání předepsaných léčiv může vyústit v progresi onemocnění. Míra adherence se liší při monoterapii a kombinované terapii více léčivy.

Léčba progresivní BHP

Benigní hyperplazie prostaty (BHP) postihuje přes 50 % mužů ve věku 60 let. Klinicky se projevuje nejčastěji jako symptomy dolních močových cest (LUTS) a močová obstrukce. Primární cíl léčby tradičně spočíval v úlevě obtěžujících LUTS pramenících ze zvětšené prostatické žlázy.

Benigní hyperplazie prostaty je spojena se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem

Klinická studie italských autorů prokázala, že muži se středně závažnými až závažnými symptomy dolních cest močových (LUTS) způsobenými benigní hyperplazií prostaty (BHP) mají zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění v následujících 10 letech hodnocení pomocí Framinghamského skóre.Všechny novinky