Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Benigní hyperplazie prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Benigní hyperplazie prostaty je spojena se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem

Specializace: urologie
Téma: Benigní hyperplazie prostaty

Vydáno: 16.12.2015

Benigní hyperplazie prostaty je spojena se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem

Klinická studie italských autorů prokázala, že muži se středně závažnými až závažnými symptomy dolních cest močových (LUTS) způsobenými benigní hyperplazií prostaty (BHP) mají zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění v následujících 10 letech hodnocení pomocí Framinghamského skóre.

Do prospektivní průřezové studie bylo zařazeno 336 pacientů s LUTS způsobených BHP, kteří dosud neprodělali cévní mozkovou příhodu ani infarkt myokardu. Pacienti byli rozděleni do kategorií s nízkým KV rizikem (< 10 %), se středním KV rizikem (10–20 %) a s vysokým rizikem (> 20 %) vyhodnoceným dle Framinghamského skóre. Pomocí logistických regresních analýz autoři hledali proměnné, které jsou prediktory Framinghamského skóre ≥ 10 % a středně závažných až závažných LUTS dle Mezinárodního skóre prostatických příznaků (IPPS).

Výsledky ukázaly, že se stoupajícím skóre KV rizika významně stoupalo i IPPS (18,0 vs. 18,5 vs. 19,0; p < 0,05), časté močení dle IPSS (6,0 vs. 9,0 vs. 9,5; p < 0,05) a zhoršovaly se sexuální funkce. Pacienti z kategorie se středně zvýšeným Framinghamským skóre KV rizika měli také významně větší objem prostaty než muži z kategorie s nízkým skóre (54,5 vs. 44,1 ml; p < 0,05). Multivariační logistická regresní analýza ukázala významnou souvislost mezi středním (odds ratio, OR = 8,65; p < 0,01) a vysokým KV rizikem (OR = 1,79; p < 0,05) a středně závažnými až závažnými LUTS. Souvislost mezi zvýšeným skóre KV rizika (≥ 10 %) a středně závažnými až závažnými LUTS prokázala také logistická regresní analýza po úpravě na věk (OR = 5,91; p < 0,05).

Muži se středně závažnými až závažnými LUTS při BHP mají více než pětinásobně zvýšené riziko dosažení Framinghamského skóre ≥ 10 %. Společné patogenetické dráhy kardiovaskulárních onemocnění a BHP/LUTS zatím nejsou známy, jednou z podezřelých je však endoteliální dysfunkce.

(zza)

Zdroj: Russo G. I., Castelli T., Privitera S. et al. Increase of Framingham cardiovascular disease risk score is associated with severity of lower urinary tract symptoms. BJU Int 2015 Nov; 116 (5): 791–796.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Efektivita použití inhibitorů 5-fosfodiesterázy a α-blokátorů v monoterapii či kombinaci při léčbě BHP

Bengní hyperplazie prostaty (BHP) je nejčastějším nezhoubným onemocněním u mužů vyššího věku. Klinickou manifestací BHP jsou tzv. symptomy dolních cest močových (LUTS). V léčbě LUTS se využívají α-blokátory nebo inhibitory 5-fosfodiesterázy (PDE5-i). Následující článek shrnuje výsledky studie zabývající se účinností monoterapie α-blokátory a PDE5-i v porovnání s kombinovanou terapií.

Dlouhodobá perorální léčba LUTS u starších pacientů

Léčivé přípravky určené pro terapii symptomů dolních močových cest (LUTS) patří mezi nejčastěji předepisovaná léčiva v geriatrii, a to u mužů i žen. Přestože existuje několik různých skupin těchto léčiv, v publikované literatuře dosud chybělo vzájemné srovnání účinnosti a vhodnosti této léčby u starších pacientů.

Kombinovaná léčba u LUTS – systematická metaanalýza

Pro léčbu symptomů dolních močových cest (LUTS) bylo schváleno několik léčiv. Většina z nich byla originálně schválena pro léčbu v monoterapii. V literatuře se v různé míře evidence objevují zprávy o kombinaci léčiv, z nichž každé ovlivňuje jiný aspekt LUTS. Kvalitních klinických studií hodnotících kombinovanou terapii u LUTS bylo však zatím publikováno jen několik.Všechny novinky