Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Benigní hyperplazie prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Efektivita použití inhibitorů 5-fosfodiesterázy a α-blokátorů v monoterapii či kombinaci při léčbě BHP

Specializace: urologie
Téma: Benigní hyperplazie prostaty

Vydáno: 12.12.2015

Efektivita použití inhibitorů 5-fosfodiesterázy a α-blokátorů v monoterapii či kombinaci při léčbě BHP

Bengní hyperplazie prostaty (BHP) je nejčastějším nezhoubným onemocněním u mužů vyššího věku. Klinickou manifestací BHP jsou tzv. symptomy dolních cest močových (LUTS). V léčbě LUTS se využívají α-blokátory nebo inhibitory 5-fosfodiesterázy (PDE5-i). Následující článek shrnuje výsledky studie zabývající se účinností monoterapie α-blokátory a PDE5-i v porovnání s kombinovanou terapií.

BHP je uzlovité zbytnění prostaty v periuretrální oblasti, které lze prokázat zhruba u 50 % pacientů ve věku 60 let a u 90 % pacientů ve věku 80 let. Jedná se o velmi častou příčinu obtíží s močením, ale současně také dochází k poruše funkce močového měchýře.

U pacientů se projevuje retencí moči, zvýšenou frekvencí močení, častými urgencemi, bolestivým močením, hematurií nebo vyšším výskytem infekcí močových cest. Tyto symptomy lze souborně popsat jako syndrom dolních močových cest (LUTS). 

Farmakoterapeutické možnosti

V léčbě LUTS/BHP se uplatňují α-blokátory a PDE5-i.

Alfa-blokátory jsou dle schválených guidelines lékem první volby. Díky zablokování α1-adrenergních receptorů dochází ke snížení tonu sympatiku a relaxaci hladkých svalových buněk močového měchýře. Tím dojde ke zlepšení odtoku moči a zmírnění LUTS.

PDE5-i jsou lékem první volby při léčbě erektilní dysfunkce. Fosfodiesteráza je také exprimovaná a biologicky aktivní v buňkách močového měchýře, uretry či prostaty. Její inhibice má proto rovněž efekt v léčbě LUTS/BHP. 

Efektivita a bezpečnost léčby

Byla provedena metaanalýza, jejímž cílem bylo porovnat efektivitu a bezpečnost léčby LUTS v monoterapii či kombinaci uvedených lékových skupin. Z medicínských databází byly vybrány odpovídající studie, které se tématem zabývají.

Porovnáním výsledků jednotlivých článků bylo zjištěno, že α-blokátory účinkují v monoterapii lépe než PDE5-i. Analýza prokázala lepší efekt α-blokátorů na snížení postmikčního rezidua v močovém měchýři. PDE5-i však zase měly prokazatelně vyšší účinnost u pacientů, kterým byla kromě BHP/LUTS diagnostikována také erektilní dysfunkce. Kombinace obou lékových skupin vykazovala lepší účinek než každá ze skupin v monoterapii.

Závěr a shrnutí

Studie prokázala, že použití obou lékových skupin v terapii LUTS/BHP je bezpečné a efektivní. Při nasazení monoterapie je výhodnější použít α-blokátory pro lepší efekt na jednotlivé symptomy LUTS. Pokud pacient trpí zároveň erektilní dysfunkcí, je výhodnější nasadit PDE5-i.

Jako nejvýhodnější se ovšem jeví použití kombinované terapie, která vykazuje srovnatelnou bezpečnost jako monoterapie, ale lepší terapeutický efekt. Vzhledem k odlišnému mechanismu účinku se obě skupiny léčiv mohou vhodně doplňovat. Pacientovi nejen uleví od obtíží, ale také zpomalí progresi onemocnění. 

(idav)

Zdroj: Wang X. H., Wang X., Shi M. J. et al. Systematic review and meta-analysis on phosphodiesterase 5 inhibitors and α-adrenoreceptor antagonists used alone or combined for treatment of LUTS due to BHP. Asian J Androl 2015; 17: 1022–1032.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Dlouhodobá perorální léčba LUTS u starších pacientů

Léčivé přípravky určené pro terapii symptomů dolních močových cest (LUTS) patří mezi nejčastěji předepisovaná léčiva v geriatrii, a to u mužů i žen. Přestože existuje několik různých skupin těchto léčiv, v publikované literatuře dosud chybělo vzájemné srovnání účinnosti a vhodnosti této léčby u starších pacientů.

Kombinovaná léčba u LUTS – systematická metaanalýza

Pro léčbu symptomů dolních močových cest (LUTS) bylo schváleno několik léčiv. Většina z nich byla originálně schválena pro léčbu v monoterapii. V literatuře se v různé míře evidence objevují zprávy o kombinaci léčiv, z nichž každé ovlivňuje jiný aspekt LUTS. Kvalitních klinických studií hodnotících kombinovanou terapii u LUTS bylo však zatím publikováno jen několik.

Účinnost a bezpečnost fixní kombinace dutasteridu a tamsulosinu (Duodart) – výsledky studie CONDUCT

Studie CONDUCT byla multicentrická randomizovaná otevřená studie s paralelními skupinami, která probíhala od prosince 2010 do října 2013. Jejím cílem bylo zjistit, jestli je u pacientů bez předchozí léčby s benigní hyperplazií prostaty (BHP) a rizikem progrese efektivnější fixní kombinace 0,5 mg dutasteridu a 0,4 mg tamsulosinu (FDC), nebo pečlivé sledování se zahájením terapie tamsulosinem až ve chvíli, kdy se symptomy BHP během sledování nezlepší (WW-All).Všechny novinky